A szótármarketing helye a szótárkiadásban

Kiss Gábor előadásának diakockái

A képre kattintva galéria nyílik!

Alább közöljük a diák szövegét is:

 1. dia, címdia:
  ELTE BTK, Alkalmazott nyelvész szak
  Lexikográfia
  A szótármarketing helye a szótárkiadásban

Kiss Gábor
TINTA Könyvkiadó
kissgabo@tintakiado.hu, www.tinta.hu

 1. dia
  Marketing lényege
  Kapcsolat a termék és a vevő között
  A régi termelési mód:
  Termelés → áru → reklám → értékesítés
  A mai mód (a marketing lényege):
  Igényfelmérés → termelés → áru → értékesítés
  Mindemellett vállalatfilozófia is
  Azt akarják eladni, amit előállítanak, ahelyett, hogy azt állítanák elő, amit el tudnak adni.

 2. dia
  A szótármarketing helye
  Általános marketing
  Szolgáltatásmarketing
                             Árumarketing
                                               Könyvek marketingje
                                                                   Szótármarketing
 3. dia
  A szótár marketingje
  A szótár pozicionálása:
  Más termékekhez
                                 Más szótárakhoz
                  A szótár mint áru:
                                 Nem idénytermék
                                 Hosszú ideig piacon tartható
                                 Jelentős szellemi, anyagi befektetés
                                 Lassú megtérülés
 4. dia
  Szótárfajták:
  Egynyelvű /  többnyelvű
                                 Papíralapú  /  elektronikus
                                 Iskolai, tanulói (gyerek)  /  felnőtt
                                 Általános  /  szak
 5. dia
  A szótármarketinget befolyásoló tényezők:
  Szegényes korábbi előmunkálatok
  A magyar nyelvközösség mérete
                                 A mindenkori gazdasági környezet
                                 Könyvtúlkínálat
                                 Magyarországi lakásméretek kicsik
                                 Ingyenes elektronikus szótárak
 6. dia
  A szótárkészítés szakaszai
  1. Szakasz: Előkészítés
  2. Szakasz: Szerkesztés
  3. Szakasz: Nyomdai előkészítés
  4. Szakasz: Nyomdai munkálatok
  5. Szakasz: A marketing
  6. Szakasz: Értékesítés
  7. Szakasz: A kész szótár gondozása
  A marketingszemlélet érvényesítése minden szakaszban

8–9. dia
A szótárkészítés szakaszai
1. Szakasz: Előkészítés
                a) Ötlet
                b) A szótár jellegének meghatározása
                c) A szótár pozicionálása a piacon
                d) Piacfelmérés, piackutatás
                e) A célcsoport pontos meghatározása
                               iskolás gyermekes családok, nyelvészek,
                               nyugdíjasok, könyvtárak, iskolák,
                               magyarul tanulók, magyartanárok
                f) A konkurencia figyelése
                g) Üzleti terv készítése
                               Fedezeti pont kiszámítása
                               Időkorlátok felállítása
                h) A financiális háttér megteremtése
                i) Munkaerő-toborzás
                               Főszerkesztő, szerkesztő, segéderők
                j) Szerződéskötés [határidők!]
                               A szerzői díj fizetése:
                                               Egyösszegű, jutalék, kevert

10–11. dia
A szótárkészítés szakaszai
2. Szakasz: Szerkesztés
I. Előkészítő munkálatok
                a) A szótár jellegének PONTOS meghatározása
                b) Szerkesztési utasítás elkészítése
                c) A címszójegyzék összeállítása
                d) Mintaszócikkek elkészítése
                               jelentésstruktúrák
                               minősítések
                               rövidítések
                e) Terjedelemkalkuláció
II. A szótár ,,gyártása’’
                a) A szócikkek szerkesztése
                b) A szócikkek főszerkesztése, egységesítése
                c) Lektorálás
                d) Az előszó, bevezető írása
                e) Mutatók, függelékek összeállítása

12–13. dia
A szótárkészítés szakaszai
3. Szakasz: Nyomdai előkészítés
I. Tervezés
                a) tipográfiai variációk készítése
                b) a szótár megtervezése
                c) a tervezetek tesztelése
II. Tördelés
                a) tördelés
                b) korrektúra, ellenőrzés
III. Címlaptervezés
IV. A fülszöveg, a címnegyed összeállítása
V. Nyomda számára film, PDF elkészítése
VI. A példányszám és az ár rögzítése

 1. dia
  A szótárkészítés szakaszai
  4. Szakasz: Nyomdai munkálatok
  a) Árajánlatok beszerzése
  b) Az árajánlatok értékelése
                                 Minőség
                                 Ár
                                 Határidő
                                 Fizetési feltételek
                  a) A nyomatok ellenőrzése
                  b) Szállítás, raktározás

15–17. dia
A szótárkészítés szakaszai
5. Szakasz: Marketing
                A marketing célja:
                               Tájékoztatás
                               Vásárlásra ösztönzés
                               Emlékeztetés
                               Márkahűség kialakítása
Maga a szótár önmaga reklámja
                               Cím, alcím
                               Címlap
                               Fülszöveg, előszó
                Sajtóbemutató
                               időpont, hely, személy
                               meghívott újságírók köre
                               [recenziós példányok]
A marketing, a reklám:
                               Fajtája: fizetős, bartel
                               Nyomtatott: Könyves újságok,
                                               Napilapmellékletek
                                               Könyvhét, Új Könyvpiac, Képes Extra
                               Behúzások folyóiratokba
                               Recenziók íratása
                                               MNy., Nyr., MNyO., MTud, ÉdAny.
                               Hangzó: rádióriportok
                               Egyéb: vetélkedők, versenyek támogatása

18–22. dia
A szótárkészítés szakaszai
6. Szakasz: A szótár értékesítése
                Az értékesítés külső csatornái:
                               a) Nagykereskedők
                               b) Üzletláncok, multik
                               c) Kiskereskedők, könyvesboltok
                               d) Ügynökök
                               e) Könyvklubok, katalógusok
Az értékesítés belső, saját csatornái (1):
Értékesítés hagyományos módon
                               Szerkesztőségi irodában
                               Vásárokon
                                               Könyvfesztivál, Könyvhét,
                                               Könyvtáros vándorgyűlés,
                                               Szent István Könyvhét,
                                               Völgységi fesztivál,
                                               Győri Könyvszalon
                               Szakirányú konferenciákon
                               Postai DM akciók (levél)
Az értékesítési mód:
                               bizományos
                               fix
A fizetési mód:
                               készpénz, bankkártya
                               utánvét
Az értékesítés formája:
                               hagyományos
                               elektronikus
Az értékesítés belső, saját csatornái (2):
Reklámozás, értékesítés elektronikus eszközök felhasználásával
                               Saját webshop
                               Elektronikus hírlevélen keresztül
                               Blog
                               Facebook
                               GoogleAds
                               Instagram
A célcsoport meghatározása
                               Iskolák, oktatási intézmények, nyelviskolák
                               Könyvtárak, szakkönyvtárak
                               Törzsvásárlók
                               Nyelvészek
                               Szülők

 1. dia
  A szótárkészítés szakaszai
  7. Szakasz: A kész szótár gondozása
  a) Az értékesítés ütemének figyelése,
  utánnyomásról gondoskodás
  b) Jogdíjak fizetése
                  c) A visszajelzések, kritikák értékelése
                  d) Nyomdahibák javítása
                  e) A szótár anyagának frissítése
                  f) A szótár deriválása, megfordítása
  A szótár kiadásának, marketingjének
                  üzleti értékelése
  A kiadás tapasztalatainak
                  leszűrése, összefoglalása

siker / bukás
a célpiac meghatározása: megfelelő / kicsi
megkülönböztetés a konkurenstől: eredményes / eredménytelen
szótár minősége: megfelelő / rossz
a célpiac: elérve / nem elérve
bemutatás, bevezetés: jól időzítve / rosszul időzítve
marketingeszközök használata: helyes / helytelen
az ár: megfelelő: alacsony / magas

 1. dia
  „Szótárat lapozgatok. Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami? Benne van nyelvünk összes szava. Benne van a virágok, ásványok, rovarok, háziállatok és fenevadak, a szerszámok, a közlekedési eszközök és fölszerelések, a fegyverek és hangszerek, a mesterségek, a testrészek és a nyavalyák neve. Benne van a gyöngédség és a durvaság minden árnyalata, az udvariasság és a gorombaság, a szemérem és a trágárság, a szépség és a rútság, az illat és a bűz, a tisztaság és a szutyok, a boldogság és a boldogtalanság, az önfeláldozás és a gyilkosság. Benne van a múltam, a jelenem és a jövendőm. Benne van az életem. Benne van a halálom is. Benne van a sorsom.”
  Kosztolányi Dezső: Szótárat lapozgatok …
  KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!