Melyik a legszebb magyar szó?

A nyelvek világában II.

Kazinczy egyhelyt így kommentál egy szót: „Lebel.[1] – Ennél szebb szavunk azoknak számában a’ mellyeket Neológjaink csináltak, talán nincsen.” – A nyelvújítás író-vezére máshol is érzékeny füllel ügyelt a régi és az új magyar szavak szépségére. Ez a kérdés azóta is sok írót, nyelvészt és egyszerű beszélőt foglalkoztat.

De mi lehet szép egy szóban? – A szó hangteste, jelentéstartalma és hangulati velejárói közül esetről esetre másik és másik nyerheti meg a tetszésünket – de csak akkor, ha az egész szó összhangban van önmagával. Hiába hangzik jól a fülolaj, hiába található e szóban a magán- és mássalhangzók ritmikus váltakozása és bizonyos dallamosság, a „fül” és az „olaj” jelentéstartalma meg a higiénia hangulati velejárói nem kedveznek az egész szó és értékelés számára. (Természetesen, aki nem tud magyarul, annak talán épp ez a szavunk tetszhet meg.)

https://naturamia.hu/wp-content/uploads/2017/12/573058643.jpgFülolaj szavunkat legfeljebb a külföldiek hallják szépnek

A jelentéstartalmat sok szállal befonják a hangulati velejárók. S hiába „kellemes” hangzású a galád, a csalamádé meg a csicsóka, hangulatuk miatt már eleve kiesnek a versenyből; hát még a különben sem kedvező hatású hangtestű gúny, kosz, eves, rohadt, izzad, köpköd stb.

A hangulati velejárók azonban a tartalmilag és hangzásuk szerint közömbös szavakat is széppé varázsolhatnak; ilyen pl. a béke, élet, gyermek. Más szavak esetében, mint a szerelem, szellő, haza, szív, csillag, álom, a hangulati, érzelmi ráadás amúgy is kedvező tartalomhoz és sokszor dallamos hangtesthez járult. Talán ez utóbbi mozzanat tette lehetővé, hogy a (romantikus) költészet annyira megkedvelje az ilyen szavakat. – Akármit persze a kedvező hangulati velejárók tömege sem tud nyelvileg széppé változtatni. Hiába zúgták ezren a Nemzeti dal refrénjében, hogy „A magyarok istenére esküszünk, esküszünk…”, mégsem lett igazában szép az esküszik szó, pedig jelentéstartalma is ünnepélyes, magasztos: a benne levő két sziszegő hang sok a fülnek.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Pet%C5%91fi_Nemzeti_M%C3%BAzeum.jpgHiába felemelő a Nemzeti dal, az esküszünk nem szép hangzású szó

Kosztolányi Dezső, a szép szavak mestere a következő tíz szavunkat tartotta legszebbnek: láng, gyöngy, anya, ősz, kard, szűz, csók, vér, szív, sír. Versbe való, rövid, választékos szavak. – Paul Valéry francia formaművész választása a következő (az első sorban a francia helyesírás szerint, a másodikban a francia kiejtés szerint, a harmadik sorban Kosztolányi magyar fordításában):

pure

jour

or

lac

pic

seul

onde

feuille

mouille

flûte

pűr

zsúr

ór

lak

pik

szől

ond

főj

múj

flűt

tiszta

nap

arany

hegyfok

egyedül

hullám

levél

csermely

fuvola

Szintén kellemes tartalmú, hangulatú, költői szavak, bár a magyar fülnek nem mind hangzik jól.

https://images.pexels.com/photos/235732/pexels-photo-235732.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260A franciák egyik kedvenc szava a 'levél' jelentésű feuille [főj]

Tavaly egy körkérdésre a „nagyközönség” köréből is sokan nyilatkoztak a legszebb szavakról. A pályázatszerűen beküldött véleményekből a bíráló bizottság – a saját ízlése alapján – azokat a pályázókat jutalmazta, akiknek a következő tíz szó tetszett: csend, fény, illat, lomb, szellő, csillag, gyöngy, könnyű, szelíd, tündér. A beküldött szavazatokat megszámolva a „közvélemény” választása a következőkre esett: szerelem, béke, szeretet, szabadság, szellő, édesanya, haza, szív, élet, csillag, tavasz, anya, álom, gyermek és hajnal. – A bírálók a hangzást, költőiséget jobban figyelembe vették. A pályázóknak viszont fontosabb volt a jelentéstartalom és a hangulat; az ő szavaik elsősorban a „tiszteletre méltó”, „elegáns”, „kellemes” és talán csak ezek után a „költői” szavak (vagy inkább fogalmak) csoportjába tartoznak. Aránylag kevés köztük a dallamos, a „fülnek szép”.

Érdekes, hogy a pályázat során több szó inkább a nőknek tetszett, ilyen az álom, bársony, becsület, csend, csermely, csillag, édesanya, erdő, falevél, felhő, fény, fohász, gyermekem, gyöngyvirág, hajnal, hála, harmat, haza, kedves, otthon, szeretet, tűz, vándor és virág. – A férfiak számára viszont ezek voltak kedvesebbek: anya, család, kenyér, leány, lomb, pillangó, szabadság, szerelem, szűz és vér.

pexels-photo-844297.jpegA felhő szó inkább a nők kedvence

A szépnek tartott szavak általában magyar eredetű, rövid és nem összetett szavak; legtöbbjük közfőnév, jóval ritkábban tulajdonnév, ige vagy melléknév. Szerkezetükben lehetőleg a magyar szókincs többségéhez hasonlítanak, pl. egy szón belül vagy csak magas, vagy csak mély magánhangzó fordul elő, a szó magánhangzóval vagy egy mássalhangzóval kezdődik stb.

A szép jórészt változó kategória. A nyelvben erősen időhöz és helyhez kötött: most és itt ez a szép. Az említett szavak egy része fölött is eljár majd az idő, más részük viszont talán maradandóbb.

Szépe György

[1] Korabeli jelentése: szellő

Korábbi bejegyzéseink a témában:

Forrás:

A nyelvek világában. Hasznos mulatságok
Szerkesztette: Bélley Pál
Gondolat Kiadó, 1959

covers_289044.jpg