Lézerkard helyett alapszótárat a kisdiáknak!

Magyar értelmező alapszótár diákoknak

A TINTA Könyvkiadó 2019. december 11-én mutatta be a Magyar értelmező alapszótár diákoknak című kötetet - Fata Ildikó előadásának írott változata olvasható alább.

A „Magyar értelmező alapszótár diákoknak. A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal” című szótárral az egynyelvű szótárak legnagyobb magyarországi kiadójának, a TINTA Könyvkiadónak egy újabb szótárát vehetjük kézbe.

A szótárszerkesztők – dr. Eőry Vilma, Kiss Gábor és Kőhler Klára – neve ismerősen csenghet a TINTA Könyvkiadó olvasói-vásárlói és a magyar nyelvészek, szótárírók számára, személyük egyben garancia is arra, hogy ismét egy tudományosan megalapozott, igényes szerkesztésű, szép kivitelezésű szótárt vehetünk kézbe. Eőry Vilma főiskolai tanár, az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársa, jelenleg a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontjának külső munkatársa, az MTA Szótári Munkabizottságának elnöke. A TINTA Könyvkiadónál megjelent korábbi szótárát, az Értelmező szótár+ című kiadványt a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntette ki; dr. Kiss Gábor nyelvész, a TINTA Könyvkiadó igazgatója, Kőhler Klára pedig a Magyar szókincsbővítő diákszótár társszerkesztője.

Magyar értelmező alapszótár diákoknak

Magyar értelmező alapszótár diákoknak

A TINTA Könyvkiadó anyanyelvű diákoknak és fiataloknak szóló szótársorozatát a 2007-ben megjelent Értelmező szótár+ kézikönyv (16 065 szavas címszóállományával) nyitotta meg, majd ezt követte 2010-ben a 16 000 címszót tartalmazó „Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal” című egynyelvű szómagyarázó szótár, ami 10–15 éves tanulóknak készült. Idézem: „A szerkesztők ezt a korszerű anyanyelvi szótárt azoknak szánták, akik az »ablak–zsiráf« típusú szótárakat már kinőtték, de akik számára a felnőtteknek készült értelmező szótárak használata még nehézségekbe ütközik.” A Magyar szókincsbővítő diákszótár pedig 2018-ban jelent meg, és a mai tanulóifjúság szókincsét hivatott bővíteni oly módon, hogy 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szót tartalmaz jelentésével együtt.

Magyar értelmező szótár diákoknakMagyar értelmező szótár diákoknak

A most bemutatásra kerülő alapszótár pedig a következő a sorban, amit a szerzők magyar anyanyelvű kisdiákoknak ajánlanak.

De mi is az az alapszótár? A magyar nyelv alapszókincsét, avagy szókincsminimumát tartalmazó szótár. Ez a szótár tartalmazza a mindennapi beszédben használatos 2000 alapszót, melyek például a bennünket körülvevő világ tárgyainak, a mindennapi emberi cselekvések, eszközök és alapruhadarabok, ételek és növények jelölésére szolgálnak.

Magyar szókincsbővítő diákszótárMagyar szókincsbővítő diákszótár

Az alapszótár fogalma a német szakirodalomban sem ismeretlen. A Grund- vagy Grundschulwörterbuch a kisiskolás diákok egynyelvű értelmező szótára, ami rendszerint szintén 2000 szóban határozza meg a szókincsminimumot. A kiválasztás alapjául pedig az anyanyelvoktatásban használatos tankönyvek címszóállománya szolgál.

Hogyan is készült a szótár? A szótárban található 2000 szó gondos válogatás eredménye. A kiválasztás alapjául a TINTA Könyvkiadó TOP 2000 szótársorozatának címszójegyzékei, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló magyar gyakorisági szólisták szolgáltak. Majd a második lépésben a szerkesztők hozzárendelték a címszavakhoz a magyarázatokat és példamondatokat. Ezek alapjául nagyobbrészt a már idézett Értelmező szótár+ kézikönyv szolgált.

Értelmező szótár+ (2 kötet)Értelmező szótár+

Milyen részekből áll a szótár? A szótár az előszóval kezdődik, amely mindjárt az elején, a szótárcímben szereplő összes szót megmagyarázva bemutatja a szótár jellegét. Ezt követik a szótár tartalmáról, készítéséről és a szótári célközönségről szóló információk, végül pedig a szótárkészítés során felhasznált szótárak felsorolása. Ezután következik a szótárhasználati útmutató, majd 213 oldalon maga az egynyelvű, a címszavakat ábécésorrendben bemutató szótárrész.

Nézzünk néhány példát a szócikkekre! Az egyes szócikkeket a címszó, a címszó szófajmegjelölése, toldalékos alakjai, a címszóhoz tartozó jelentések értelmezése és az azokat szemléltető példamondatok alkotják. A szavak gyors elsajátítását és értelmezését segítik elő a szótár ábrái és rajzai.

9789634092025_altpic_5.jpgEgy oldal a Magyar értelmező alapszótár diákoknak című könyvből

Hadd idézzem az információkínálat gazdagságának illusztrálására egyik kedvenc szócikkemet, ami a tevére vonatkozik! A nyelvtani jellemzőket követően a címszó jelentésének meghatározása áll: „Nagy testű, púpos hátú, kérődző állat.” Majd ezt követik a példamondatok, melyek esetünkben valóságos kis oktatócsomag formájában rengeteg információt árulnak el erről az állatról: „Az állatkertben van egypúpú és kétpúpú teve. A sivatagi beduinok a tevét elsősorban teherhordásra és közlekedési eszközül használják, de megisszák zsíros tejét is, ürülékével pedig tüzet raknak.” A szócikket egy tevéről készült rajz zárja. Úgy vélem, hogy hogy fenti példa is jól szemlélteti azt a sok érdekes információt (bújtatott kollokációk és enciklopédikus információk), melyek méltóvá teszik a szótárt a kiadói előszóban meghatározott egynyelvű tanulószótár elnevezésre.

alapszotar-01-kerettel.jpgEgy oldal a könyvből

Kiknek ajánlom a szótárt? Elsősorban magyar kisiskolásoknak szókincsük bővítésére. Ugyanakkor a 2000 leggyakoribb magyar szó értelmezése és példamondatokkal való illusztrálása a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára is elegendő ahhoz, hogy a mindennapi magyar nyelvű társalgásban részt vegyenek. Fontos lenne a kisiskolásoknak anyanyelvi tankönyveket írók számára is annak figyelembevétele, hogy a Magyar alapszótár szerkesztői gyakorisági szólisták alapján meghatározták a 2000 legfontosabb és leggyakrabban használt magyar szót, és hogy újabb tankönyvek tervezésénél nem célszerű túllépni ezt a szókincsminimumot.

05-fata-ildiko.jpgFata Ildikó a könyvbemutatón

Jó szívvel ajánlom a szótárt továbbá minden magyar nyelvet tanító általános iskolai tanítónak és tanárnak, nagyszülőnek és tudatos szülőnek, hogy a kisdiák vagy kisunoka a karácsonyra kapott legújabb világítós Star Wars-kard mellett ezt az értékes és igényes kivitelezésű szótárt is haszonnal forgathassa.

Fata Ildikó

A Magyar értelmező alapszótár diákoknak kedvezményesen megvásárolható a TINTA Könyvkiadó webshopjában (www.tinta.hu)!