A búza vetőmag nemesítéséről

Az alábbi írás az Agrofórum.hu-n megjelent írás változatlan utánközlése.

A meghívó, amely Szarvasra invitált bennünket, a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campusán 2018. november 21-én tartott a fenti címen megjelentetett reprint szakkönyv bemutatójára, ezzel az idézettel fejezte ki a rangos esemény lényegét: „Csak igazán az a tiéd, amit átadsz.”

A rendezvénynek otthont adó intézmény fiatal dékánja az értékeink és a múltunk megbecsülését hangsúlyozta üdvözlő beszédében, amelyet a hallgatóinak is rendszeresen „a lelkére köt”.


Dr. Futó Zoltán

Dr. Futó Zoltán a nemesítők, az értékteremtők iránti tiszteletét kifejezve megemlítette, hogy bár nem tartozik e jeles személyiségek táborába, de nagy figyelemmel kíséri munkájukat, amelyet a haza javára végeznek.

A szót Dr. Oláh István szakíró-szerkesztő, lapunk rendszeres szerzője vette át, úgyis mint a rendezvény moderátora.


Dr. Oláh István

Elmondta, hogy ez a kis könyv, amelyik 1874-ben látott napvilágot olyan ma is megszívlelendő szakmai tartalmat képvisel, amely arra érdemesítette a művet, hogy reprint kiadásban jelentessék meg.

A mindössze 62 oldal terjedelmű, de annál értékesebb szakkönyv eredeti példányát Prof. Matuz János bocsátotta rendelkezésre a magánkönyvtárából.

A búza vetőmag nemesítéséről

A kiadást a TINTA Könyvkiadó vállalta, míg a KRUPPA-MAG Kft. vezetője, prof. Kruppa József anyagi áldozatvállalása tette lehetővé a reprint kiadás megjelenését és a mai rendezvény költségeinek finanszírozását. (A szerkesztő-szervezői munkát Oláh István vállalta magára – mint már annyiszor.)

A Tinta Könyvkiadó igazgatója Kiss Gábor ismertette a kiadó munkásságát, amelyik az értékmegőrzés jegyében vállalta a könyv megjelentetését, annak ellenére, hogy a tevékenységük elsősorban szótárak szerkesztésére, kiadására szakosodott.


Kiss Gábor

Műsoron kívül szólíttatott meg Lukács József a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának (az átszervezés előtt még ez volt a hivatalos nevük) vezetőjét, aki az intézet (hivatal) Dégen Árpádról elnevezett könyvtárát mutatta be, ismertetve az ott fellelhető könyvritkaságokat, amely a kutatásban érdekeltek számára mindig elérhető. Megemlítette, hogy korábban maguk is helyt adtak Kenessey Kálmán: A búza vetőmag nemesítéséről című reprint kiadás bemutatására.


Lukács József

Ezután két szakmai előadás következett.

Prof. Kruppa József a Debreceni Egyetem tanára, úgyis mint magánnemesítő, Kenessey Kálmán életpályáját és munkásságát mutatta be színes, vetített képes előadásában.


Prof. Kruppa József

Erről csak néhány mondatban. Kápolnásnyéken született 1822-ben és ott is temették el 1913-ban. Növénynemesítő, miniszteri tanácsos, alispán. Ügyvédi végzettsége ellenére saját birtokán gazdálkodott és főként búza, árpa és burgonya nemesítéssel foglalkozott. Kiváló szakíróként korának egyik legtöbbet publikáló széles látókörű szakembere volt.

Érdemes könyvéből szabadon idézni a máig érvényes megállapításait: a legjobb fajtától sem várható el, hogy magas szinten teljesítsen, ha nem tartjuk be az okszerű talajművelés szabályait, a vetésváltást és a trágyázást.
(Életrajzi adatainak és munkásságának részletei, a Google segítségével elérhetők.)

Prof. Matuz János növénynemesítő, a GK ny. igazgatója magát a reprint kiadásban megjelentetett könyvet mutatta be. 62 oldal és egy nagyméretű függelék a búza nemesítés folyamatát bemutató ábrákkal 1857-ből Hallet Fridrik angol nemesítőtől átvéve, akinek munkássága inspirálta Kenessey Kálmánt a búza nemesítés ügyének felkarolására. Könyvében nagy tisztelettel említi Mokry Sámuel munkásságát, akit ma a hazai búzanemesítés atyjának tekintünk.


Prof. Matuz János

Eredményeit számos adattal, számítással támasztja alá, és végül beszámol az általa vizsgált (nemesített és importból származó) fajták I. Őrlési képességéről, II. Lisztnyereményről (kihozatal) és a III. Sütési kísérletekről. (Itt az előadás minden részletéről nincs módunk beszámolni, de bízom benne, hogy Matuz János professzor az érdeklődőknek szívesen átadja, megküldi.)

A reprint kiadás mindössze 200 példányban jelent meg, talán még fellelhető néhány példány a Tinta Kiadónál, vagy Kruppa Józsefnél, esetleg Oláh Istvánnál.

A moderátor Oláh dr. ezzel az idézettel zárta az előadások sorát: „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”. (Morus Tamás)

*

A jelenlévők mindegyike átvehetett a reprint kiadásból egy példányt Kruppa József és leánya adományaként. Kaptunk mellé egy különleges Kruppa Mag feliratú tollat is. Ezzel vetettem papírra ezeket a sorokat.

Dr. Bódis László

A búza vetőmag nemesítésről című reprint kiadvány kedvezményesen megvásárolható a TINTA Könyvkiadó webshopjában (www.tinta.hu) 2990 Ft helyett 2392 Ft-ért.