50 könyv a szavakról, a nyelvről

Témakörök szerint ajánlott olvasmányok, javasolt szótárak

Témakörök:

1. Az ember és a nyelv, a nyelvek története

2. A magyar nyelv helye a világ nyelvei között

3. A nyelv és az idő, régi szavak, új szavak, a szavak története

4. A magyar nyelv területi változatai; nyelvjárások, tájszavak

5. Nyelv és társadalom, a nyelv sokszínűsége

6. A nyelvi kommunikáció

7. A szavak értelme, a szavak jelentése, rokonsága

8. Szókapcsolatok, szólások, közmondások és szállóigék jelentése, eredete

9. Szöveg, stilisztika, retorika

10. Fordítás

 

1. Az ember és a nyelv, a nyelvek története

Kicsi Sándor András: Kihalt nyelvek eltűnt népek – 100 nyelv halála. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014 (27.),134 oldal 

Balassa József: A nyelvek élete – A nagyközönség számára (reprint). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014, 270 oldal

Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2016 (38.), 191 oldal

Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században – 12 nyelvész életrajzával. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013 (25.), 130 oldal 

 

2. A magyar nyelv helye a világ nyelvei között

Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003, 316 oldal

Honti László: A nyelvrokonságról – A török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010 (104.), 372 oldal

Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák – Nyelvünk görög és latin eredetű szavai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009 (96.), 240 oldal

Zaicz Gábor: Etimológiai szótár – Magyar szavak és toldalékok eredete. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006 (12.), 1024 oldal

 

3. A nyelv és az idő, régi szavak, új szavak, a szavak története

Hajdu Endre: Szómúzeum – Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008 (5.), 128 oldal

Minya Károly: Új szavak I. – Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007 (3.), 180 oldal

Minya Károly: Új szavak II. – Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014 (32.), 142 oldal

Szabó Dénes: A magyar nyelvemlékek (reprint). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014, 82 oldal

Kiss Gábor: Régi szavak szótára – Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012 (25.), 484 oldal

Minya Károly: Változó szókincsünk – A neologizmusok több szempontú vizsgálata (reprint). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011 (118.), 156 oldal

Horger Antal: Magyar szavak története – Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye (reprint). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2016, 190 oldal

Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete (reprint). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001, 192 oldal

 

4. A magyar nyelv területi változatai; nyelvjárások, tájszavak

Cs. Nagy Lajos–N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015 (36.), 212 oldal

Kiss Gábor–Bató Margit: Tájszavak – A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012 (21.), 168 oldal

Kiss Gábor: Kis magyar tájszótár – 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014 (31.), 212 oldal

Magyar Tudós Társaság: Magyar tájszótár (1838) Reprint kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015, 406 oldal

 

5. Nyelv és társadalom, a nyelv sokszínűsége

Grétsy László: Vallomások – Harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009 (11.), 128 oldal

Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe – Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja? Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009 (98.), 128 oldal

A. Jászó Anna–Bódi Zoltán: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002 (12.), 312 oldal

Parapatics Andrea: Szlengszótár – A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008 (6.), 144 oldal

Tótfalusi István: Idegen szavak alapszótára – 4500 idegen szó magyarázata. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015 (37.), 204 oldal

 

6. A nyelvi kommunikáció

Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe – A hírek értéke. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013 (24.), 116 oldal

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába – Funkcionális kognitív megközelítés. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011 (131.), 236 oldal

Szili Katalin: Tetté vált szavak – A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013 (36.), 196

Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? – Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001, 222 oldal

Péter Mihály: A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2012, 168 oldal

 

7. A szavak értelme, a szavak jelentése, rokonsága

Eőry Vilma: Magyar értelmezőszótár diákoknak. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013, 912 oldal

Eőry Vilma: Értelmező szótár+ – Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007(13-14.), 1850 oldal

Kiss Gábor: Magyar szókincstár – Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1998, 942 oldal

Kiss Gábor–Bárdosi Vilmos: Szinonimák – 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008 (7.), 240 oldal

Temesi Viola: Magyar ellentétszótár – Ellentétes jelentésű szavak szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012 (22.), 316 oldal

 

8. Szókapcsolatok, szólások, közmondások és szállóigék jelentése, eredete

Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába – A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007 (69.), 292 oldal

Bárdosi Vilmos–Kiss Gábor: Szólások – 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 (2.), 232 oldal

Bárdosi Vilmos–Kiss Gábor: Közmondások – 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 (1.), 174 oldal

Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete – Frazeológiai etimológiai szótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015 (27.), 746 oldal

Kiss Bernadett–Kiss Gábor–Miksné Mátyási Eszter: Aranyigazságok – 3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferenc reformkori szótárából. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2016 (40.), 174 oldal

Sass Bálint–Váradi Tamás–Pajzs Júlia–Kiss Margit: Magyar igei szerkezetek – A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011 (21.), 508 oldal

 

9. Szöveg, stilisztika, retorika

Szathmári István: Stilisztikai lexikon – Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004 (7.), 250 oldal

Szathmári István: Alakzatlexikon – A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008 (15.), 596 oldal

Bencédy József: Retorika – Gyakorlati útmutató. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008 (4.), 147 oldal

Daniss Győző: Újságíróiskola – Gyakorlati útmutató. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012 (19.), 168 oldal

Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011 (17.), 140 oldal

Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010 (14.), 148 oldal

 

10. Fordítás

Várnai Judit Szilvia–Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz – Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében? Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011 (15.), 132 oldal

Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás – Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007 (68.), 278 oldal