Tanév végi könyvjutalmazás

Kazinczy Ferenc 2016. évi pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kazinczy Ferenc 2016. évi pályázat a kimagasló eredményt elért tanulók tanév végi könyvjutalmazására

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki magyarországi oktatási intézmények és fenntartóik részére

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

A pályázat célja A magyarországi oktatási intézményekben tanuló és kimagasló eredményt elért tanulók tanév végi könyvjutalmazása magas színvonalú, az alap- és középfokú oktatásban és az önképzésben is jól használható könyvekkel, szótárakkal. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, érezve az oktatás kiemelt fontosságát, pályázatot ír ki, hogy az oktatási intézmények mind nagyobb számban jutalmazhassák és ezzel további kimagasló eredményre ösztönözhessék a diáktehetségeket. A TINTA Könyvkiadó kiadványai, szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki. A TINTA Könyvkiadó szerzői szakterületük elismert szakemberei.

A pályázható könyvek, szótárak listája

1. Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára / Kiss Gábor

2. Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal / Eőry Vilma (főszerk.)

3. Hogyan elemezzünk verset? Elméleti alapvetés és gyakorlati tanácsok / Szathmári István

4. Anyanyelvünk tájain. 120 nyelvészeti ismeretterjesztő írás / Grétsy László

5. Nyelvi játékaink nagykönyve / Grétsy László

6. Szinonimák. 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára / Kiss G., Bárdosi V.

7. Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / Kiss G., Bárdosi V.

8. Idegen szavak alapszótára. 4500 idegen szó magyarázata / Tótfalusi István

9. Széchenyi igéi. 178 idézet Széchenyi Istvántól. Szekfű Gyula előszavával / Széchenyi István

10. Aranyigazságok. 3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferenc reformkori szótárából / Kiss B., Kiss G., Miksné Mátyási E.

11. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára / Tótfalusi István

12. Értelmező szótár+. (2 kötet) Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák és fogalomköri csoportok / Eőry Vilma (főszerk.)

13. Vallási szavak kisszótára. 2800 szó, fogalom, név magyarázata, ismertetése / Erdős A., Kiss G.,

14. TOP 2000 English words. A 2000 legfontosabb angol szó példamondatokkal / Kiss Zs., Szabadkai B.

15. Angol-magyar kifejezések. 3000 gyakori szókapcsolat, szólás és közmondás / Nagy György

16. Sherlock Holmes. A reigate-i urak, Az Apátság major. Két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak / Arthur Conan Doyle

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által megpályázott könyvek, szótárak árának felét 2,5 millió Ft összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő alsó- és középfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa Pályázati áron legalább 15 000 Ft értékben könyvek, szótárak beszerzése a TINTA Könyvkiadótól. Egy oktatási intézmény 15 000 és 120 000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama A Kazinczy Ferenc 2016. évi pályázati kiírásra folyamatosan, de legkésőbb 2016. június 8-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megrendeli a kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2016. június 10-ig elküldi a megrendelt könyveket, szótárakat, elhelyezve a csomagban az átutalásos számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.

Budapest, 2016. május 10. Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja