"Berzsenyi pályáját majdnem derékszögbe törte Kazinczy bírálata."

Diákok aranyköpései 25.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Villon verse a Jó tanítás rossz példára.

Villon a Nagy Francia Forradalom vágáns dalnoka, igencsak nélkülöző életmódot folytatott, amikor Párizs barikádjain harcolt az angolokkal.

Utazásai élményét és a barátokhoz való odafordulását a Nagy Enciklopédia című verseskötetében rendezte össze.

Villon fő művei: Kis Testamentum, Nagy Testamentum, Ó Testamentum.

A szabadság kettős, például a fecske mint madár szabad, ugyanakkor őt is vezénylik.

https://nlc.p3k.hu/uploads/2020/04/fecsk.jpg

Petőfinél életkép a Befordultam a kocsmába.

A szobrász kopasz fejeiről sugárzik a kifejező erő.

A Szigeti veszedelemben angyalok röpdösnek összevissza.

Arany János szerint erős tölgyfa a magyar nép, amelyet belülről férgek őrölnek.

A Nagy francia és a kisebb francia forradalmakban megjelenik a felvilágosodás, ez szép lassan bejön Magyarországra.

A Bach-korszakban nincs kielégítve a nemzet.

Ferenc József utálta a magyarokat, mert 17 éves korában kezet kellett csókolnia a cárnak.

Görgey megcsinálta azt a nagy pofont, hogy Segesvárnál az oroszoknak tette le a fegyvert.

A kiegyezés nem akasztja meg azt a reformmozgalmat, ami Széchenyi Hitelével és a Kaszinóval megindult.

A két Bolyai című dráma főhőse Galileo Galilei.

Berzsenyi első gondolatai eltüntetik kedvesét, majd aggá és öreggé teszik, azután a költőt betekerik egy lepelbe, hogy kanócát eloltsák.

A világ, amely Jó és Rossz, bemutatja neki életét, s újra régi örömet oszt, de úgy, hogy az már repedezett, de szárnyaló.

Berzsenyi pályáját majdnem derékszögbe törte Kazinczy bírálata.

József Attila életének meghatározója a környezet, s az a közeg, amelyben vasmunkásokkal, munkanélküliekkel, takarítónőkkel, gyárak és üzemek vastagon lerakódott szennyével élt együtt.

Ady Endre a Boncza Bertával kötött házassága miatt nem ismerte, nem ismerhette meg a munkásosztály vezető szerepét.

Általában a költők kedvenc műfaja az ars poetica.

Örkény művében Tót méltóságteljes lényén csorbításokat végeznek.

https://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/3054/30543/305432/30543211_1d2174df955622985870ee290b7ca1c5_wm.png

A költők halálukkal is szimbolizálták a szabadságharc elbukását.

A Barbárokban az anya nem hagyja annyiban a gyilkosságot, hanem tűvé teszi érte a Dunántúlt.

Abban a világban, ahol egy pásztor botjának nagyobb az értéke, mint magának a pásztor – s jelen esetben a kisfiú – életének, ott nem uralkodnak az emberi erkölcsök.

Móricz egész világképe megváltozik attól függően, hogy hőse nádfödeles házban, avagy úri lakban élt.

Petőfi Mózesig vezeti vissza származását.

Lengyel József egyetemes emberi problémákat, viselkedési normákat jelenít meg, ezért lesz az ellenségeskedés kiváltó oka egy kutya.

Petőfi ismerte már a marxi tanokat, mégsem vallotta magát marxistának.

Ady életében a cél az I. világháború előkészítése volt.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések