"Ady nem válhatott a nemzet Sándorává"

Diákok aranyköpései 27.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Ady elküldte a frigyládát. Azt, hogy a címzett megkapta volna, Ady nem érhette meg.

https://konteo.blogrepublik.eu/files/2015/10/frigy12.jpg

Móricz Zsigmond népgyűjtő körutakon vett részt.

Az Úri muriban a szerelem a férj és feleség mindennapi örök közelharcává vastagodik.

Dumas művében és Monte-Cristo grófja szívében benne van a romantika, természetesen a hölgyek iránt is.

Edmond fiatalkori életét, amikor dagad a szerelemtől, az író, Dumas részletesen közli.

Illyés Gyula sohasem tagadta élete során, hogy volt kapcsolata Istennel.

A naturista költő mutatkozik meg itt.

Ezek a klasszicizmus két egyik legfontosabb elemei.

A Tragédiában az animális létet, az éhezést ábrázolja Móricz, kitűnő írói gondoskodással.

Móricz ezzel a novellával azt akarja kifejezni, hogy mindent csak mértékkel, mert úgy járhatunk, mint Kis János.

Móricznak ebben a regényében Rozika nem rendelkezik a megközelíthetetlenség tulajdonságával.

Túri Dani körülményeiben a testi élet állapotában keresi lázadásának formáit.

Móricz Sárarany című regényének hősei: Túri Dani, a brezinai bacsa és Lapaj, a híres dudás – mind lélektani figurák.

Túri Dani mindig csak dühös paraszt marad, nincs papírja, amivel igazolhatná fölemelkedését.

Túri Dani meglévő energiái először átalakultak, majd elvesztek.

A Barbárokban az öv szerepe kiemelten fontos, arról ismeri föl az asszony a férjét.

A guanó nemcsak a gyárak füstjét, hanem az elnyomás élményét is megjeleníti, ezt már csak a vér moshatja le.

Ady nem válhatott a nemzet Sándorává.

Ady Endre a madáchi gondolatot előlegezve követte az egzisztencialisták Sziszüphosz-mítoszát.

https://www.filmkultura.hu/archiv/keptar/cikkep/janko.jpg

Ady a Hortobágyra, ebbe a helyzetbe helyezi el a költészet csiráját jelképező költőt.

Petőfi Az Alföldben egészen a gyíkok szintjéig jut el a sajátos 200 M optika alkalmazásával.

A Mama a saját egészségét romboló próbálkozásaival próbált jobb életkörülményeket teremteni.

Julien Sorelt Renalné levele sodorja a bűn lajstromába.

Villon ismerőseire hagyományozza testrészeit.

Villon szerint a társadalom mozgását a bordélyházakban lehet jól megfigyelni.

Már eleve cselekvésnek számít a hallottak földolgozása a vers szövege szerint. De külsőleg is érzékelhető reakciót is megindíthat a mondat.

Petőfi vezeti a népet a hivatalos úton, a Kánaán felé.

Petőfi Sándor a költő feladatának elsősorban is a lángoszloppá válást tartja.

Arany Lacinak című versében írja a megszólítást: Hát, hogy s mint vagytok otthon, Pistikám?

Nyilas Misi kikerül mindennapos életének világából, és ezentúl egy zárt intézet diákja lesz.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések