„Ha sóst evett, igyék réá!’’

Régi erdélyi szólások, közmondások

A magyar szótárirodalom egyik nagy alkotása az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Az 1976 és 2014 között megjelent 14 kötete a 16–19. századi erdélyi magyar nyelv szókincsének a gazdag gyűjteménye. A szótár megálmodója és első főszerkesztője a kolozsvári professzor, Szabó T. Attila volt.

A régies szavak mellett szép számmal tartalmaz szókapcsolatokat, kifejezéseket, szólásokat és közmondásokat is a gyűjtemény. A TINTA Könyvkiadóban most a régies ízű szólásokból szemezgettünk és adunk közre nyolcvannyolcat. Ízlelgessük nyelvünk valamikori gazdagságát, és olvasgatva a szólásokat hajtsunk fejet a szótárt áldozatos munkával megalkotó több tucat szerkesztő előtt.

eda_eme_ro.jpg

A sorozat kötetei egymás mellett

addig jár a pap sajtjára, míg…: addig élvezi a tiltott gyümölcsöt, amíg...
anyja teje sem veszett még ki a szájából: túl fiatal valamihez
beleáll a szüretelő kádba: beleesik a csapdába, lépre megy
csak az ige tartja: csak az imádság tartja, nagyon beteg
ebre viselj gondot ennek utána: ne foglalkozz vele
egy barabolyt nem ér: egy fabatkát sem ér

"Egy barbolyt nem ér" (barboly = földimogyoró)

egy kézre dolgozik valakivel: egy húron pendül valakivel, összejátszanak
egy kő a másikon meg nem hagyatik: kő kövön nem marad
egybeszűrik a levet: szerelmi viszonyban vannak
elhágja a hágcsót: valaki átlép a tisztesség korlátján
elhajítja a fűzfasulykot: lódít
elnyargal az idő: elrepül az idő
elragadják a csikók: ragadja az indulat
elveti a konkolyt: viszályt szít
ért gabonába veti sarlóját: belekaszál valaki rendjébe


"Ért gabonába veti sarlóját"

ezen levelét sem szúrja az ablakába: ezzel sem fog dicsekedni
fáról szakadt: ágrólszakadt
feje amíg áll: amíg él
fejéért sem menne oda: a világ minden kincséért sem menne oda
fejet főért ad: fejért fejjel fizet, életért élettel fizet
feladja a büdös húst a jó lével: kellemetlen dolgot szépen, kíméletesen tálal
feladja valakire a vizes inget: ráhúzza valakire a vizes lepedőt, megszid valakit
gondolatjával megegyezik szája: őszintén beszél
gonosz fába vágja a fejszét: aljas dologba kezd
ha sóst evett, igyék réá: ha vétkezett, igya meg a levét
harangoznak neki: halálán van
hátán háza, kebelében kenyere: szegény
hogy a farkas elment, kijő a lyukból nyúlászni: vész múltán megjön a bátorsága
igen táncol a kecske, mikor a farkas alszik: nincs itthon a macska, táncolnak az egerek
jég hátára épített ház: homokra épített ház

"jég hátára épített ház"

jól megkötik feje felett a kötelet: jól ellátják a baját, jól elintéznek valakit
kalácsot ad a kezébe: felhergel, biztat
kanca vemhezi a lovat s az abrak az anyja: hiába van valakinek jó ménese, ha rosszul tartja
kása mellől vesz el feleségül: szegénysorból vesz feleségül
keserű kenyere van valahol: nehéz élete van valahol
két ajtó közé nem örömest teszi az ujját: két ember vitás dolgába nem szívesen elegyedik bele
ki nem fér lyukába, tököt köt a farkára: aki nem fér a bőrébe, pórul jár
kiáll a kapuba vakarózni: feltűnési viszketegsége van
kicsiny bántja a nagyot: terhes
konkolyt hint: viszályt szít

vetési konkoly

konty parancsol a süvegnek: az asszony az úr a háznál
leesik a polcról: kibukik a hatalomból
leesik az ugorkafáról: kibukik a jó állásból
levonja valakinek az arca bőrét: szégyent hoz valakire
maga csinál magának füstöt: maga okoz bajt önmagának
másfelé felé fordítja a kantárt: másfelé veszi útját, másfelé fordul
máshoz köti a csépet: átpártol valakihez
megcsípi a lúg a nyakát: rossz tapasztalatokat szerez
megköti valakinek a koszorúját: megadja valakinek a megérdemelt büntetését
megköti valaminek a csomóját: valahogyan elintéz valamit
megméri a hordót rajta: nagyon megver
megrántja a zabolát valaki szájában: erélyesen figyelmeztet valakit
megvonja a bagariát: elfut, elillan
mihelyt az anyja teje szájáról elszárad: alighogy felcseperedik
most esik ki a tömlő a szájából: most került ki a gyermekkorból
nadrágját is elfújja a szél a lábáról: lerongyolódott
nem csak a szájával, hanem szívével mondja: őszintén mondja
nem egy nyomban jár beszédében: hazudozik
nem kell nagy cégért tenni: nem kell nagy dobra verni
nem szól keze alá: nem avatkozik valaki dolgaiba
nem viszi el a köntöst…: nem ússza meg szárazon
nemhogy marhája volna, még ebe sincs: szegény, mint a templom egere
nyárban is telel: nyáron is szűken él
orránál fogva hordoz: orránál fogva vezet
ördög a komája: bűnös ember
ördögök elszaggatják: lelke a pokolra jut
ördögök taligán jönnek a lelkéért: biztosan elkárhozik
ördögöt fog: megjárja, rajtaveszt
puszta malomban hegedül: a falaknak beszél
rámára von: kérdőre von
rosszul fordul a kocka: rosszra fordul sorsa valakinek
szárazon el nem halad: nem ússza meg szárazon
szárnya alá igyekezik valakinek: valakinek védelme alá törekszik kerülni
szedik az ugorkát: közösülnek

"szedik az ugorkát"

szegre téteti valakinek a süvegét: ellátja valakinek a baját
szél elfújtatja a talpát: akasztófára juttatja, felakasztatja
szél nem fúj hír nélkül: szél fuvatlan nem indul
szelét fogja valaminek: megszimatol valamit, rájő valamire
szép szín alatt erőszak forog: szép szavak mögött erőszak lappang
szíve a szájával egyezik: őszintén beszél
szívére teszi valakinek a kezét: bátorít
szoros rámára húzatik: nagyon kérdőre vonatik, megszoríttatik
több zöld füvet nem nyom: meghal
úgy megveri, hogy más viszi el: félholtra ver
vagyon orcád, de rajta ülsz: arcátlan, pimasz vagy
veres kakast felülteti a kakasülőre: felgyújtja a házat

"Veres kakast felülteti a kakasülőre"

vért iszik: vérbosszút áll
veszett fejszének hacsak nyele is forduljon: a veszett fejszének legalább a nyele térüljön meg
zsinóron megyen: egyenesen halad

Ha kedveli a régies szavakat, kifejezéseket, rendelje meg kedvezményesen a Régi szavak szótárát a TINTA Könyvkiadó webshopjából (www.tinta.hu)!

Képtalálat a következőre: „Régi szavak szótárá”