Gemkapocs

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai V.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelvőr 91. évf. 1967., 72–73. oldal.

Minden hivatásszerűen írással foglalkozó ember, hivatali vagy irodai dolgozó jól ismeri ezt az apró jószágot. Az ÉrtSz. szerint „Rugalmas drótból készült, elnyújtott O-alakú kapocs, amelynek kettős hajlata két v. több papírlap egybefogására alkalmas.” Számon tartják nagy kétnyelvű szótáraink is, a Hadrovics és Gáldi-féle magyar–orosz (1952); az Országh-féle magyar–angol (1953), Halász Előd magyar–német szótára (1957), az Eckhardt-féle magyar–francia (1958) és Koltay-Kastner magyar–olasz szótára (1963). Ezeknél régebbi vagy éppen a háború előtti adatot szótárainkban nem találni. Pedig a szó nyelvünkben már mintegy negyven esztendeje él.

https://images.pexels.com/photos/67581/paperclip-clip-office-office-accessories-67581.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&h=750&w=1260

Újabban gyakran csupán az összetétel első tagja használatos: Adj csak ide egy gemet! Majd összetűzöm egy gemmel, Vett egy csomag gemet. Nemritkán hallani gémkapocs vagy egyszerűen csak gém alakban is. Gémkapocs alakban található az említett magyar–francia és magyar–olasz szótárakban is. Pusztán az előtagot azonban egyik szótárunk sem tartja nyilván, se gem, se gém alakban.

A szó eredetéről érdeklődve e sorok írója csupán egy esetben kapott gemkapocshasználótól olyan választ, ami magyarázatnak volt tekinthető: azért hívják így, mert olyan, mint a gém nevű madár orra (csőre), hosszú, egyenes, és összecsípi, amit meg kell fognia, akárcsak a madár csőre. Ez persze utólagos okoskodás, vérbeli népetimológia, mert a valóságban e papírkapcsot jelölő szó előtagjának semmi köze sincs a hazai madárvilághoz. A gem ugyanis nyelvünk angol jövevényszavainak aránylag szerény létszámú csoportjába tartozik (az írás születése óta az angol jövevényszavak száma igencsak megszaporodott nyelvünkben – a szerk.).

https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_crop,h_699,w_1243,x_128,y_0/f_auto,q_auto,w_1100/v1554999078/shape/mentalfloss/504767-Microsoft_0.jpgClippy, a világ leggyűlöltebb gemkapcsa a Word régi verziójában tűnt föl

Hazánkban a szó és a vele jelölt tárgy a húszas-harmincas években jelent meg. Ebben az időben kezdett a Szénásy és a Riegler József Ede cég, a két vezető budapesti papírkereskedés és irodacikkbolt nagyobb gyufaskatulyára emlékeztető kartondobozkákban gemkapcsokat árusítani. Az újfajta iratkapocs jó ideig angliai importcikk volt. Elárulta ezt a dobozkák angol nyelvű vinyettája is, melyen fent csupa nagybetűből a GEM szó volt olvasható, alatta pedig kisebb betűkkel a paper clips szók (azaz: papírkapcsok). A harmincas években a hazai Riegler cég is elkezdte e kapcsok gyártását, s ugyanilyen dobozokban hozta forgalomba. A magyar gyártmány vinyettáján is megtartotta az irodista körökben ismertté vált GEM nevet, alatta azonban magyar szót alkalmazott: iratkapocs. Mivel a hazai kapcsok lényegesen olcsóbbak voltak az angliai importárunál, a gemkapcsok gyorsan elterjedtek, s velük együtt a gem szó is.

A gem szó ejtése angolban az APhI átírása szerint [dʒem], zárt ë-vel. Jelentésének semmi köze sincs a kapocshoz vagy csipeszhez vagy dróthoz. Angol alapjelentése latin eredetének megfelelően (gemma) ’drágakő, ékkő’. Papíríveket összetartó kapocsra alkalmazva a gem szó angol szövegben, így a dobozok vinyettáján nem a tárgy célját, szerepét leíró megnevezés, hanem védjegyzett név, miként más szabadalmazott gyártmányoknál a Kodak, termosz vagy cellofán elnevezés, avval a különbséggel, hogy a gem se betűszó, se csonkösszetétel, se egyéni alkotású szó, hanem közszó.

https://images.pexels.com/photos/2448452/pexels-photo-2448452.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260

Hogy a tárgy angliai feltalálója, illetőleg gyártója miért nevezte az újszerű iratkapcsot drágakőnek, ékkőnek, azt persze tudni nem lehet, csak sejteni. A kereskedelmi elnevezésekben érvényesülő reklámlélektani szempontok (mint például hangzatosság, nagyotmondás) mellett a névadásban talán szerepe lehetett a tárgy apró és csillogó voltának, sőt talán még az alakjának is. A nálunk ismert hosszú keskeny gemkapocsforma mellett ugyanis forgalomban volt, legalábbis Angliában, kerek, valamint nyolcszögű, húszfilléres nagyságú alakban is, ami már jobban hasonlított a drágakőhöz. Angliában egyébként a gyártmánynév ma már visszaszorulóban van.

Országh László