"A groteszk egy nüánsz tragikus mivolta"

Diákok aranyköpései 37.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban. 

Arany János Tengeri Hantás című költeménye lehet allegória, hiszen átszelik a megszemélyesítések.

A groteszk egy nüánsz tragikus mivolta.

Ady kiábrándulása a Letészem a lantot, nyugodjék című versében van meg.

Kölcsey az Új Zrínyiászban írta meg a szabadságharcban követendő példát.

A hellenizmus terjesztői a görög tragédiaírók, például Homérosz.

https://hellomagyar.hu/wp-content/uploads/2023/08/gorog-vaza-futok-hirvivok.jpg

A rigolya népviselet.

Baudelaire és Kassák naturalisták, mindkettőjükről csak egy döglött ló jut eszembe, amelyik bűzlik és belepték a legyek.

Baudelaire művészetére jellemző a pathológia, azaz a patetikus ábrázolás.

A szimbólum a metafora túlfejlesztett változata.

Raszkolnyikov semmivel sem bűnösebb nálunknál, akik kutyákat mérgezünk és szemetelünk.

Pilinszky külföldre ment, ott ismerkedett meg a haláltáborok lakóival.

Az adóhivatalnok, akit a kimúlt rendszer elítélt, most legalább ennyi kárpótlást kapott, emléktáblája örökmécsesként fog világítani.

József Attila jelzi, hogy ez az osztály új nép, másfajta raj, amely a társadalom öntőformáiba löttyintve váltja valóra az emberiség legszebb álmait.

Jókai Mór helyesen látta a külföldi tőkés: Félix, valamint Sámuel apát és az arisztokratikus grófnő összefonódását.

Kurázsi mama egyetlen pillanatban sem tagadja meg vérét, amiben a szemtelen gyűjtés ördöge folyik.

Hunyadi Mátyás Hunyadi János rokona.

A jáki templom bazilikás stílusban épült.

https://csodalatosmagyarorszag.hu/wp-content/uploads/2020/07/jaki-templom-megujul-felujitas-dronfoto-csodalatosmagyarorszag.jpg

Fontosak az angol gyarmatok, mint például Nagy Britannia.

Az NSZK népsűrűsége 130/kilométer, Dortmund, Essen és még néhány nagyváros már teljesen eggyé olvadt.

Bánkban egyesültek Gertrúd elleni ösztönei.

Azért a mű végén Évának mégis gyereke születik.

Balassi régies szavakat használ, például a könnyel helyett a könnyvvel, mert a teljes hasonulás akkor még nem hatott.

A korona a palásttal kezdődik.

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/img/135_budapest-hungary-october-28-2008-holy_shutterstock_204939487_T_photography.jpg?max_width=2048

A mű kegyetlen naturalizmussal ábrázolja az asszony belső lelkének világát.

A csapadék egy változata, amikor a felszálló pára megkeményedik.

Azok járnak jobban, akik ipari termékeket termelnek, főleg az értelmiség.

Már sokszor megverték a magyar csapatokat, így kénytelenek voltunk államot alapítani.

A Szindbádban mindennek akkor lesz vége, ha egyszer egy olyan nővel áll össze, aki őt bontja ki, és így is képes majd szeretni.

Az öregemberként ábrázolt Nap lehajlásánál szinte hallani lehet ízületeinek recsegését.

A dajka kedélyesen trécselve nem tudja megakadályozni, hogy Romeo és Júlia sodródjanak az árral, pedig már látszik a zuhatag az út végén, sőt, még azt sem, hogy Romeóék még azelőtt belefulladjanak a vízbe, mielőtt elérik azt, ehhez Lőrinc barát, illetve a herceg kellett.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések