Anya-nyelv-csavar alátét nélkül.

TINTA blog

Indoeurópai „őshaza”

Új elmélet az eredetről

Megjelent: Magyarország 1990/24: 23. o. A bolygónkon használatos sok ezer nyelv közül a legtöbb az indoeurópai nyelvek családjába tartozik. A mai emberiség csaknem felének az anyanyelve valamilyen indoeurópai idióma. Nyelvtörténészek megkísérelték felfedni az egyes nyelvek fejlődéstörténetét, és…

Tovább olvasom

Hópile, hópili

A Székely nyelvföldrajzi szótárról

Megjelent: Magyarország 1987/20: 22. o. Anyanyelvünk kimeríthetetlen kincstár. Évtizedenként, olykor évenként szolgál könyv alakban elénk táruló meglepetésekkel. Nyelvészeinket, gyűjtőinket olyan varázslóhoz hasonlíthatnánk, aki az üresnek látszó cilinder mélyéről ritka és fényes tárgyakat emel ki.…

Tovább olvasom

Nem buta, hanem beteg

Diszlexia és diszgráfia - menekülés a devianciába

Megjelent: Magyarország 1986/39: 29. o. Nem bizonyos, hogy buta, lusta az a gyerek, aki képtelen megtanulni írni, olvasni. Lehet, hogy „csupán” beteg. De még ma is mérhetetlen szerencse kell hozzá, hogy a rossz tanuló környezetében legyen egy olyan ember, aki adott esetben mélyebben kutatja a…

Tovább olvasom

Mihályi nyelvbe rejtett kincsei

Megjelent: Honismeret, LI. évf., 2023/5: 69-72. Kiss Jenő Mihályi tájszó- és névtár – Tájszavak, földrajzi, személy- és állatnevek (Múlt és jelen. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2022. 624 p.) című műve elsőre mindenképpen nehéz olvasmánynak tűnhet. Bő 600 oldalas kötet, amely a rábaközi Mihályi falu…

Tovább olvasom

Faludy György versének értő olvasása TINTA szótárral

Kiss Gábor (szerkesztő): Régi szavak kisszótáraTinta Könyvkiadó 2023, pp. 152. „Szárnyalnak, mint a gondolat. Görnyedve hordnak gondokat.” Juhász Gyula: Szavak, csodálatos szavak… A szótár rövid bemutatása A közelmúltban, vagyis az idei, 2023-as év során látott napvilágot a Régi szavak…

Tovább olvasom

A nyelv olyan, mint egy mély kút

Interjú a 95 éves Magay Tamás szótárszerkesztővel

A napokban jelent meg Magay Tamás szerkesztésében az Angol–magyar szókincsbővítő ellentétszótár a TINTA Könyvkiadóban. Ebből az alkalomból beszélgetett a szerzővel Kiss Gábor, a kiadó igazgató-főszerkesztője. Kiss Gábor: Ebben az évben töltötted be a 95. életévedet. Isten éltessen sokáig! Hogy…

Tovább olvasom

A tömegkommunikáció felelőssége

Hogyan lehetne nem hátrányos helyzetben a vevő az adóval szemben?

Megjelent: Magyarország 1983/47: 22. o. Nemrégiben egy szerzőgárda Grétsy László vezetésével arra vállalkozott, hogy — az eddigi részmunkálatokra, a magyar és a külföldi szakirodalomra támaszkodva — a tömegkommunikációs nyelvet, nagyobbrészt annak hangos változatát, a rádióban és a televízióban…

Tovább olvasom
süti beállítások módosítása