"A Cerberus ganajtúró bogár"

Diákok aranyköpései 34.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban. 

Az antiutópia az utópia ellentéte, tehát egy valós, létező világ bemutatása.

Az antiutópia nem a tökéletességre, hanem az emberiességre törekszik.

Az antiutópia a világ végét megrajzoló műfaj.

Ellenutópia például: Marx: Tőke.

Az ellenutópia ellenséges megnyilvánulás.

Az antiutópiát a rossz világnézetekről alkották, például: Horatius: Munkák és napok.

Az antiutópia kapitalista egyenlőséget hirdető utópia.

A pozitivizmus XX. századi filozófiai irányzat, mely szerint csak a kiválasztottak és a szentek érhetnek el valamit az életben, nekik sikerük lesz.

A pozitivizmus gyökerei a kereszténységben keresendők, az ember személyi méltóságával, jogaival foglalkozik, nagy egyénisége: Lacroix.

A pozitivizmus irodalmi irányzat, a pesszimizmus elvetője. Viszonylag rövid életű. Az ilyen mű nem nélkülözi a harmóniát, a tragédiai elemeket viszont kerüli.

A pozitivizmus középpontjában a tiszta ész áll, melynek azonban vannak transzcendens vonulatai.

A pozitivizmus más műfajok optimista kicsengésű vonásait magába gyűjtő irányzat.

A pozitivizmus precedensértékű időtartam elmúlása, elérése.

A pozitivizmus a dolgok pozitív oldalát nézi, a negativizmus ellentéte.

A pozitivizmusban a műveket érezhetően körüllengi valamiféle felmagasztosult jóság, például: Jancsi és Juliska.

A pozitivizmusban valami többletet és pluszt nyer a mű.

A pozitivizmust a tiszta, egyszerű forma, az idill jellemzi, célja egy negatív időszakon való átlendítés, például Petőfi: A XIX. század költői.

A Nessus-ing az, aminek az ajándékozása szóban történik.

A Nessus-ing verést jelent, úgy szokták mondani: Add rá a Nessus-inget.

A Nessus-inget akkor szokták mondani, ha egy személyre nagy az ing.

A Nessus-ing egy gyilkos szerszám.

undefined

Hérakleitosz felesége kapta Nessustól az inget, így a jóslat bevált.

A Nessus-ing kábítószer vagy másfajta gyógyszer.

Nessus egy víziszörny.

A Nessus-ing a Názáreti Jézus inge.

A Cerberus tanító, oktató, nevelő szándékú személy.

A Cerberus őrző-védő feladatot lát el.

undefined

A Cerberus jelentése: lebonyolító.

Cerberus a Pokol legrosszabb része.

A Cerberus ganajtúró bogár.

A Cerberus az hírhordozó.

A Cerberus a papok ruhaviselete.

Cerberus ősi isten Szicíliában.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések