Mi köze az aggastyánnak a rekamiéhoz és a szendvicshez?

Tulajdonnevekből alakult köznevek

A tulajdonnevekből lett köznevek listája hallatlanul érdekes és gazdag művelődéstörténeti adatokban. Jól kiaknázható a diákok nyelvi érdeklődésének a felkeltésére, valamint az általános műveltség gyarapítására. Ezért a jónak látjuk a köznevesült szavak egy listájának a közrebocsátását.

A listán szereplő 70 szó jól mutatja, hogy a szó valóban az élet tükre.

Aggastyán. Egy régi egyházi rend, az Ágoston- (Ágostyán-) rend remetéi nagy szakállt növesztve éltek a világtól visszavonulva. Elhanyagolt külsejük, de főleg nagy szakálluk nagyon öregítette, valóságos aggastyánná, öreg emberré tette őket. Ezért mondták később az idősebb emberekre, hogy aggastyánok, vagyis olyanok, mint az Ágoston-rend remetéi.

Akadémia. Az ókori Görögország sporttelepeit gimnáziumoknak nevezték. Mindegyik gimnázium egy kiváló ember nevét viselte, akárcsak ma az üzemek és iskolák. Az egyik például Akadémos hősről nyerte nevét. Mivel itt a testedzés mellett hírneves tudósok előadásait is hallgatták az ifjak, áthagyományozódhatott a név a későbbi tudományos intézetekre, az akadémiákra is.

Amerika. Az ismert utazóról, Amerigo Vespucciról.

https://i.guim.co.uk/img/media/8e7ad563fd0828d97336396a4ea67d059f4c5810/0_787_2838_1702/master/2838.jpg?width=700&quality=85&auto=format&fit=max&s=277814832d21e2421181f76d0ddbe8b7Amerigo Vespucci

Ammónium. Az egykori római birodalom fővárosába a távoli Ammonium városból szállították az ammóniumos sót. Ott állott Juppiter Ammon híres temploma is. A város nevét vitték át tehát az értékes ásványi anyagra.

Amper. Ampere francia fizikus neve is fogalommá vált, az áramerősség egységét jelöli.

Angora. A kis-ázsiai tartomány nevéről.

Idegenszó-tár
Tótfalusi István: Idegenszó-tár

Augusztus. A római esztendő nyolcadik hónapjának eredeti nevét Augustus császár rendeletileg eltörölte, és a hónapot saját magáról nevezte el.

Atlasz. A régi térképek borítólapján ott láthattuk a csodálatos erejű, földünket hordó Atlast. Az ókoriak elképzelése szerint ő tartotta a földet. Róla nevezték el a térképfüzeteket atlasznak.

Bajonett. Ezt a veszedelmes szúrófegyvert elsőként a franciák használták 1655-ben Bayonne ostrománál. Bajonett szavunk tehát szintén tulajdonnévből vált közszóvá.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/The_Sortie_from_Bayonne%2C_at_3_in_the_Morning%2C_on_the_14th_April_1814_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_HEATH_012.jpgBayonne ostroma Thomas Sutherland festményén

Batiszt. Ez a könnyű vászonanyag készítőjének, a francia Chambray Baptiste-nak a keresztnevét viseli.

Bauxit. Az alumíniumot tartalmazó vöröses kőzetet 1873-ban kezdték bányászni Dél-Franciaországban, Baux község határában.

Bédeker. Gottschald Diederich Baedeker koblenzi könyvkereskedő adott ki első ízben német nyelvű útikalauzokat (1829). Kiadványai hamarosan népszerűekké váltak. Baedeker üzleti vállalkozása nevét is halhatatlanná tette.

Bojkott. Az angol elnyomás alatt sínylődő írek 1880-ban mindenféle kapcsolatot megszakítottak Boycott angol kapitánnyal, Erne lord jószágkormányzójával azért, mert kegyetlenül bánt a függetlenségükért küzdő ír hazafiakkal. Semmit sem adtak el neki, semmit sem vásároltak tőle, egyszóval bojkottálták.

Burgonya. Az egyik nyugat-európai tartományból, Borgognából került hozzánk a tizennyolcadik században ez a fontos növény. Nevét is a tartományról kapta.

Császár. A római birodalom félelmetes hírű uralkodójának, Caesarnak a neve él tovább ebben a szóban.

Dália. A madridi növénykert igazgatója a tizennyolcadik század végén Dahl svéd tudósról nevezte el ezt a pompás, Mexikóból eredő virágot.

https://hubgt.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/03/21162130/6_Dalia-1020x700-1.jpg

Dobos. Dobos magyar cukrász készített először ilyen tortát.

Derbi. Earl of Derby emlékét örökíti meg derbi szavunk. Ö kezdeményezte a tizennyolcadik században a tenyészlovak évi versenyfutását.

Fajansz. Az olaszországi Faenza városáról.

Fez. Bojtos török sapka, amely készítési helyének, Fez marokkói városnak a nevét viseli.

https://www.otptravel.hu/userfiles/Inspiraciok/marokko/fez/1-marokko-fez-Mosque-at-Bab-Guissa-Gate.jpgFez

Fiáker. Ma már ritkán látunk fiákereket, lovas bérkocsikat. Honnan kapták ezek nevüket? Sauvage Miklós tizenhetedik századbeli francia bérkocsi-vállalkozó házán szent Fiacre képe díszelgett. Ezért kezdték fiákernak hívni a városban közlekedő Sauvage-féle bérkocsikat.

Fukar. A XV–XVI. század uzsoráiról hírhedt bankárcsaládja a Fuggerok. A fukarság fogalmának jelölésére keresve sem lehetett volna megfelelőbb szót találni az ő nevüknél.

Guillotin. A francia történelem érdekes, mozgalmas korszakát idézi emlékezetünkbe a nyaktiló vagy eredeti nevén guillotin. A kivégzések könnyű és gyors elintézésére Guillotin orvos ajánlotta ezt a szerkezetet emberbaráti szempontokra való hivatkozással.

Goblen. A XV. században élt párizsi szövetfestőről, Jean Gobelinről.

Január. A rómaiak kétarcú istenének, Janusnak a nevéből ered.

Július. Julius Caesar lett a névadója az esztendő hetedik hónapjának.

Király. Nagy Károly frank uralkodó neve őrződött meg a szlávból átvett király szóban.

Idegen szavak alapszótáraTótfalusi István: Idegen szavak alapszótára

Konyak. Készítési helyéről, a franciaországi Cognac városáról keresztelték el a világszerte kedvelt pálinkaféleséget.

Leander. Hero szerelmesének, a világhírű úszódaliának a nevéről.

Lincs. Egy Lynch nevezetű ír polgármester gyilkosság miatt halálra ítélt fiát Calwayben 1495-ben maga akasztotta föl, minthogy a hóhér megtagadta kötelességének teljesítését. Azóta mondják lincsnek a hóhér nélküli akasztást.

Líceum. Az egyik athéni gimnázium Apollon Lykeiosnak, a nyájat farkasoktól védelmező istennek a nevét hordozta. A latinosított alakból keletkezett a líceum iskolanév.

Majolika. Lelőhelyéről, Majorca (Mallorca) szigetéről.

Majonéz. Duplessis 1756-ban elfoglalta Mahon várát. Az ünnepi lakomán feltálalt mártást a várról mahoninak, mayonnaise-nek nevezték el.

Makadám. Tervezőjéről, John MacAdam angol mérnökről (1756–1836).

Manzárd. Népszerűsítőjéről, Francois Mansard francia építészről (1598–1666).

Mauzóleum. Mausolus káriai uralkodónak emeltettek először olyan síremléket, amelyet ma róla mauzóleumnak hívunk.

Mecénás. Maecenas Gaius Cilnius előkelő római lovag, a költők és művészek pártfogója (i. e. 74–8).

Morfium. Sertürner hamelni gyógyszerész Morpheusról, az álom istenéről nevezte el ezt a hatékony, általa előállított szert (XIX. század).

Muszlin. Az ázsiai Mosszul városban gyártották először ezt a könnyű textilanyagot.

Március. Marsnak, a római hadistennek szentelt hónap a pogánykorban. A római birodalomból terjedt szerte a világon a kereszténység. Az új hit átvette és valamennyi kereszténnyé vált népnek továbbadta az ősi római hónapneveket.

Morze. Morse amerikai technikus az elektromos távíró feltalálója (1791–1872).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Samuel_Morse_with_his_Recorder_by_Brady%2C_1857.pngSamuel Morse

Ohm. Az ellenállás egysége Ohm német fizikus neve után.

Panama. 1888-ban hatalmas botrányt okozott a Panama-csatorna építésénél elkövetett nagyszabású visszaélés kipattanása. Azóta panamának mondjuk az olyan pénzügyi botrányt, amelybe közéleti személyek is belekeveredtek.

Pecsovics. Festetich Rudolf gróf tiszttartója, Pecsovics a Tolna megyei választások idején etette, itatta a korteseket, hogy minél jobban gyarapíthassa az udvarhű párt szavazatainak számát a nemzeti ellenzék rovására.

Peónia. Hajdanában kiváló gyógyító hatást tulajdonítottak neki, éppen ezért Pajeonról, az istenek orvosáról kapta nevét.

https://florapont.hu/wp-content/uploads/2022/11/paeonia.jpg

Pepita. Pepita de Ortega múlt századbeli spanyol táncosnő nyakán és derekán szürkekockás kendőt viselt. Tiszteletére elnevezték az efféle anyagot pepitának.

Pergamen. A kis-ázsiai Pergamon városban gyártottak belőle legtöbbet az ókorban.

Praliné. Ez a cukorkafajta Du Plessis Praslin nevét viseli, jóllehet kitalálója nem ő, hanem inasa volt.

Priznic. Vinzenz Priessnitzről, az egyszerű parasztemberről, a gyógymód első alkalmazójáról (1799–1851).

Pitaval. Bűnügyek gyűjteménye. Ebben a szóban Francois Gayot de Pitaval párizsi ügyvéd nevéhez van szerencsénk. Pitaval adta ki 20 kötetben a legérdekesebb perekről szóló első bűnügyi könyvsorozatot (1734–1743).

Pullman. Pullman német származású amerikai vasúti nagyiparosról, a pullmankocsi tervezőjéről.

Rékamié. Madame Récamier (1777–1849) készíttetett és használt elsőként ilyen bútort.

https://3.bp.blogspot.com/-qrmpXSd9AwQ/Up44SqndHKI/AAAAAAAABjI/lEWe9oPppgwvJEKzxZy0boSvk8QZIlihwCKgB/s1600/800px-Jacques-Louis_David_016.jpg

Ringló. I. Ferenc francia király hitvesének a tiszteletére nevezték el a francia szilvát Reine Claude-nak (Klód királynénak).

Röntgen. Röntgen német fizikus fedezte fel az orvostudományt nagymértékben előrelendítő sugárzást.

Szendvics. John Montague IV. Earl of Sandwich nevéről, aki a XVIII. században maga állította össze, hogy a kártyázást ne kelljen az étkezés miatt félbeszakítania.

Sziluett. Silhouette XVIII. századbeli francia pénzügyminiszter túlzott takarékoskodásának az lett az eredménye, hogy a közönség az akkoriban divatossá vált igen olcsó festményeket sziluett néven emlegette, nem minden él nélkül, célozva az említett miniszterre.

Viganó. Salvatore Vigano nejéről, a híres bécsi táncosnőtől kapta nevét a XVIII. században divatos rövid derekú női ruha. Viganó felesége ugyanis fellépésekor ilyen ruhában jelent meg, hogy leplezze alakjának elváltozását.

Volt. Az elektromos feszültség mértékegysége Volta olasz fizikusról (1745–1827)

Vulkán. Vulcanust tisztelték a rómaiak a tűz isteneként. Ezért lett a tűzokádó hegy is vulkán.

Watt. Az elektromos áram teljesítményét wattal mérjük. Az elnevezés James Watt angol technikus nevét őrzi (1736–1819).

Zeppelin. Zeppelin német gróf volt a léghajózás kezdeményezője.

Hernádi Sándor

Forrás: Anyanyelvünk az iskolában III. évfolyam, 1955/1956. 4. szám 94-95. o., 5. szám 127-128. o.
Kedvezményes
könyvek a TINTA Könyvkiadó Webáruházában!