Száz régi tájszó az Őrségből

A TINTA Könyvkiadó több munkatársa is néhány felejthetetlen napot eltöltött 2023 nyarán az Őrségben. Természetesen ellátogattak a Szalafőn található őrségi skanzenbe is. Készítettek néhány hangulatos fotót is ott, ezeket most közreadjuk.

Kedvcsinálónak a TINTA Könyvkiadó Kis magyar tájszótárához, közlünk 100 régi őrségi szót is a szótárból.

 • abroncs: hordó, sajtár dongáit összeszorító vaskarika
 • ágenda: a református vallás alapelveit tartalmazó tanítások összefoglalása
 • álladzó: a ló alsó ajkán a zabla két végéhez erősített kis lánc
 • almárium: ruhaszekrény
 • alszeg: a község területének déli-délkeleti, a vízfolyás szempontjából lejjebb fekvő, alsóbb része
 • ánslágoz: (hordót) kénlappal fertőtlenít
 • árendás: bérlő
 • ártány: kiherélt hím disznó
 • aszatoló: kb. 80 cm hosszú nyélre erősített, háromszög alakú vaslemez, melynek alsó oldalán v alakú bevágás van (az aszatnak a vetésből való kiszurkálásra használják)
 • asztalfia: asztalfiók
 • asztalruha: asztalterítő

A képre kattintva galéria nyílik!

 • béder: vihar, zivatar
 • bikacsök: a levágott bika hímvesszőjéből készített korbács
 • bogár: légy
 • bognár: kerékgyártó, aki mezőgazdasági faszerszámokat (favilla, gereblye stb.) is készít
 • bugyelláris: pénztárca
 • bürü: kisebb patakon csupán gyalogos átkelésre szolgáló keskeny hídféle, többnyire karfa nélküli egy vagy két szál palló
 • ciha: ágyneműhuzat
 • cimet: fahéj
 • csép: egy hosszabb és egy rövidebb, szíjjal összekapcsolt rúdból álló mezőgazdasági eszköz (gabonafélék, hüvelyesek termésének kiverésére)
 • cséphadaró: a csépfejhez erősített, kb. 50 cm hosszú rúd, végén egy súlyos vaskarikával
 • csoroszlya: az ekegerendelyre erősített késszerű szerszám, amely az ekevas előtt a földet hasítja
 • dolmány: melegebb, béléssel ellátott férfi kiskabát
 • féder: rugó
 • fenékdeszka: a szekér alján levő deszka
 • firhang: függöny
 • forgat: (a réten szétterített füvet, félig megszáradt szénát) gereblyével sorban szétszór, hogy könnyebben száradjon
 • früstük: reggeli
 • fuszekli: zokni
 • ganaj: trágya
 • gang: nyitott folyosó
 • grádics: létra
 • gárgya: kútkáva
 • gelencsér: fazekas
 • gyúrófa: sodrófa
 • hébér: lopó (a bornak a hordóból történő kiszívására)
 • hecsedli: csipkebogyó; a vadrózsa termése
 • herbatea: gyógytea
 • hídlás: disznóólnak vékonyabb karókból lerakott padlózata
 • hombár: deszkából készített, fedéllel ellátott, lezárható nagyobb gabonatartály
 • iga: a befogott tehén nyakára tett járom
 • istráng: az a kötél vagy lánc, amelyet a hámfához erősítenek (s amivel az igásállat a szekeret húzza)
 • jáger: 1. vadász 2. erdész
 • kalendárium: (főképpen a falusi lakosság számára nyomtatott) naptár olvasmányokkal
 • kas: szalmából font kosárszerű készítmény
 • kelep: a kasza megkalapálására szolgáló rövid nyelű, viszonylag súlyos fejű kalapács
 • kéménykotró: kéményseprő
 • kerékcsapa: keréknyom
 • kéve: összekötött gabona-, illetőleg szalmacsomó
 • kézvonó: kétnyelű vonókés
 • koperta: levélboríték
 • korc: szoknyafélének, gatyának az a hajtásszerű része, amelybe madzagot fűznek (s így erősítik a ruhát a derékra)
 • kordély: egy fajta kétkerekű közlekedési eszköz
 • kóstál: kerül valamibe
 • kuruglya: (kenyérsütéskor használt) szénvonó
 • lajtorja: létra
 • langaló: kenyérsütéskor a kenyér tésztájából készített, a sütőkemencében megsütött lepény
 • mácsik: főtt tészta
 • magló: anyadisznó
 • megmonyaz: (baromfit) megvizsgál, hogy várható-e tőle tojás
 • mezsgye: két szántófölddarabot egymástól elválasztó, kb. arasznyi szélességű földsáv
 • ókula: szemüveg
 • ösztöke: a szántáskor használt rövid nyelű, kis ásószerű szerszám (az ekekormányra tapadt földet, a csoroszlya előtt összegyűlt gazt piszkálják el vele)
 • padmaly: küszöb
 • parlag: műveletlenül hagyott szántóföld
 • pitli: puttony, az állatok itatására használt faedény
 • rékli: könnyű nyári női blúz
 • sarabol: (füvet) sarlóval vagdos
 • sárgaföld: agyag
 • saroglya: az istállóban a marhák elé, kb. fejmagasságban a falra erősített, rácsszerű készítmény, melybe a szálas takarmányt helyezik
 • sétáló: a fali óra ingája
 • spórhelt: takaréktűzhely
 • sróf: csavar
 • stampedli: pálinkás pohár
 • sulykol: (ruhát) mosáskor a sulyokkal ver
 • sulyok: vastag, téglalap alakú nyeles falap, mellyel mosáskor szokták a ruhát verni, hogy könnyebben megtisztuljon
 • szakajtó: szalmából font kis alakú, kosárszerű készítmény
 • szaletli: kis lugas
 • szapul: (ruhát) lúgos vízben kifőz
 • szárnyasegér: denevér
 • szecska: géppel apróra vágott rozsszalma
 • szőlőgerezd: szőlőfürt
 • tarló: kalászos növénynek a növény levágása után a földben maradó hegyes töve
 • tócska: tócsa
 • tóka: vizesgödör
 • tragacs: egy kerekű, kézi tolóeszköz
 • tüskésborz: sündisznó
 • tyúkfi: kiscsirke
 • útkotró: útkaparó
 • ülésdeszka: az a vastagabb, a két végén peremmel ellátott deszkadarab, melyet az oldalas szekéren az oldalak két-két zápjára erősített lécdarabra helyeznek, s amelyen ülnek, ha szekéren mennek a mezőre
 • üsző: fiatal tehén, melynek még nem volt borja
 • vájdling: nagyalakú bádogtál
 • vekni: hosszúkás alakú pékkenyér
 • vérszopó: pióca
 • vidra: a kosárfonáshoz használt fűzfavessző
 • vőfély: a vőlegény és a menyasszony legényismerőse, aki a lakodalomban a régebbi szokásoknak megfelelően bizonyos feladatokat látott el
 • zabla: a kantárra szerelt s a ló szájába illeszthető kis vaspálcika (amellyel a lovakat kormányozni lehet)
 • záptojás: romlott tojás (ha feltörik, nagyon büdös)
 • zuhogó: folyóvíznek olyan része, ahol természetes képződményként vagy szabályozás révén néhány métert esik a víz
 • zséter: fejőedény
 • zsúp: kévébe összekötött rozsszalma

Forrás: TINTA Könyvkiadó – Kis magyar tájszótár

A kiadó két tájszótára itt rendelhető meg kedvezményesen:

https://www.tinta.hu/Tajszavak
https://www.tinta.hu/Hogyan-mondtak-eleink

Tájszavak