"Az élet elviselhetetlen, de csak felnőtt korban."

Diákok aranyköpései 11.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Mi az epigon?

  • Mitológiai alak, Ady témái közt is szerepel az epigon-lét.
  • Az a tábla, amelyre az epigrammát írják.
  • Aforizmaszerű anekdota.
  • Kötött strófaszerkezet.
  • A görög dráma szerkezeti egysége.
  • Gúnyolódó, rövid ércmű, például Petőfi Sándor jelentős epigonszerző.
  • Az epikai művek összessége.

A közbiztonsági hibákat úgy lehet orvosolni, hogy az emberek és a kutyák érdekében több sintért alkalmazunk.

A futurizmusban az a fontos, hogy a művész mit érez, ezt kifejezi, például tárgyak összeragasztásával.

Arany János csak téblábol, a hely, ahol ezt teszi, az a hazája, amelyben levágták a tollát, csak egyetlen tollra szorítkozhat, a költői pennára.

Babitsnak Fogarason volt hétvégi háza.

Az Élet és Irodalom 3 hetente jelenik meg. Minden kedden.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/%C3%89let_%C3%A9s_Irodalom.jpg

Vörösmarty, ha írt, jobbára felhagyott az alkotómunkával.

In medias res = középkezdés.

http://www.sajoszentpeter.hu/_new/wp-content/uploads/2017/08/kozepkezdes.jpg

A művész hátrányai, hogy nem húzódhat vissza a magánszférába.

Kosztolányi remegő kézzel, de maga bocsátja le koporsóját a sírba.

Ady azt hirdeti, hogy a mindenséget kell kézbe venni, nem afféle szerelmes verseket írni.

Az élet elviselhetetlen, de csak felnőtt korban.

Hamletnek tovább fokozza vágyát, hogy szerelmében is megtiporják.

Az Esti Kornél 2 × 7 novellából álló novellakosár.

Sajnos kicsi az ország területére eső rendőrök száma.

A költő virraszt, s a birkák számolása helyett az órát nézi, hátha így majd elalszik.

Rastignac szerelme sohasem teljesülhet be Vautrinnel, mert hamar kitudódik.

A neoplatonizmus a szerelem beteges formája, József Attila versei tartalmazzák.

A romantika ideje a 18–19. század legeleje.

Tóth Árpád a boldogságot mellőző stílusban írt.

https://blog.verselemzes.hu/jegyzet/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/T%C3%B3th-%C3%81rp%C3%A1d_300px.jpg

Az arany guillotine humánusabb kivégzőeszközt takar.

A vers műfaja: szonáta.

Imitatio Christi az, amikor az irodalmi művön belül megjelenik Jézus Krisztus, személyesen.

Minden nő olyan, mint a kés, melynek élén néha fölcsillan a remény.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések