"A költő egy visszhang volt a kor ütőerén."

Diákok aranyköpései 4.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

A Matuzsálem olyan hely a Bibliában, ahol mindenki szenved.

A pozitivizmus avantgárd irányzat, mint a dadaizmus, képviselői: Kant, Kierkegaard, Hemingway: Az öreg halász.

Tokajnak jó borja van.

Tatjána fölkiáltott: elegem van, hozzámegyek a cárhoz!

A cerberus nagyon ideges természetű ember.

Vannak hangok, melyek az emberek számára hallhatatlanok, de más állatok észlelik őket.

Kazinczyék friss vért adtak a nyelvnek.

Toldi kimászott a gödörből, megtisztította fegyverét, és leitta magát.

Lenszkij halála egyetlenegy okra, Anyeginre vezethető vissza.

A dráma tragikus módon előadott költemény, amely egy embert vagy embercsoportot ábrázol.

A Júlia öngyilkosságához szükséges kellékek egymás alatt-mellett-felett helyezkedtek el.

https://www.corrienteshoy.com/galeria/fotos/2022/07/24/l_1658669618.jpg

A jogszabály hatására már nemcsak az ittas állapotban vezetők aggódhatnak az utakon, hanem kábult társaik is.

Sziszifusz egy nagyon lassú, teszetosza ember volt.

Iokaszté bűnös, mert minek szeretett bele pont Antigonéba!

Kazinczy Tövisek és nemzetek című műve a habsburg és a magyar nép összevetése régies szavak újrahasznosításával.

A mű vége méltó befejezése a műnek: mindenki meghal. A költő marad csak életben.

A metaforák, melyek az egész művet behálózzák, már itt megkezdik ördögi játékukat.

Eljött az éjszaka, amely mindent másképp világít meg.

Berzsenyi keresi kedvesének elveszett darabjait.

A költő egy visszhang volt a kor ütőerén.

Balassi Bálint a Júliára hogy talált verset egy kapualjban történt találkozásra írta.

A bőrünknek majdnem 2 m2 a területe.

A regény tulajdonképpen elbeszélő költemény.

Egyiptom őslakói a múmiák voltak.

https://nepszava.hu/i/12/6/1/1244257.jpg

A jövőbeli tervem az, hogy gazdag ember szeretnék lenni.

Bach rendszere alatt még a németek államadósságát is át kellett vállalnunk.

Ady élesen bírálta a földesúri önkényt, amely elnyomja a kisiparosokat.

A kiegyezés után a nehézipar lett a húzóágazat, ez az alumínium-ipar, a timsókészítés, a szeszgyártás.

Mikszáth Kálmán jelentős regényei a Légy jó mindhalálig, valamint a Kőszívű ember fiai.

Lajos király odamondta Toldinak: Hiába szólsz, én megcsiszolom majd azt a fát, de oly simára, hogy meg se lehet majd fogni!

Összegyűjtötte: Sümeginé dr. Tóth Piroska

A sorozat korábbi részei:

Sümeginé dr. Tóth Piroska Szó és lélek című, más típusú szövegeket tartalmazó könyve kedvezményesen megrendelhető a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu.
Szó és lélek
Címkék: aranyköpések