Nomen est omen

Magyar szótárak IX. Kiss Gábor rovata

Nevünkben a végzetünk – tartja a régi latin mondás. A nyelvészet ágai közül a névtan, a nevek magyarázatával, eredetével foglalkozó szakterület a legnépszerűbb. Kit ne érdekelne, honnan ered a neve? Hányan töprengenek gyermekük születése előtt, hogy milyen keresztnevet adjanak majd az újszülöttnek? A gondosabbak ízlelgetik, hogy a családnév és a keresztnév hogy fog hangzani együtt.

01-nevek-tinta-keresztnevek-katalin_1.jpg

A mai kételemű névrendszerünk kialakulását a XVI. század elejére tehetjük. Egyesek azt gondolják, hogy a népesség szaporodása következtében jött létre a pontosabb megkülönböztetés igénye. Mások úgy vélik, hogy a szentek neveinek divatja által kiszorított névbeli sokféleséget és tarkaságot kellett a vezetéknevekkel pótolni, hiszen megsokszorozódott az ugyanolyan helységben lakó Istvánok, Péterek, Katalinok, no meg Erzsébetek száma, és ezért vált szükségessé még egy jegy hozzáadása a névhez. Ismét mások család-érdekvédelmi és vagyonjogi indítékokra gyanakszanak, az akkoriban fontos örökösödési rendre.

szotarovat-nevek0003.JPGA nagyközönség igényét felismerve az utóbbi évtizedben jó néhány magyar kézikönyv, szótár, ismeretterjesztő munka jelent meg a nevekről. Kálmán Béla A nevek világa című kis könyve örök sláger 1967-es első megjelenése óta. Ugyancsak sok család könyvespolcán megtalálható Ladó János 1971-es Magyar utónévkönyve. A könyvben 875 női és 932 férfinév szerepel külön nemek szerinti megosztásban. Egy-egy névalak mellett a név jelentése, eredete, névnapjai, becéző alakja, valamint rokon nevei is olvashatók.

szotarovat-nevek0002.JPG

A keresztségben a megkeresztelt védőszentet is kap, legtöbbször a nevével megegyező nevű szent embert. Azonban sok magyar név létezik, melyet nem visel egyetlen szent sem, pl.: Ákos, Koppány, Zsolt. Ilyenkor a katolikus egyház önkényesen választ ki egy szentet és javasol védőszentnek. Ezt a javaslatgyűjteményt Fekete Antal piarista szerzetes tanár állította össze Keresztneveink, védőszentjeink címmel, és jelentette meg először 1973-ban a Szent István Kiadónál.

01-nevek-fekete-a.jpg

szotarovat-nevek0001.JPG

Kázmér Miklós több évtizedes munkával gyűjtötte össze ősi családneveinket, majd adta közre Régi magyar családnevek szótára címmel, húsz évvel ezelőtt 1993-ban. A nagy gyűjteményből megtudjuk, hogy a régi harci eszközök nevéből alakult családnevek száma sem csekély: Buzogányos, Csákányos, Csiszár, Dárdás, Fegyveres, Fokos, Gerely, Handzsáros, Íjgyártó, Kardos, Kardhordó, Kardverő, Kopjás, Nyílgyártó, Pajzsgyártó, Parittyás, Páncélgyártó, Pika, Puskás, Szablya, Szekerce, Tőrös, Vértes.

01-nevek-fehertoi.jpg

A TINTA Könyvkiadó bátorságára vall, hogy a számos, ma is piacon lévő névtani kézikönyv mellé az utóbbi években neves szerzők tollából megjelentette a Családnevek enciklopédiáját és a Keresztnevek enciklopédiáját. Ezekben a kiadványokban igen széles körű ismeretre tehetnek szert az érdeklődők. Megtudhatjuk, hogy a mai magyar férfi keresztnevek eredete sokféle. Vázlatosan, néhány példával szemléltetve. Latin: Márton, Olivér, Szilveszter; magyar: Gyula, Szabolcs, Zsolt; germán: Henrik, Norbert, Ottó; bibliai: Benjamin, Gábor, Tamás; görög: Dénes, Gergely, Kristóf; török: Ákos, Jenő, Károly, Zoltán; szláv: László.

Keresztnevek enciklopédiájaFercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája 

Ugyanilyen sokféle a magyar női nevek forrása. Latin: Diána, Júlia, Klaudia; görög: Angéla, Margit; magyar: Etelka, Hajnalka, Ibolya; germán: Erika, Kinga, Olga; bibliai: Eszter, Mária, Sára; francia: Adrienn, Bernadett, Evelin; olasz: Bettina, Bianka, Nikoletta; angol: Kitti, Vivien; török: Réka, Sarolta.

01-nevek-korunk.jpgA két enciklopédiában nyelvünk olyan érdekességeiről olvashatunk, mint az, hogy a keresztnevek számos közszóba is beépültek. Pl.: ádámcsutka, aranka, atilla, ferencjóska, gregorián énekek, jánospohár, kálmánkörte, katicabogár, keljfeljancsi, margaréta, szentjánosáldás, vilmoskörte.

01-nevek-tinta-kallos-gabor.jpg

A leggyakoribb mai magyar családnév a Nagy. A gyakorisági sorrend és a viselőik száma: 1. Nagy 242.000; 2. Kovács 223.000; 3. Tóth 223.000; 4. Szabó 216.000; 5. Horváth 203.000; 6. Kiss 167.000; 7. Varga 140.000; 8. Molnár 109.000; 9. Németh 97.000; 10. Balogh 97.000.

9789639902305.jpgHajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája

A családneveink egy régi, mára már letűnt világ lenyomatát is őrzik. Pl. az olajütés ősi mesterség nyomát a következő családnevek őrzik: Bakos, Olaj, Olajcsináló, Olajgyártó, Olajos, Olajütő, Olajverő, Ütő, Verő.

01-nevek-matray.jpg

A fából készült tárolóedények készítőnek foglalkozása is számos névben megőrződött: Bodnár, Hordó, Hordógyártó, Hordós, Hordóverő, Kádár, Kádas, Karika, Karikás, Pintér, Vedergyártó, Vedres.

01-nevek-matray-mintoldal.jpg

A nagy munkaerő-vándorlással, a globalizációval mindnyájunk környezetében gyakran eddig soha nem hallott nevet viselő távoli világok szülöttei jelennek meg. Az ilyen új nevek szótárba szerkesztése a következő generáció feladata.01-nevek-fekete-a-2.jpg

A TINTA Könyvkiadó 2017-ben dobta piacra A Keresztnevek című kis könyvet, amely a számos névkönyvet jegyző Fercsik Erzsébet és Raátz Judit szerzőpáros kiváló alkotása. Alcíme mindent elárul a könyvről: A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb neveinkről.

KeresztnevekFercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek

Igen népszerű volt megjelenésekor Kallós Ede Nevek és napok című összeállítása. A korabeli recenzenseket izgalomba hozta az újdonság, és lelkendezve írtak róla 1943-ban: „Sok évtizedes kutatómunkán alapuló, tudományos népszerűsítő művelődéstörténeti feldolgozását adja Kallós Ede a személyneveknek, s olyan rejtelmes összefüggéseket tár fel az olvasó előtt, hogy izgalmasabb ez a könyv egy drámai fordulatokkal teli regénynél is.” Bizonyára olvasták a TINTA Könyvkiadóban is a korabeli elismerő sorokat, és ezért döntöttek, úgy, hogy 2022-ben reprintben ismét kiadják a hajdani sikerkönyvet, amely 425 férfi és női keresztnévről mesél.

01-nevek-tinta-kallos.jpg

A nevek szótárai, enciklopédiái a nevekben megőrzött izgalmas múltról lebbentik fel a fátylat.

Nevek szótárai

 • Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.
 • Fekete Antal: Keresztneveink nyomában. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1991.
 • Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink. Ecclesia Kiadó, Budapest, 1974.
 • Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2009. (A magyar nyelv kézikönyvei, 16.)
 • Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek. A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2017.
 • Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2010. (A magyar nyelv kézikönyvei, 16.)
 • Kallós Ede: Nevek és napok. Vajna és Bokor, Budapest, 1943. Reprint kiadása: TINTA Könyvkiadó, 2022. (Utószó: Kiss Gábor)
 • Kálmán Béla: A nevek világa. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.
 • Ladó János: Magyar utónévkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.
 • Mátrai János: Keresztneveink. Szentek, vértanúk, névnapok. Ecclesia Kiadó, Budapest, 1960.
 • Veress Zoltán (szerk.): Nevek térben és időben. Korunk Füzetek, (1984. 1.), Kolozsvár, 1984.

Kiss Gábor

Megjelent: Új Könyvpiac 2013. szeptember, 32.

A sorozat korábbi bejegyzései:

 1. Szótárak exportra. Az angol nyelv mint kiviteli termék
 2. Szlengblog − szlengszótár. Magyar szótárak. Kiss Gábor rovata
 3. Mit is jelent a homousion és a homoiusion? Az idegen szavak szótárai
 4. A sarampó, a firhang, a makuka és a troszka. Magyar tájszótárak
 5. Nyelvünk virágai, a szólások és közmondások
 6. Petőfi Sándor 22700; Juhász Gyula 11600
 7. Nyelvünk ősi és modern, eredeti, mezei, városi, ázsiai és európai
 8. Népiskolák kontra Akadémia