Pongyolaság, szűkszavúságból

Nyelvművelő levelek XXVI.

Sokan azt hiszik, hogy a pongyolaság általában bőbeszédűséget, szószátyárságot jelent. Tévednek, akik ezt gondolják. Nemcsak bőbeszédűségből, hanem túlzott szűkszavúságból eredő pongyolaság is van, s éppen a mi rohanó korunkra nagyon is jellemző ez a hibatípus. Persze nagyon körültekintőnek kell lennünk egy-egy ilyen példa megítélésekor. Annak tudatában kell véleményt formálnunk, hogy az effajta egyszerűsítés, szómegtakarítás az élőbeszédben, a társalgási stílusban sokkal otthonosabb, sokkal inkább elfogadható, mint pl. a szaknyelvben vagy valamilyen más nyelvi rétegben. Ami élőszóban esetleg még elfogadható, sőt természetes, az írásban már pongyolaságnak, hanyagságnak számít. Néhány példával mindjárt szemléltetem is az elmondottakat.

Elsőnek egy országos hetilap egyik hirdetését idézem. Íme:

„Elcserélem 3 szobás, központi fűtéses, kertes családi házamat hegyes vidékre betegség miatt.”

Egy épületért egy egész hegyvidéket? Ez így nem volna méltányos ajánlat, márpedig a szövegből ez következik. Mindössze egy szóval lett volna hosszabb a hirdetés, ha a hegyes vidékre helyett azt írja a megszövegező: hegyes vidéken levőre. Ha pedig még ezt is sokallja, választhatta volna akár ezt a formát is: hegyvidékire. Íme, ez még rövidebb is egy szóval a pongyola eredetinél!

„Elcserélem családi házamat hegyes vidékre"...

Második példámat egy divatos napilag rendőrségi hírei közül veszem.

Emberölési kísérlet miatt decemberben szabadult a 20 éves dunaszekcsői férfi, akit újabban M. Imréné 70 éves asszony meggyilkolásával gyanúsít a rendőrség.”

Emberölési kísérlet miatt szabadult? Szó sincs róla! Emberölési kísérlete büntetéséül börtönbe csukták, s onnan szabadult decemberben! Egy igen fontos mozzanat kimaradt a szövegből, s ezáltal azt sugallja, hogy emberölési kísérletével érdemelte ki a szabadulást. Helyesen, azaz betoldva a hiányzó részt így hangzana a mondat: „Emberölési kísérlet miatt kapott börtönbüntetéséből decemberben szabadult X. Y. dunaszekcsői férfi”… stb.

A következő példa a rádióból való. Ott hangzott el egy zenei ismeretterjesztő műsorban – igaz, már néhány éve – ez a mondat: „hazánkban kb. 70 ezer gyermek fáradozik hangszer elsajátításán”. Hát ennyien akarnak nálunk hangszert lopni? Persze, tudom én, hogy valamilyen hangszeren való játszás ismeretének elsajátításáról volt, azaz lett volna szó abban a műsorban, de hogy valóban arról legyen szó, ahhoz azt is kell mondani.

Végezetül egy Füzesgyarmaton gyártott, ún. kengyeles ételhordó vásárlási tájékoztatójából idézek néhány sort. Érdemes figyelni a szövegre!

„Az egész ételhordó… alumínium lemezből készül, amely élelmiszer célra történő felhasználásra megfelel.”

Alumínium ételhordó - „élelmiszer célra történő felhasználásra"?

Ugye észrevették, kedves hallgatóim, hogy mi itt a bibi? Az, hogy a szöveg szerint az alumíniumlemez s a belőle készült ételhordó „élelmiszer célra történő felhasználásra” szolgál! Eszerint az ételhordó arra való, hogy megegyük, talán a benne levő étellel együtt. Nem érthetjük másként, hiszen az „élelmiszer célra történő felhasználás” ezt jelenti. Ha legalább azt írták volna, „élelmiszer-tárolás vagy -szállítás célra történő felhasználásra” vagy egyszerűbben: „élelmiszer tárolására vagy szállítására”, semmi baj sem lett volna a mondattal. Így viszont más szempontból való bőbeszédűsége ellenére ez is a túlsűrítés példája. Remélem, tanulságul szolgál.

Grétsy László

Az írás eredeti megjelenésének helye: Kedves Hallgatóim! Válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából (Balázs Géza, Bencédy Jószef, Deme László, Fábián Pál, Grétsy László, Szathmári István), TINTA Könyvkiadó, 2013.

A Nyelvművelő levelek sorozat korábbi bejegyzései: