Mit is jelent a homousion és a homoiusion?

Az idegen szavak szótárai

Magyar szótárak III. Kiss Gábor rovata

Ismerősen csengenek Madách Az ember tragédiája című művéből a fenti szavak, illetve az alábbi sorok: Mondd, mit hiszesz, a homousiont, / Vagy homoiusiont? No, de pontosan mit is jelentenek? Legkönnyebben az idegen szavak szótárából tudhatjuk meg a választ. A legismertebb ezek közül a „Bakos”. Legelőször az 1950-es évek végén jelent meg, hogy aztán megkezdje több mint fél évszázados karrierjét, hiszen az Akadémiai Kiadó mind a mai napig (1994-től jelentősen átdolgozva) piacon tartja. Bakos Ferenc szótára szerint: homousion: egylényegű, azaz a katolikus egyház e kifejezéssel jelölte az ariánusok elleni vitájában azt, hogy Jézus egylényegű az Atyával; homoiusion: hasonló lényegű, az ariánusok kifejezése annak megjelölésére, hogy Jézus nem isten, csak istenhez hasonló személy.

Képtalálat a következőre: „az ember tragédiája bizánc”

Mondd, mit hiszesz, a homousiont, / Vagy homoiusiont?

Természetesen, mint a legtöbb ma kapható szótárnak, Bakos Ferenc szótárának is számtalan előzménye van. Talán a legrégibb Kunoss Endre 1835-ös, Gyalulat című könyve, melynek céljáról alcíme jól eligazít: Megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavaknak, melyek különféle nyelvekbűl kölcsönöztetvén, a magyar beszédben és írásban korcsosítva vagy eredetiképp használtatnak. Látjuk, hogy magyarosító szándék is vezette a szerzőt. A 20. században aztán valóságos reneszánsza volt a magyarító jellegű idegen szavak szótárainak. Számosan, Tolnai Vilmos, Radó Antal, Horovitz Jenő, Prém József és Kelemen Béla is jelentetett meg ilyen gyűjteményt.

0-0-idegenszo-tar-cimlapok-marxista.jpgA második világháborút követően, az akkor hatalomra került rendszer totalitárius jellegére jellemző, hogy a Szikra Kiadó oroszból fordítva 1948-ban megjelentette az Idegen szavak marxista magyarázatokkal című szótárt. A szótáron végighúzódó vonalasságára elég az absztrakt művészet meghatározást elolvasnunk: „egyrészt a művészetet elszakítja a néptől, másrészt eltereli a figyelmet a valóság égető kérdéseiről és ezzel a haladás ellenségeink a szolgálatában áll”.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Kandinsky_-_Jaune_Rouge_Bleu.jpgEgy "haladásellenes" absztrakt mű: V. V. Kandinszkij: Sárga, vörös, kék

Pontosan nem is tudjuk, miért, de a magyar beszélők nagy részének bántja a fülét, ha sok idegen szót hall. Talán az iskola nevelte belénk az ilyen szavak kerülését. Mindenesetre felmerül a kérdés, hogy mi is az idegen szó? Lehetne keresni a választ hosszasan és tudományos elméleteket gyártva, de nincs annál praktikusabb felelet, mint amit Tótfalusi Istvántól hallottam: „Idegen szó az, amit a magyarok nagy része annak érez.” Ugyanis nyelvérzékünk napjainkban két nagy osztályt különböztet meg a szavak között. Vannak szavak, melyeket magyar szavakként tartunk számon. Ilyen az ősi apa, hal, méz, nyom, les, fej szó, de magyarnak valljuk az olyan jövevényszavakat is mint a sátor, vásár, asszony, üveg, zsír, polgár, kilincs, piac, iskola stb. szó. Ezekkel szemben állnak a mai átlagos nyelvérzékű beszélő tudatában az idegen szavak, vagyis az olyan szók, mint az aktív, kartell, komputer, pendrive, perspektíva, videó. Azaz a mai nyelvérzékünk igen sok, nyelvészeti vizsgálat szerint más nyelvből származó szónak idegen származását nem tartja már számon, nem különíti el őket nyelvünk eredeti elemeitől. Ezek a jövevényszavak. Jövevényszó például a szláv eredetű ablak, iskola, kasza, medve, pálca, szalonna, széna stb., vagy a németből való cérna, páncél, polgár, selejt, torony stb. Olyan szavak esetében viszont, melyeknél nyilvánvaló az idegen eredet a nyelvet használó közösség több tagja számára, idegen szavakról beszélhetünk. Ilyenek például a már korábban említetteken kívül a következők: biológia, ciklon, csetel, dedikál, enciklopédia, garázs, kombájn, nejlon, rádió, sport, szörföl, technika, telefon stb. Az ilyen típusú szavainkat az idegen szavak szótára leltározza és magyarázza.

Idegen szavak szótárai - kattintásra GALÉRIA nyílik!

A rendszerváltást követően − szerencsés módon − az Akadémiai Kiadó szótárkiadói monopolhelyzete megszűnt. Ennek következtében a „Bakos” mellett a TINTA Könyvkiadó és az Osiris Kiadó is piacra dobta a maga gyűjteményét. Ez utóbbi kiadó idegen szavak szótárának Tolcsvai Nagy Gábor a főszerkesztője, és 2007-ben látott napvilágot. Különleges a TINTA Könyvkiadó először 2004-ben megjelent Idegenszó-tára, hiszen0-0-idegenszo-tar-cimlapok-totfalusi-1.jpg összeállítója, a már említett Tótfalusi István amellett, hogy a szótárban található 28.000 idegen szónak megadja a jelentését, részletesen azt is ismerteti, hogy egy-egy szó melyik nyelvből indult el, és milyen lépésekben, milyen jelentésváltozásokon keresztül jutott el a magyar nyelvbe. Erre utal az alcím: Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Így aztán a szótár használója számára felsejlik, hogy egy-egy latin szó és annak származéka milyen mélyen beágyazódott a magyar nyelvbe. Példaképpen, a manus ’kéz’ jelentésű latin szó gyöke megtalálható a napjainkban is használatos manikűr, manufaktúra, manifesztum, manipulál, emancipáció, mandátum, maszturbál és menedzser szavakban is. Ugyancsak Tótfalusi István szótárából tudhatjuk meg, hogy kecsua indián eredetűek a guanó, kaucsuk, kinin, láma, pampa, piranha, poncsó és a puma szavak.

A két világháború között népszerű magyarító szótárak sorát Molnos Angéla Magyarító könyvecskéje folytatta, mely először 1999-ben, majd kibővítve 2000-ben jelent meg. A szerző gyűjteményének már a tipográfiájával is sugallja szándékát, hiszen a kerülendő idegen címszó áthúzva van kinyomtatva. A felvetett magyar terminusok közül jó néhány túlzottan is merész, mert nem 0-0-idegen-szo-tar-cimlapok-magyarito.jpghiszem, hogy a rádió szó helyett a javasolt hanghíd és távhangadó gyökeret verhetne a magyarban. Sokkal megfontoltabb Tótfalusi Istvánnak a TINTA Könyvkiadónál 2011-ben megjelent Magyarító szótára, amely 12.000 idegen szónak sorolja fel magyar szinonimáit. Mindenkinek a szavak magyarításához való hozzáállása a saját világlátásától is függ, van, aki fontosnak, van, aki feleslegesnek tartja az ilyen jellegű szótárakat. Azért abban meg kell egyeznünk, hogy az idegen szavak a beszélő tudatában nincsenek ezer és ezer szállal a többi szóhoz kapcsolva, és sok idegen szó használata a megértést nehezíti. Ezért tarthatjuk szerencsésnek a magyar nyelvújítást, amikor a kompas helyett megalkották az iránytű, a literatúra helyett az irodalom és a geográfia szó helyett a földrajz szavakat.

Kiss Gábor

Megjelent: Új Könyvpiac 2012. január–február, 38–39.

Az idegen szavak fontosabb szótárai

 • 1865, Babos Kálmán: Közhasznú magyarázó szótár a magyar irodalmi művekben magán és hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére, Heckenast Gusztáv, Pest
 • 1899, Babos Kálmán: Közhasznú magyarázó szótár a nyelvünkben gyakrabban előforduló idegen szavak és szólások megértésére és helyes használatára, Franklin Társulat, Budapest
 • 1919, Horlovitz Jenő: Idegen szavak magyarázata, Népszava könyvkereskedés, Budapest
 • 1920, Kelemen Béla: Idegen szavak és nevek szótára, Athenaeum, Budapest
 • 1921, Radó Antal: Idegen szavak szótára, Lampel R. T., Budapest
 • 1928, Tolnai Vilmos: Magyarító szótár, Eggenberg-féle Könyvkereskedés, Budapest
 • 1930, Csorba Frenc: Idegen szavak szófejtő magyarázatokkal, Atheaeum, Budapest
 • 1930, Krisztin Ernő: Idegen személy- és helynevek szótára kiejtéssel, szerző kiadása, Szombathely
 • 1946, Kováts Sándor: Idegen szavak szótára, Pannon Kiadás, Pécs
 • 1949, Sándor Kálmán: Idegen szavak marxista magyarázatokkal, Szikra, Budapest
 • 1951, Terényi István: Idegen szavak szótára, Szikra, Budapest
 • 1973: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • 1979, Bakos Ferenc, Péntek János, Teiszler Pál: Idegen szavak szótára, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest
 • 1994, Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • 1999, 2000, Molnos Angéla: Magyarító szótár, A Lélektani Szaknyelv Megújításáért Alapítvány, Debrecen
 • 2001, Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul, TINTA Könyvkiadó, Budapest
 • 2002, Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • 2004, Tótfalusi István: Idegenszó-tár, TINTA Könyvkiadó, Budapest
 • 2007, Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára, Osiris Kiadó, Budapest
 • 2011, Tótfalusi István: Magyarító szótár, TINTA Könyvkiadó, Budapest
 • 2012, Cserháthalápy Halápy Gábor: Első magyar sznobszótár, TINTA Könyvkiadó, Budapest
 • 2015, Tótfalusi István: Idegen szavak alapszótára, TINTA Könyvkiadó, Budapest
 • [é. n.], Prém József: Idegen szavak szótára, A Magyar Kereskedelmi Kereskedelmi Közlöny Vállalat, Budapest
 • [é. n.], Szécsi Ferenc: Idegen szavak nagyszótára, Universum Könyvkiadó, Budapest
 • [é. n.], Szentgyörgyi Ede: Idegen szavak magyar szótára, Danubia, Budapest
 • [é. n.], Turóczi-Trostler József: Idegen szavak zsebszótára, Bibliotheca, [h. n.]

A sorozat korábbi bejegyzései:

 1. Szótárak exportra. Az angol nyelv mint kiviteli termék
 2. Szlengblog − szlengszótár. Magyar szótárak. Kiss Gábor rovata