Anya-nyelv-csavar alátét nélkül.

TINTA blog


Szatócsból Szatymaz

Földrajzi nevek etimológiája – Hétezer szócikkes szótár

Megjelent: Magyarország 1978/14: 23. o. Vajon a Duna menti Nagy- és Kismaros helységnevek eredetüket tekintve azonosak-e a Maros folyó nevével? Természetesen – válaszolná erre száz megkérdezett közül kilencvenkilenc. Még a szakemberek közt is akadt, aki ugyanígy felelt a kérdésre, például egy…

Tovább olvasom

Mi köze az aggastyánnak a rekamiéhoz és a szendvicshez?

Tulajdonnevekből alakult köznevek

A tulajdonnevekből lett köznevek listája hallatlanul érdekes és gazdag művelődéstörténeti adatokban. Jól kiaknázható a diákok nyelvi érdeklődésének a felkeltésére, valamint az általános műveltség gyarapítására. Ezért a jónak látjuk a köznevesült szavak egy listájának a közrebocsátását. A listán…

Tovább olvasom

Az Etimológiai szótár böngészésre készteti az olvasót

Eredeti megjelenés: Finnugor Világ, 2007. június, 28-30. Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. TINTA Könyvkiadó, Budapest. 2006. Első kiadás 2006; 2., javított és bővített kiadás: 2021. A szócikkeket készítették: Tamás Ildikó (A–F), Dolovai Dorottya…

Tovább olvasom

Szavaink ablakok egy ősi világra

Koppenhága tulajdonképpen Kappanhágó, Stockholm pedig Istókhalma?

Az embereket a nyelvészetből leginkább két terület érdekli, ezek közül az egyik a nevek világa, a másik pedig a szavak eredete. Hiszen ki ne gondolkodott volna már azon, hogy saját neve honnan ered, van-e a nevének valamiféle titkos, ősi jelentése? Ugyanúgy mindnyájunkban sokszor felvetődik egy-egy…

Tovább olvasom

Klub szavunk eredete

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai LIV.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelv 92. évf. 1968., 457–462. oldal Nyelvünknek ez az egyik legrégibb angol eredetű jövevényszava. Mielőtt szemügyre vennék beilleszkedését szókészletünkbe, érdemes lesz egy pillantást vetni jelentéstörténetére szülőhazájában is. A club szó…

Tovább olvasom

Skalpol szavunk eredete

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai LIII.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelv 67. évf. 1971., 469–471. oldal. 1. Kamaszkori olvasmányaink alapján hajlandók vagyunk azt hinni, hogy a megölt ellenfél fejbőrének lenyúzását az amerikai indiánok találták ki, és gyakorolták mint jellegzetes harclezáró cselekedetet. A…

Tovább olvasom

Panoráma szavunk eredete

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai LII.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelv 66. évf. 1970., 87–90. oldal. 1. E szónak nyelvünkben ma már csak egyetlen jelentése él, éspedig az, melyet az ÉrtSz. az első helyen közöl: ’valamely vidéknek, tájnak rendsz. magasabb helyről akadálytalanul a néző elé táruló nagy méretű képe:…

Tovább olvasom

Spencer szavunk eredete

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai LI.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelvőr 95. évf. 1971., 633–367. oldal Az így nevezett ruhadarabot, egy kurta kiskabátot manapság jégtáncosokon, némely elegáns étterem pincérein és jobb szállodák liftesfiúin lehet látni. Tánczenekarok zenészei is hordanak olykor ilyen fajta zekét.…

Tovább olvasom

Quaker és kvekker szavaink eredete

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai L.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelvőr 100. évf. 1976., 234–240. oldal 1. A magyarban több mint hetven angol eredetű ruhanév, illetve textilanyag-elnevezés él vagy élt, ahogy előszámolva található nyelvünk angol jövevényeinek lajstromában (NytÉrt. 93). Ezeknek nem csekély része…

Tovább olvasom
süti beállítások módosítása