"A 6. versszakban tornyosodik ki a költő vágya"

Diákok aranyköpései 28.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Móriczra jellemző, hogy mindig úgy fogalmaz, hogy bárki olvassa is el – például egy olyan ember, mint a főhősnője –, megértse azt, amit ír, hiszen hozzájuk írja azt, ami oly nagy művésszé tette őt.

Móricz, ha parasztokról írt, a nyelvkezelésben expresszionista volt, a meseszövésben és emberábrázolásban romantikus, ha pedig urakról írt, idillikus részletrealista volt.

Mikszáth hatása érződik még az idilli parasztábrázolásban vasárnap délutánonként a lócán.

Móricz talán azért írt ilyen stílusban és ebben a műfajban, mert ebbe született bele, és ebben nőtt fel.

Az új, ismeretlen faluban az elszegényedett Móricz család belekóstolt a szegénység keserű levesébe.

Móricz Zsigmond egy művében sem tudott elszakadni kedvenc írói szenvedélyétől, a társadalomábrázolástól.

Móricz művészete mérföldkő a kritikai realizmust a szocialista realizmusba vivő úton.

https://moobius.hu/content/2019/5/News/moricz_fortepan_18358_nyito_reszlet.jpg

Móricz leírja, hogy ez az egyszerű parasztasszony szíve legmélyén még mindig visszahúz az áldott anyaföldre.

A novella nyelvelése a Móriczra jellemző népies nyelv.

Móricz jóslata teljesült be 1919. március 15-én, amikor Magyarországon győzött a Tanácsköztársaság.

Németh László írja az Iszonyban, hogy lassan, vízióként feltűnik előtte az ura képe. Látja, hogy mindig komoly volt, de most a legkomolyabb, hiszen holtan fekszik.

Az asszony, Kárász Nelli, gyűlölte az asztalt, az ágyat, s csak a férjét látta, aki holtan fekszik valamilyen mocsokban a háborújuk közepén.

A mű végén konfliktust találunk az asszony és a bútor között.

Ady Magyarországot szimbólumokkal teszi jelképessé.

Ágnes asszony a bíróságon igazgatja ruháját, magát, nehogy azt higgyék, megromlott.

A peremhegységekben érintetlenek voltak az emberek.

A növényvilág itt nem alakult ki, csak a fű jellemző.

https://utakerthez.hu/wp-content/uploads/2016/06/eg%C3%A9szs%C3%A9ges-f%C5%B1.jpg

Franciaország földrajzi helyzete azért kedvező, mert kapitalista országok határolják.

Berzsenyinek mélységeket kellett volna megragadnia, mert kissé felszínesek a versei.

Jó lenne tudni, miért lett ebből az életigenlő emberből niklai remete.

A mondat alanya? Máris mondom. De hol van? Hát itt volt az előbb.

Kosztolányinál fontos a falusi kisváros ábrázolása.

A hódítóknak gyorsan rá kellett döbbenniük, hogy az indián, az nagyon hamar pusztul.

A gyors előrejutás a reformkori küzdelmekben fokozta a nép izgalmát.

Nagy László ebben a versben beteg zsiványként tárul elénk.

A költő az alkoholban keresi a boldogulást, majd ez a téma egyre inkább a mocsárba süllyed.

A vers csapkod a múlt és jelen között.

A 6. versszakban tornyosodik ki a költő vágya.

A rekettyebokor alatt a költő létbizonytalanságban fekszik térben és időben.

Általában senki sem néz a dolgok fenekére.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések