Középkori szentek bölcsességei

A TINTA Könyvkiadó 2019. június 5-én könyvbemutatót tartott - az alábbiakban Oláh István előadásának írott változata olvasható, aki a Középkori szentek bölcsességei című könyvet mutatta be.

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján
nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez
nem vész el és nem hagy el soha.”
/Leonardo da Vinci/

Aki ide, a Józsa Judit Galériába belép, még ha akarná sem tudná kivonni magát a „genius loci”, a hely szellemének hatása alól. Ha valaki megbízással, asszociációkra felszólító feladattal jő és mint Tinta-követ, beér a képzeletbeli Tinta Kikötőbe, kétszeresen átérzi a hely szellemét, szellemiségét. Azzal, hogy a Tinta Kiadó rendszeresen e helyütt, a Józsa Galériában rendezi meg könyvbemutatóit - örvendetes tényként rögzíthetjük -; révbe ért.

A betérő, érdeklődő valójában a tudomány és a művészet templomában találja magát. Rögtön megérzi, hogy ez a könyvkiadó a bölcsészet, a nyelvészet tudományát osztja meg híveivel; Józsa Judit pedig kerámiaalkotásait és színvonalas kultúrprogramjait a szépért lelkesedőkkel.

20180928-tintakonyvbemutato-066.jpg

Oláh István a Józsa Judit Galériában

S akkor még nem beszéltem a két művészeti ágról, amihez a XXI. században nagyon komoly mesterségbeli tudás kell. A könyv, a szakkönyv, a nyelvészeti munkák, a szótárak készítéséhez, szerkesztéséhez, kiadásához, a megjelentetésre szánt témák megválasztását még nem is érintve. Mesterségbeli tudás kell a magas művészeti minőségű és értékű kerámiák megalkotásához is.

De csak a mesterségbeli tudás kevés volna, mert a könyvek eladásához, a belvárosi galéria működtetéséhez, fenntartásához sajátos tehetség is társul. Mindkettő, bátran mondhatjuk, különleges művészeti ág. Könyvet eladni - például - nem lehet tanítani, azt csak tudni lehet. Sehol nem tanítják. Egy galéria fenntartása szintén művészet; nem túlzás, csodával határos, egyidejűleg a sokirányú tevékenységet hallatlan energiával végző Józsa Judit kerámiaművészetének kiteljesítésével.

Itt és most, egymást erősítik. 

Középkori szentek bölcsességeiKiss Bernadett (szerk.): Középkori szentek bölcsességei

E bevezető gondolatforgácsai után, nagy szeretettel és tisztelettel, hittel és reménnyel gazdagon köszöntöm az albertfalvai illetőségű TINTA Kiadó híveit, a mindig újakat, a vételi szándékkal jötteket.

A kiváló szerzőket, az új könyvek, Tinta könyvek bemutatására és ajánlására vállalkozókat, s természetesen a Tinta Törzsasztal mint szellemi grémium tisztelt tagjait.

Ami a kezemben lévő, ajánlásra szánt karcsú kis könyvecskét illeti, az első, ami ebből a sajátos lelkületű kötetből árad, neves szerzői együtteséből adódóan, az a mai kor legnagyobb hiányával szemben: a Hitelesség.

Sem Assisi Szent Ferencet, sem a Naphimnuszát, sem tanait, sem Páduai Szent Antal munkásságát és Szent Bonaventúra tevékenységét, erkölcsi nagyságát nem lehet kétségbe vonni. Évszázadok után sem.

Páduai Szent Antal

Ami még feltűnő: mondandójuk több száz év múltán aktuálisabb, mint valaha.

A múlt ismerete, térkép és iránytű, amely segít eligazodni abban a dzsungelben, amit jövőnek hívnak. /George Santayana/

Ez a pontos fogalmazás megilleti a kiadványt, amiért is dicséret jár a kötet összeállítójának; Kiss Bernadettnek. Szerkesztői munkájára már eddig is, többször felfigyeltem. Tárgyi tudása, jó szeme, tehetsége, válogatási készsége, átlagon felüli.

Kiss Gábor főszerkesztőt is elismerés illeti, mert azzal, hogy teret ad fiatal szerkesztőknek; TEHETSÉGGONDOZÁST is végez. Kiveszőben lévő hivatásterületnek számít ez a tevékenység.

A kötet „paramétereihez”. A könyvben 20 középkori szent bölcsességeivel találkozunk, 195 mindennapi életben előforduló fogalom szerepel a kötetben, 194 oldalon, s a közölt 1780 útmutatás a helyes élethez a mai embernek is segíthet. Ezekből 230-at éreztem egészen és önkényesen magamhoz közelállónak, a bőség zavara ellenére. 

9789634092049_altpic_3.jpgEgy oldal, sok-sok bölcsesség a könyvből

Mit erősít meg bennünk ez a kötet, erős tanúságtételként, komoly hitvallásként?

A modern ember szeretetre, fényre vágyik, ugyan nem vallja be magának, pedig tudja, hogy szeretet nélkül nem érdemes csinálni semmit, hit nélkül nem szabadna, remény nélkül nem lehet.

Az Egy mondat a szeretetről című versben olvasható /Batta György/:

Ahol szeretet van, ott remény is van. Ahol remény van, ott jövő is van.”

Végül, a sokakat foglakoztató, a könyv szellemiségéhez szorosan tartozó istenhithez néhány megfogalmazást említenék:

Aquinói Szent Tamás:

„Ami Istenből látható, elég nekem ahhoz, hogy higgyem azt is, ami láthatatlan!”

Mai költőtől, Oravecz Imrétől: Egy hívő naplójából:

„Isten olyan, mint a fény,
csak annyit látunk belőle, hogy világít.”

Érdemes Berzsenyi Dániel verseit is olvasgatni, Fohászkodása szerénységre inti a ma emberét.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet...

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked
Ronthat s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri...

Egyelőre magány uralta, széttöredezett társadalomban élünk, amelyet magunknak teremtettünk meg, magunk ellenére; a szerzés, az ideges kapni akarás, a rohanás, „a mindent azonnal” felfogás, a most hatalmának betegségtüneteivel terhelten.

Felmerülhet a kérdés, milyen fejlődési fokozatban van ma az emberiség, s milyen alapon ragasztotta a középkorra a sötét jelzőt? Arra sötét középkorra, amely az emberiség, a kereszténység olyan kiváló gondolkodóit adta, többek között, ebben a kötetben megszólaltatva, mint Assisi Szent Ferenc, Aquinói Szent Tamás, Páduai Szent Antal vagy Szent Bonaventúra.


Assisi Szent Ferenc

Kívánom, a latin mondással szólva; Vivát, crescat, floreat! Éljen, növekedjék és virágozzék, a Tinta Kiadó és a Józsa Judit Galéria!

Dr. Oláh István

A Középkori szentek bölcsességei kedvezményesen megvásárolható a TINTA Könyvkiadó webshopjában (www.tinta.hu)!