Dukkózás szavunk története

Országh László szótárszerkesztő nyelvészeti írásai III.

Az alábbi írás eredeti megjelenési helye: Magyar Nyelvőr 91. évf. 1967., 358–359. oldal.

Amióta az utóbbi évtizedben a gépkocsizás hazánkban szemlátomást fellendült, ezt a szót egyre gyakrabban lehet hallani, sőt olvasni is, főleg hirdetésekben. Jelentése, ahogy az Értelmező Szótár körülírta (1: 1077): ’<befestendő felületnek, tárgynak> lakkfestékkel történő bevonása sűrített levegővel működő festékszóró pisztoly segítségével’. Jelenti ezenfelül e műveletnek eredményeként kapott festést, zománcréteget is. Példa e második jelentésre: A dukkózás lekopott az autóról. A szót egy évvel az ÉrtSz. előtt közölte a Bakos-féle Idegen szavak kéziszótára (177): ’nitrofestéknek levegőbefúvással való szétporlasztása és a védendő felületre való szórása’. 1949-ben a Sándor Kálmán-féle Idegen szavak marxista magyarázatokkal című kötet a 41. lapon a dukko szót fröccsölt lakkozás jelentéssel adta meg. Kétnyelvű szótáraink közül elsőnek az Országh-féle magyar–angol nagyszótár regisztrálta 1953-ban, éspedig mind az alapigét: dukkóz (spray with Duco enamel), mind származékát: dukkózás (ducoing), mind egy származék-összetételét: dukkózópisztoly (airgun).

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/KY-DUPQUxgkhrt5wPwjq-ZmBWlcUVTpFpmR5zXqniTHpRFXRvyZ5HeVx1Vuvu6EFgEcdCJG_GrD-Rl-5I2kTClIqvQ0q8m2vguZqrWe0Yg9JvaFrccCM8QvPdRBxkEycg11htcQDukkózópisztoly használatban

E szembetűnően idegen hangalakú szónak eredetével a magyar szakirodalom tudomásom szerint még nem foglalkozott, s nem található rá vonatkozó utalás külföldön sem. Pedig a gépkocsizók, autóipari dolgozók és karosszériajavítók nyelvében Nyugat-Európa nagy részében meglehetősen elterjedt, mondhatni nemzetközi szó a dukkó, illetve a duco. De mint minden legújabb kori vándorszó, ez is meghatározható helyen keletkezett, ez is elindult valahonnan. Etimológiájának megfejtése sem jelent különösebb nehézséget, hiszen első látásra felismerhető a duco szónak csonkösszetétel volta. A szórópisztolyos zománcozás a tömegtermelésre berendezkedő gépkocsiiparban első ízben az Egyesült Államokban került alkalmazásra századunk húszas éveinek első felében. Az ehhez használt rendkívül gyorsan száradó különleges lakkfestéket az amerikai Delaware államban 1802-ben alapított hadianyag- és vegyipari nagyvállalat, az E. I. Du Pont de Nemours and Company gyártotta először a New Jersey állam Parlin nevű városában levő gyáregységében 1922-ben. Ahogyan a gyárvezetőségtől kapott, 1966. december 20-án kelt, etimológiai sejtésemet beigazoló levél is leszögezi, a festék elnevezését a vállalat nevének első szavából (Du) és legutolsó szavának (Company) első szótagjából szerkesztették egybe. A XVIII. század végén bevándorolt cégalapító Du Pont ugyan francia volt, de a réges-rég elamerikaiasodott család és vállalat nevét ma már az egész angol nyelvterületen másfél évszázada angolosan ejtik s az első szótagot hangsúlyozzák: [’dju:pɔnt]. A festék nevének brit-angol ejtése [’dju:kou], amerikai ejtése [’du:kɔ]. A Duco vagy duco szóból az angol szóképzés szabályai szerint könnyen megalkotható a ducoing nomen actionis (dukkózás) és egyéb származékok.

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61yE1thk4tL._SL1200_.jpg

A történeti teljességhez az is hozzátartozik, hogy saját nevének Duco alakban való rövidítése jogát a Du Pont cég mástól volt kénytelen megvásárolni. Duco nevű, habár más jellegű festéket ugyanis 1920 óta a New York-i Henry Dewey Company is gyártott, amely e festéknevet szintén saját cégnevének elemeiből (Dewey Company) alkotta meg, de annak nem betű-, hanem hangképéből. Az elnevezés használatának egyedüli jogát a Dewey cég Du Pontéknak csak 1924-ben engedte át.

A Duco elnevezés tehát többszörösen is védett gyártmánynév, s a festék vegyi összetétele, gyártásmódja és szórópisztolyos felhasználási eljárása is szabadalmazott. Az amerikai cégtől vásárolt gyártási engedély, az úgynevezett licenc alapján ezt a lakkfestéket ugyanezen a néven más országokban is előállítják, így Nagy-Britanniában az Imperial Chemical Industries vállalat és a Német Szövetségi Köztársaságban a Du Pont érdekeltségébe tartozó Hermann Wiederhold cég is Hildenben (Rheinland). A magyar piacot hosszú időn át ez a német cég látta el a szóban forgó lakkzománccal. A folyékony festékanyagot tartalmazó hordók angol nyelvű feliratáról – Duco enamel paint – a magyarországi használók előbb a festék nevét vették át, majd megalkották belőle a szórópisztolyos eljárás igéjét és annak származékait.

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2015/03/0510_dupont-work-life_485x340.jpgA Du Pont cég székháza

Bár legkorábbi szótári adatunk a dukkó(zás) szóra csak 1949-ből származik, a szó már ennél valamivel korábban megjelent nyelvünkben. Legelső előfordulásának nemcsak éve, hanem a napja is megjelölhető: 1925. december 21. A Du Pont cég ugyanis találmányát és annak nevét e napon jegyeztette be védjegyként a Magyar Szabadalmi Bíróság bejelentési osztályán.

Országh László