"Hazánkban nagy az évi középhőmérséklet ingadozása"

Diákok aranyköpései 38.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban. 

A tragikus elemek adják meg végül Hamletnek a kegyelemdöfést.

A béres pipára gyújtása már-már az elalvás határán találja az olvasót is.

Petőfi eléri, hogy az olvasó is teljes nyugalomban van, és derűsen várja, hogy mi következhet még ezután.

A lánynak szigorú, erkölcsös szülei vannak, hiszen az apa a Bibliát vágta Szindbád fejéhez, amikor az bemászott.

Lőrinc barát pótolta Romeónak és Júliának a megértés hiányát.

Bánk egyszerre két fátylat rántott le: a hazáról és Melindáról.

Radnóti Miklós bemutatja a gyár udvaráról a kutyát. De nem akármilyen kutyát említ, hanem igazi magyar komondort.

Madách is részt akart venni a nemzet tragédiájában.

Július Caesar úgy érezte, hogy a senatus kezd beelégelni a sok győzelemmel.

Odüsszeusz a dajka lelkére kötötte, hogy száját a némaság tartsa a markában.

A testnevelési nyelv érdekesebb, mint a földrajzi nyelv.

A síkra merőleges egyenes tétele: egy egyenes akkor merőleges a síkra, ha merőleges a bökőponton áthaladó két síkbeli egyenesre.

https://matekarcok.hu/wp-content/uploads/2018/03/Egyenes_sik_4.jpg

Katona József a Bánk bánban megteremtette nemzetünk tragédiáját.

Nagy Lajos a hőmérő különböző állásai közé ékelte a cselekményt.

A mondanivaló a hőmérséklet leple alá el van rejtve, de nem annyira, hogy a szegény ember meg ne találná a sorok között.

A Január című műben valaki humorosan megjegyzi, hogy biztosan pálinkát vesz rajta. Ha így teszi az a valaki, az is megbocsátható, mert hideg van, és az is melegít úgy, mint a kenyér.

A mű üzenete, hogy a körültekintő ember nyúzza le mindenkinek a bőrét, nehogy az övét nyúzzák le véletlenül.

Nagy Lajos szociográfiai írásaival írta be magát a magyar irodalomba.

Mindenki menti a saját vagyonát, a leggazdagabb gyárosok bekebelezik a kisgazdákat, és így tartják fönn magukat.

A háború előtti időszakban a tőkések rájöttek, hogy politikai függést kell csinálni.

NSZK-ban az északi rész mezőgazdaságában fontos az árpa és a zab, ezt a sertéstenyésztésben hasznosítják.

A cukorrépa az állattenyésztés szempontjából jelentős.

Magyarországon a termelésben a száraz rizs még elmegy.

A mezőgazdaságnál fontos még a fakitermelés, a cellulóz, bár a ceruzagyártás az iparhoz tartozik.

A talaj termőképessége függ a föld felszínétől való távolságtól.

Csehszlovákia, NDK, Lengyelország – mindhárom szocialista ország Dél-Amerikában.

Hazánkban nagy az évi középhőmérséklet ingadozása.

A szarvasmarhák az ország nyugati részén is dolgoznak, illetve helyesebben a szarvasmarhák dolgoznak az ország nyugati részén is.

https://agrokep.vg.hu/wp-content/uploads/2022/02/3750799202106060016MI-scaled.jpg

Ady Endre szerint nem elég a gazdagokat csak ijesztgetni.

A tiltakozás a tüntetésekkel, versekkel, prózával, képzőművészettel, zenével nem érte el hatását, hiába voltak a munkásosztálynak olyan szószólói, mint József Attila, és majd később Ady Endre.

https://wmn.hu/picture/99055/normal/244/00244395.jpeg

Ady és Petőfi is azt írták, hogy rövid az életük, hiába küzdenek a szocializmusért, nagyon messze van az még.

A harc akkor vált igazán óriásivá, amikor a munkásosztály is Dózsa György unokájának tekintette magát.

Ez az az osztály, amely kivívja a szabadságot, bármilyen visszataszító is az, hogy részeges, és veri a családját.

József Attila szocialista lírájának egyik alapvető jellegzetessége, hogy magába olvasztja Petőfi Sándor népi demokratikus költői stílusát.

Favágó című versében arra biztat, hogy ki kell vágni a tőkét, és a munkás ne sziszegjen minden kis szilánkhoz.

József Attila utolsó éveiben már nagyon elkeseredett. A szocializmus győzelme a Szovjetunióban, az ötéves terv sikeres teljesítése csupán részben tudta számára ellensúlyozni a Magyarországon egyre súlyosbodó helyzetet.

József Attila a végén úgy érzi, hogy annyira kis pont, hogy elfújná a szél, vagy ráülne valaki.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések