"Arany János 1847-ben keletkezett"

Diákok aranyköpései 40.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban. 

Arany János: A rab gólya

Árva gólya áll magában
Egy teleknek a lábjában,
Felrepülne, messze szállna,
Messze, messze,
Tengerekre,
Csakhogy el van metszve szárnya.

Tűnődik, féllábon állván,
El-elunja egyik lábán,
Váltogatja, cserélgeti,
Abban áll a
Mulatsága,
Ha beléun, újrakezdi.

Szárnya mellé dugta orrát,
Messze nézne, de ha nem lát!
Négy kerítés, négy magas fal;
Jaj, mi haszna!
Bár akarna,
Kőfalon nem látni átal.

Még az égre fölnézhetne,
Arra sincsen semmi kedve:
Szabad gólyák szállnak ottan
Jobb hazába;
De hiába!
Ott maradt ő, elhagyottan.

Várja, várja, mindig várja,
Hogy kinő majd csonka szárnya
S felrepül a magas égig,
Hol a pálya
Nincs elzárva,
S a szabadság honja kéklik.

Őszi képet ölt a határ;
Nincsen rajta gólyamadár,
Egy van már csak: ő, az árva,
Mint az a rab,
Ki nem szabad,
Keskeny ketrecébe zárva.

Még a darvak hátra vannak,
Mennek ők is, most akarnak:
Nem nézi, csak hallja őket,
Mert tudja jól,
Ott fenn mi szól,
Ismeri a költözőket.

Megkísérté egyszer-kétszer:
Nem bírná-e szárnya még fel;
Hej, dehogynem bírná szárnya,
Csak ne volna
Hosszú tolla
Oly kegyetlen megkuszálva!

Árva madár, gólya madár,
Sohse nő ki tollad, ne várd,
Soha többé, fagyos télig;
Mert, ha éppen
Nő is szépen:
Rossz emberek elmetélik!          (1847)

Arany János A rab gólya című verséről

Arany költészetében nagy szerepet játszik a természet, amely a költő személyének alapsejtje.

Arany gólyabőrbe búvik, hogy érzelmeit elmesélhesse.

A gólya tolla egyben a költő tolla, amit a cenzúra kuszál össze.

Arany János verse a rab gólya költözhetetlenségéről szól.

Fölötte repülő társai az eszmék gólyái.

A szárnya mellé dugott fejű madár a magyar ember szűk világképét, korlátoltságát mutatja.

A gólyák tudatosan felvállalják a romantikus váteszszerepet, vezetik a népet a szabadság felé.

Az Arany-típusú emberek cselekedeteire utal, hogy a madár tehetetlenségében előálló unalmában lábait cserélgeti.

A magyar értelmiségi a szárnya közé dugja a fejét.

A magyar nép kiszolgáltatottan áll a Kárpát-medencében, szabadsággal telve.

Az ifjúságnak össze kell fogni, nem kell megvárni a telet, amikor az életnek vége, s könnyen szétrombolható, eltaposható a lélek és a test.

Arany János 1847-ben keletkezett.

Magyarországon kívül már nincs olyan ország, ahol még felütné fejét a hatalom.

A népek szállnak a levegőben a szabadság felé.

Végül a reménytelenség uralkodik, hiszen a fal és a gólya nem tartozik azonos súlycsoportba.

https://madarpark.hu/wp-content/uploads/2019/04/MG_0046.jpg

További aranyköpések

Az epilógus az epika műnemében alkotó művész.

Az epilógus a drámai párbeszéd.

A romantika jellemzője az elvágyódás utáni vágy.

Romantika újratöltve - Interdiszciplináris szimpózium

A romantika vessző, a tompa végével javítottak. 

A humán reláció jelentése: emberi sűrűség.

Ady Endre az országba bevonuló románokat a háztetőről nézi, ekkor írja az Üdvözlet a győzőnek című versét.

Tóth Árpádot kiemelkedő reformkori költőink közé soroljuk.

A regény jellemzője, hogy terjedelmét tekintve minimum 150 oldal.

A javítónak jelzem, hogy a 3. feladatomban pontnövekedést hiányolok.

Franciaországban az újjáépített gazdaság romokban hevert.

A francia politikusok a csőd legszélén összefogtak.

A guillotinhoz itt az arany jelző járul, amely sokkal derűsebb érzést kelt, az életet, a boldogságot, a győzelmet jelentheti.

Rastignac az erkölcsi romlásnak egyik legkiemelkedőbb figurája.

Rastignac egyre mélyebbre süllyed az erkölcsi normák fertőjében.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek