"Ady a szekéren lejjebb higgadva rájön, hogy nem így kell egy nővel szakítani."

Diákok aranyköpései 6.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Ady a szekéren lejjebb higgadva rájön, hogy nem így kell egy nővel szakítani.

Helyezze mondatba a szederjes szót!

  • Tegnap megműveltük a szederjest.
  • Gyakran mondogatják barátaim, hogy menjek idegorvoshoz, pedig nem is vagyok szederjes.
  • Szedj gyümölcsöt a szederjesben!
  • A mackó a szederjesben málnázik.

Finom érzéki érzékeltetésekben bővelkedik a vers.

A Kurázsi mamát úgy érthetjük meg, ha közben olvassuk a Schindler listáját.

A Nefelejcs utca neve legyen Balassi Bálint, mert arról mindenkinek azonnal eszébe jut, hogy itt lakott Juhász Gyula, Mikszáth Kálmán és a Stein Kávéház.

Kölcsey is költeni próbált, de ebben a családi háttér gátolta.

A szúzai menyegző eskükomplexum: a makedón férfiak helybéli nőket vettek feleségül, azaz, a békés egymás mellett élés és a termékeny összetartozás érzését fejleszti, ami a mai akciófilmekkel dúsított világban felettébb becsülendő.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/The_weddings_at_Susa%2C_Alexander_to_Stateira_and_Hephaistion_to_Drypetis_%28late_19th_century_engraving%29.jpg19. századi metszet a szúzai menyegzőről

A zugárusok fokozzák az embertömeget és a piszkot.

Mózes származása vitatott, gondoljunk Freudra.

A nemzeti jellegzetességek a népben is megfigyelhetők, a korban tehát figyelték azt is.

Jónás kap még egy lehetőséget, és a cethal gyomrában eleget tesz a feladatnak.

Móricz Isten háta mögött-je nem szorosan vett eposz és dráma, de közel áll hozzá.

A cselekvés a kortól függetlenül sem ítélhető el, hiszen pontosan ez a mű lényege, enyhe iróniával figyelmeztet arra, hogy ha mások fölött akarunk ítélkezni a közelmúlt történéseit illetően, akkor az egész társadalmat elítélhetnénk, a közepén saját magunkkal.

A századfordulón az érdekházasságok tömege sorakozik föl ennek a kornak a háta mögött.

A húszas években a tehetősek a szegények nyomorából húzzák ki a jólétet és a puha fekvőhelyet.

Toldi megölte az apródokat, így holtpontra jutott. Csak hirtelen halálával tudta elnyerni a király kegyelmét.

Babits a villamoson utazik, és arra gondol, hogy ezalatt Magyarország betegágyánál megszületett a jövő.

A Barbarossa-terv Moszkvánál megállt.

Szendrey Júlia jól szituált családból származott.

Erre az ügyre Melinda mocsoktalan neve lesz a szemfedő.

Ady lehajol a földre, keres, kutat és csudálkozik, hogy miért nincs itt virág.

A kórusmű jellemzője, hogy a szólam egy szólamban van.

A második versszakban megjelenik a magánélet és közélet egysége.

József Attila a Hazám című versében egyke és sivár az egész emberiség.

A lámát úgy tenyésztik, mint a szarvasmarhát.

http://www.zoogyor.com/images/documents/64/lama_profile.jpg

A munkásosztály olyan, mint a gép, de ha egyszer megvadul, akkor tör, zúz mindent, s kidühöngi magát.

A Fekete gyémántok a nemzeti kapitalizmus problémái körül forog.

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések