Wekerle Sándor V. könyvtári állománygyarapítási pályázat 2015.

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak állományának bővítésére, szótárállományának gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

wekerle-sandor-konyvtari-allomanygyarapitasi-palyazat-2015.jpg


A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető innen


A Wekerle Sándor 2015. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája
1. Szólások, közmondások eredete
2. Idegenszó-tár
3. Magyar szókincstár
4. Magyar értelmező szótár diákoknak
5. Értelmező szótár+ (2 kötet)
6. (Ny)elvi kérdések
7. Retró szótár
8. Tulajdonságszótár
9. Idegen szavak alapszótára
10. Túlzásba vitt szavak
11. 2 könyv együtt: Spanyol–magyar alapszótár + Magyar–spanyol alapszótár
12. Többnyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény
13. Magyar nyelvjárások
14. Ezeréves Magyarország arczképcsarnoka
15. 3 kifestő együtt: A magyar díszítés alapformái + Magyar motívumok kifestőkönyve + Magyar virágok kifestőkönyve
16. 3 munkafüzet együtt: Szókincsbővítő munkafüzet + Szólások és közmondások + Szövegértési feladatok
17. 2 kiadvány együtt: Megelőzöm a diszlexiát! + Legyőzöm a diszlexiát!
18. 2 könyv együtt: In Quest of the Miracle Stag I. + In Quest of the Miracle Stag II.
19. 2 könyv együtt: A tiszta beszéd + Az értelmes beszéd
20. Szent Biblia

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő iskolai, községi, városi, megyei könyvtár és egyéb könyvtári, kistérségi ellátást és mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor 2015. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2015. október 1-től 2015. október 31-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2015. november 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2015. szeptember 25.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja