TINTA, a szótárműhely

Akik a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv kincseit leltározzák

Egy budaörsi lakás ráment első önálló szótáruk elkészítésére, s még akkor is csak 70-75%-os készültségben voltak szerkesztéssel. Így aztán egy diósdi gyümölcsöst is beáldozott Kiss Gábor a Magyar szókincstárért. Neki lett igaza! A magyar kultúrtörténetben hiányt pótló munkát tettek az asztalra, és a siker sem maradt el: a negyvenezer eladott példány, további több tucat egynyelvű szótár és több mint kétszáz nyelvészeti munka megjelentetésének alapját teremtette meg.

A TINTA Könyvkiadó magyar tulajdonú nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. Eddig több mint 500 kiadványuk látott napvilágot. A budapesti székhelyű cég küldetése nem kisebb, mint a legjelentősebb hungarikumnak, a magyar nyelv szókincsének a védelme. A kiadó ennek érdekében a szavainkat sokoldalúan leltározza, vizsgálja és különböző típusú, korszerű egynyelvű magyar szótárakba gyűjti. Mindezek mellett örömmel jelentetnek meg színvonalas nyelvészeti szakmunkákat is.

Életképek a TINTA Könyvkiadó történetéből (a képre kattintva galéria nyílik)

Napjainkban a Vareg Nyomdával, a Premier Nyomdával és a Pytheas Könyvmanufaktúrával dolgoznak. Stabil ügyfél, aki a nyomdákkal jó munkakapcsolatot alakított ki az évek során. Kiss Gábor azt mondja, már az ajánlatkérés előtt tudni lehet, kinek adják majd a munkát, hisz jól ismerik a nyomdák lehetőségeit, és azt is pontosan tudják, hogy nekik mire van szükségük. A példányszámot általában itt úgy választják meg, hogy ne kelljen tíz példányért újra a nyomdába szaladni, így inkább raktáron tartanak egy bizonyos készletet maguk. De az utóbbi években kihasználják a digitális könyvnyomtatás adta lehetőségeket, építenek a digitális nyomtatás előnyeire. Szerintük ugyanis a digitális nyomdákban a kis példányszámú újranyomás költségtakarékos.

Zászlóshajó sorhajókkal

A könyvműhely az 1992-es alakulását követő öt évben más kiadók megrendelésére elsősorban nyelvészeti szakmunkák és szótárak kiadványszerkesztésével foglalkozott. Részt vettek többek között a Képes diákszótár, A pszichoanalízis szótára (Akadémiai Kiadó); a Jókai-szótár (Unikornis Kiadó); Kétnyelvű közgazdasági szótársorozat (12 kötet, Aula Kiadó); illetve a Nyelvművelő kéziszótár (Auktor Kiadó) előkészítésében. A kiadó életében nagy fordulatot hozott a négy évig tartó, önálló fejlesztés eredményeképpen 1998-ban megjelentetett Magyar szókincstár – Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára.

Magyar szókincstár

A belső tartalmában gazdag, kivitelezésében pedig mintaszerű Magyar szókincstárat mind a nagyközönség, mind a szakma elismeréssel fogadta. A Könyvtárosok Országos Egyesületének ajánlása alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fitz József-díjjal jutalmazta az alkotógárdát, a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Országos Egyesülete a Szép Magyar Könyv ’98 kitüntetést adományozta a Magyar szókincstárnak, Budapest XI. kerületi önkormányzata pedig a főszerkesztőnek a Pro Cultura díjat ítélte oda. A műhöz kapcsolódó nyelvészeti kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap is támogatta.

A zászlóshajónak tekinthető könyv mellett ugyancsak a Tinta jelentette meg – mintegy sorhajóként az előző mellé – A magyar nyelv kézikönyveit. Évente újabb 1-2 kötet megjelenése várható. Ezt a sorozatot a Magyar szókincstár mellett olyan kiemelkedő művek fémjelzik, mint a Grétsy László szerkesztésében államiságunk millenniumának tiszteletére, 2000 júniusában megjelent A mi nyelvünk című antológia. Ebben 265 írónak és költőnek mintegy ötszáz verse, prózarészlete található a magyar nyelvről. A sorozatban megtalálható szólás- és közmondásszótár, etimológiai szótár, kiejtési szótár, helyesírási szótár és idegen szavak szótára, illetve versantológia is.

A 13–14. kötet Eőry Vilma főszerkesztésében a 2007 nyarán megjelent Értelmező szótár+ kétkötetes, 2000 oldalas, 5 éves fejlesztőmunkával készült, nagyszabású kiadvány. Sajtóbemutatóján Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke meleg szavakkal méltatta az új magyar értelmező szótárt. A címben szereplő + jel arra utal, hogy a szótár a szavak értelmezése mellett a magyar szótárirodalomban először mutatja be az egyes szavak és jelentések közötti kapcsolati hálót a szinonimák, az ellentétek, az eredet, a tájnyelvi megfelelők feltüntetésével. Ez az első értelmező szótár, amely a címszavakat fogalomköri elrendezésben is közli. A legújabb pedig a Jókai-enciklopédia, amely alcíme szerint: Szavak, kifejezések magyarázata és személyek, földrajzi helyek, történelmi események bemutatása.

Jókai-enciklopédia

Díjazott szótárak - Díjazó szótárkiadó

Komoly elismerés volt a TINTA Könyvkiadó részére, hogy az MTA Szótári Munkabizottsága „A magyar nyelv kézikönyvei” sorozat két tagját Kiváló Magyar Szótár díjjal jutalmazta. Az elismerést Forgács Tamás Magyar Magyar szólások és közmondások szótáraszólások és közmondások szótára és Litovkina Anna Magyar közmondástára kapta. A TINTA Könyvkiadó 2000-ben maga is mecénássá vált, megalapítva az Arany Penna díjat, melyet a kiadó legnívósabb szótárt elkészítő szerzőinek ítél oda. Eddig többek között Bárdosi Vilmos, Eőry Vilma, Szathmári István, Zaicz Gábor részesült ebben az elismerésben. 2021-ben az olasz szótárak szerzője, Bánhidi Ágnes kapta az Arany Penna díjat. A TINTA rendszeresen támogatja könyvadományokkal a Simonyi Zsigmond országos helyesírási versenyt és a Kossuth Lajos szónokversenyt. Más nyelvi versenyek számára pedig nagy kedvezménnyel ad át a könyveiből. A TINTA Könyvkiadó szponzorálja a minden év októberében megrendezett Kiss Ferenc Sakk Emlékversenyt, amelyen a meghívott résztvevők a Fekete Paripa Díjért mérkőznek meg egymással.

arany-penna-daij-laza-dominika-kullos-imola.jpgKüllős Imola és Laza Dominika a Népi mondókák című könyvükért kapott, megosztott Arany Penna díjjal

A kiadó 1999-ben indította el a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatot, melynek ma már 223 tagja van. Ezeknek a köteteknek a szerzői neves magyar nyelvészek, többek között Bárdosi Vilmos, Bencédy József, Kemény Gábor, Kiefer Ferenc, Kiss Lajos, Petőfi S. János, Szathmári István, Kemény Gábor. Ezekek a műveknek a kiadását többek között a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatja.

Folyóirat a könyvek mellé

Az ékesszólás kiskönyvtárát a tanulóifjúság számára fejlesztette ki a kiadó, a 180-200 oldalas, kis méretű, praktikus kézikönyvek sorozatát kedvező árfekvésben ajánlva. Ebben a sorozatban közmondás- és szólásszótárt is találunk, s itt jelent meg a Retorika és a Szómúzeum című kötet is. A sorozat szerkesztői: Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor. Jelenleg a sorozatnak 80 tagja van, a legújabb kötet Almásy László Magyar közmondások gyűjteménye c. című kötet.

Magyar közmondások gyűjteménye

A Tinta 2001-ben indította a Mesterművek sorozatát, a korábban már megjelent, klasszikus értékeket képviselő munkák újrakiadására. Ebben 23 kötet látott napvilágot, egyebek közt Sebestyén Gyula Rovás és rovásírás című könyve. A kiadó 2006-ban versenytárgyaláson elnyerte a Modern Nyelvoktatás című folyóirat kiadásának jogát. Az évente négy alkalommal megjelenő lap gazdája a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete. A kiadó 2018-ig adta ki a folyóiratot, jelenleg a Gondolat Kiadó jelenteti meg.

Hogy mennyire széles a TINTA palettája, azt mutatja, hogy 1999-ben a Frankfurti Könyvvásárra megjelentették Csernicskó István és Orosz Ildikó The Hungarians in Transcarpathia című könyvét, majd a Nemzet Színészéről Az ember – Vallomások Sinkovits Imréről című kötetet, melyben több mint ötven neves személyiség vall a színészóriás emberi nagyságáról, igaz magyarságáról. Grétsy László 70. születésnapjára a TINTA Könyvkiadó gondozásában készült az Éltető anyanyelvünk című kötet, amelyben 106 nyelvész fejti ki véleményét a mai magyar nyelvművelés elméletéről és gyakorlatáról. 2004-ben pedig napvilágot látott a háromszoros olimpiai bajnokról, Papp László ökölvívóról szóló könyv, fiának, ifj. Papp Lászlónak a tollából Édesapám, Papp Laci címmel.

Látható, hallható jelenlét

A TINTA Könyvkiadó kiadványait a napilapokon és a hetilapokon kívül rendszeresen bemutatja a szaksajtó. Számos méltató ismertetés jelent meg az Édes Anyanyelvünk, a Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvőr, a Nyelvtudományi Közlemények és a Magyartanítás folyóiratokban, s a könyves szakújságok is beszámoltak már az itt folyó munkákról. A kiadó újdonságait mind az internetes hírportálok, mind a rádiók szívesen fogadják s adják hírül.

A kiadói munka sokféleségét jellemzi, hogy a könyvműhely munkatársaitól rendszeresen kérnek peres ügyekben nyelvészeti szakértői véleményt. Ezek a tanulmányok legtöbbször egy-egy szó vagy szókapcsolat pontos jelentését definiálják és adják meg.  A TINTA Könyvkiadó partneri kapcsolatban áll a legjelentősebb nagykereskedőkkel és számos kiskereskedővel. Könyvei kedvezménnyel vásárolhatók meg a szerkesztőségi irodában működő könyvesboltban, illetve megrendelhetőek a www.tinta.hu honlapon lévő webáruházból is. A TINTA Könyvkiadó munkatársai a Budapesti Könyvfesztiválon és az Ünnepi Könyvhéten kívül a legjelentősebb hazai nyelvészeti rendezvényeken, konferenciákon a helyszínen árusítják a TINTA Könyvkiadó kiadványait.

tinta-torzsasztal-cafe-pio.jpgA TINTA Törzsasztal a Café Pióban

Polcokon a Retró szótár

A nagyinak elsősorban a spájzot dézsmáló rágcsáló jut eszébe az egérről, míg unokájának egy számítógépes periféria. Ennek a nyelvi, generációs különbözőségnek a felismerése adta annak a szótárnak az ötletét, amely az ötvenes évektől a rendszerváltásig tartó éveknek a korfestő szavait tartalmazza. Internetes felméréssel is segítve összegyűjtötték azokat a jellemző szavakat, amelyek egy mai fiatalnak vagy mást jelentenek, mint szüleiknek, nagyszüleiknek, vagy egyszerűen nem is értik. Mert honnan is tudnák a mai fiatalok, hogy mi az orkánkabát, a békekölcsön, a padláslesöprés, az építőtábor, a Bambi, a fecske fürdőnadrág, a TEFU, a kitelepítés, az ülőkalauz vagy a háztáji. Hétszáz ilyen korfestő szót rendezett egybe Burget Lajos professzor, amit most alapos magyarázataival ad közre a Tinta Könyvkiadó a Könyvfesztivál alkalmából a Retró szótárban.

 Retró szótár

A szótárkiadó szótármúzeuma

A TINTA egyébként nemcsak kiadja, de gyűjti is a szótárakat. Szótármúzeumukban található Kiss Gábor 950 darabból álló szótárgyűjteménye, amit vándorkiállítás formájában az ország több pontján is bemutattak már. A Szótármúzeum gyűjtőkörébe tartoznak a tintásüvegek és az ezeket ábrázoló aprónyomtatványok, valamint a könyvkiadáshoz kapcsolódó egyéb relikviák is.

00-tarlo-01.jpg

A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt nyelvészeti kézikönyvek, szakkönyvek és egynyelvű szótárak kiadása mellett. Várja a gondos szerzők, szerkesztők jelentkezését kézirataikkal. A jövőben is vállalja kiadványok, könyvek, szakkönyvek színvonalas nyomdai előkészítését, nyelvi lektorálását, szerkesztését külső megrendelők részére. A kiadó munkatársai a jövőben is állnak a megrendelők rendelkezésére a nyelvészeti, lexikográfiai szakértői munka elvégzésével, felhasználva a kiadóban felépített lexikográfiai, szemantikai adatbázist. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a nyelvészeti kutatások legújabb eredményeit.

Hol a TINTA?

Szerkesztőségi iroda és könyvesbolt: 1116 Budapest, Kiskőrös utca 10. E-mail: info@tintakiado.hu, tel: (1) 371 05 01, fax: (1) 371 05 02, honlap: www.tinta.hu

Kiss Gábor a szótárkészítő műhely igazgatója és főszerkesztője, Kissné Temesi Viola az ügyvezető igazgató, s a ,,csapat’’ tagjai: Kiss Gyula értékesítési igazgató, Heiszer Erika tördelőszerkesztő, Kiss Bernadett és Szabó Mihály szerkesztők. A hat állandó munkatárs mellett a kiadó hozzávetőleg ugyanennyi külsős munkatársat foglalkoztat folyamatosan.

A TINTA Könyvkiadót az Amerikai Egyesült Államokban Nagy György (George L. Nagy) kirendeltség-vezető képviseli.

Az írás Tarnóczi László korábbi írásának a felhasználásával, aktualizálásával készült, megjelent a Print & Publishing 107. számában 2008-ban.