"A főurakkal szemben Vak Béla átlátott a szitán."

Diákok aranyköpései 19.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Első vázlatpontom: A tragédia; második: Bánk bán megszületése

Személyesen sajnálom, hogy Ady Endre nem érte meg a Tanácsköztársaság győzelmét, életével rászolgált arra, hogy nyugodtabban haljon meg a dicsőséges 133 nap valamelyikén.

Petőfi az Alföldet úgy írja le, mintha madár lenne.

A nők minden dologra alkalmasak, de szervezetük másra is szükséges.

Őseink nem éltek a haláluk napjáig, mert rendszerint előbb elestek a csatában.

https://mng.hu/app/uploads/2022/10/63359.jpg

József Attila fiatal életét már csak a halállal tudta folytatni.

A fűben ezen a részen féreghalak úsznak.

A Barbárok című elbeszélésben a juhász felesége egyszerű vászonruhát hordott, mégis érzünk benne valamit, ami a végén fölemeli.

A munkanélküliek száma megnőtt, ez magával hozta a nyomort és a züllést minden fokon. Az irodalmi életben megjelentek a szocialista irodalom képviselői.

A főurakkal szemben Vak Béla átlátott a szitán.

Ady Endre teljes egészében, talpig magyarnak vallja magát. Még szomorúan is.

Kosztolányi Édes Anna című regénye kapcsán:

Az iróniával nagyon könnyű nagy hatást elérni, kivéve, ha az nem túl gúnyos. Az iróniában a gúny féken tartásához nagy művészet kell, különben az egész mondanivalót tönkreteheti.

Kun Béla nem létezett, így Kosztolányi Nagy Imre Szovjetunióba való távozását akarja ironizálni.

A templomi kincsek elrablása elnézhető, hiszen kommunista ember hívő nem lehet.

Kun Béla zsebeinek megtömt jellege kacajt fakaszt az emberben.

A munkásosztály ellenfeleitől fondorlatos módon eltulajdonított ékszereket, az egyház ereklyéit vitte magával Kun Béla, a József Attila életére emlékeztető külvárosi munkásgyermek megálmodott zserbószeletét falatozgatva.

Kun Bélának nagy baja nem lehet, mert nála vannak a zserbók.

Az ékszerek, de különösen a zserbók felsorolása a bűnöző életmódra vall.

Kun Béla azért vitt magával zserbót, hogy a keserűségét elfelejtse.

https://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/3055/30553/305532/30553253_a2ddceb19a37c0f8cd8acc447fae9d96_wm.jpg

A főhőst a süteményen kívül semmi más nem érdekelte, csak a pénz és az élete.

Anna megeszik egy tepsi süteményt, ez a kulináris ösztönrobbanás a lelki robbanás jele.

Annánál a tudatos réteg alsó freudi rétege átszakad.

Ma is úgy van, hogy a kis legyek, mint Anna, fennakadnak a jog hálójában, a nagyok pedig átszakítják.

Anna finom érzeletű leány.

Vízyék maguk hívták ki a kést.

https://nat2012.nkp.hu/tankonyv/irodalom_11/img/108_edes_anna_0017.png?max_width=800

Vízyéknek reményeikkel táplált szivarjaik kiégtek.

Anna ellenszenvét Vízyék politikai helyezkedése váltotta ki.

A gyilkosság után Édes Anna minden értesítés nélkül az ágyába menekült.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések