Ein Opus magnum der historischen Phraseologie

Megjelent: Finnisch-ugrische Forschungen 68 (2023): 254-256.

9692-2249-pb-254.jpg

9692-2249-pb-255.jpg

9692-2249-pb-256.jpg

Forgács Tamás: Történeti frazeológia. A történeti szólás- és közmondáskutatás kézikönyve
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat
TINTA Kiadó, Budapest, 2021
480 oldal,
ISBN 978 963 409 2841

Történeti frazeológia