Viadukt szavunk eredete

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai XXX.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelvőr 95. évf. 1971., 365–366. oldal.

Angol nyelvterületen született állatin szó, mely a vasút intézményével vándorszóként az egész világon elterjedt. Először alighanem 1816-ban írta le a szót megalkotója, egy angol szerző, aki a latin aqueductus > angol aqueduct analógiájára szerkesztette meg a viaduct szót völgyek, szakadékok, mélyen fekvő útvonalak fölött átívelő közúti híd megjelölésére. Egy korai magyar előfordulása Gorove István Nyugat, utazás külföldön c. művének 1844-ben megjelent 2. kötetében olvasható, de már az angol vasúthálózat kapcsán: „A városokból nagyobbrészt útvezetékek (viaductek) visznek ki, mellyek magasan nyúlnak el emeletes házak fölött” (2: 7). Ugyanebben az évben említette Tóth Lőrinc az Uti Tárcza c. műve 5. füzetében: „Waggonba ülvén, ... a’ merész, Commercial road viaductusán, melly házak ’s utczák felett vezet” (39); „A’ birminghami vasút elég drágás, mert igen sok rajta a’ tunnel ’s viaduct” (179); „Egyéb folyók és az oxford-coventryi csatorna felett nagyszerű hidak ’s viaductusok vezetnek” (181).

a01f56d744862c05fd306740f96947cc.jpg

Amerikai viaduktokról is írtak útleíróink, így Xantus János leveleiben 1857-ben: „Sok helyütt a vasút egyik hegyoldalról a másikra fut tátongó (több száz öl mélységű) örvényeken át, melyek kolosszális viaductokkal hidalván át, sok helyütt 3-4 száz láb magas gránit oszlopokon” (143). A rákövetkező évben Amerikai utazásom címmel meg jelent művében Nendtvich Károly is írt róluk: „A hidak, emelt utak (viaduct) sincsenek oly szilárd alapra építve, mint Európában” (1: 82) és ,,La Sallén túl egy pompás emelt uton (viaduct) haladtunk át [vasúton], mely egy körülbelül 200 ölnyi széles kies völgyön röpített keresztül” (2: 3).

viadukt.jpg

Az amerikai viaduktok szerkezetéről részletes és szakszerű leírást Kecskeméthy Aurél adott amerikai utazásáról 1877-ben közzétett olvasmányos könyvében, hangsúlyozva, akárcsak előtte Nendtvich, ezek veszélyességét.

usa.jpg

Legtöbb idegenszó-szótárunk megpróbált a fogalomnak magyar nevet adni, de maradandó siker nélkül. Csak a Kosztolányi Dezsőnek tulajdonított, jól sikerült völgyhíd összetétel él, persze a tárgy ritka volta miatt az is elég szűk körben. (Sauvageot már 1937-ben szótározta.) Ezen a néven szokás emlegetni a Veszprém melletti közúti átívelést, a rossz emlékű biatorbágyi vasúti építmény azonban a köztudatban viadukt néven él tovább.

1200px-veszprem_viadukt.jpgVeszprém viadjuktja

biatorbagy_viaduct_bridges_from_sw_hungary.jpgBiatorbágyi vasúti viadukt

Országh László

Etimológiai szótár

ISMÉT KAPHATÓ!

Zaicz Gábor: Etimológiai szótár
Második, javított, bővített kiadás, 2021
TINTA Könyvkiadó