A nyelv olyan, mint egy mély kút

Interjú a 95 éves Magay Tamás szótárszerkesztővel

A napokban jelent meg Magay Tamás szerkesztésében az Angol–magyar szókincsbővítő ellentétszótár a TINTA Könyvkiadóban. Ebből az alkalomból beszélgetett a szerzővel Kiss Gábor, a kiadó igazgató-főszerkesztője.

Kiss Gábor: Ebben az évben töltötted be a 95. életévedet. Isten éltessen sokáig! Hogy gondolsz vissza gyerekkorodra? Miben más a mai fiatalok élete, mint a tiéd volt?

Magay Tamás: Köszönöm a gratulációt. Gyerekkoromra jó szívvel gondolok vissza. Csodálatos szüleim voltak, akikkel Kaposvárott 19 évig éltem együtt. Kaposvári éveim meghatározóak voltak, biztos alapot nyújtottak egész életemre nézve. Életrajzomat jelenleg is írom, ha Isten éltet, talán még közre is adhatom. Nem más a mai fiatalok élete sem, ha olyan szerető családban nőnek fel, mint az én családom volt.

magay-tamas-portre-02.jpgMagay Tamás

Kiss Gábor: Hol végezted általános és középiskoládat? Milyen emlékeid vannak? Szüleid szorgalmazták a tanulást?

Magay Tamás: Mint már említettem, Kaposvárott jártam iskolába, a Somssich Pál állami fiúgimnáziumba, amelynek 27 éven át igazgatója volt nagyapám, Pongrácz Károly. Ő akkor ment nyugdíjba, amikor én a nyolcosztályos gimnáziumban első gimnazista lettem. A gimnázium énekkarának lelkes tagja voltam, én magam 10 évig hegedültem, a zene azóta is mindennapi kenyerem. Felejthetetlen volt, amikor kiskamasz koromban énekeltük Kodály Mátrai képek című csodálatos művét, amivel a Mester is elégedett volt. Ezt a Magyar Rádió is felvette, és leadta 1943. karácsonya előtt.

magay-tamas-portre-01.JPG

Kiss Gábor: Korábbi nemzedékek életében meghatározó élmény volt egy-egy emlékezetes könyvolvasmány. Voltak neked is olyan olvasmányaid, melyekre még ma is emlékszel?

Magay Tamás: Mivel háborús években lettem nagyfiú, a kötelező Egri csillagokon túl nagyon érdekeltek Somogyváry Gyula regényei. Zenei vonalon rendkívül érdekelt Liszt Ferenc életműve, elmondhatom, hogy Liszttel foglalkoztam legtöbbet (a lovaglás és a cserkészet mellett). Cserkészparancsnokunk Berg Pál angol- és némettanárunk volt. „Pali bá” szótárt is írt, új angol szavak szótárát. Itt lépett be életembe „a szótár”.

Kiss Gábor: Neved összeforrt az kétnyelvű angol–magyar és magyar–angol szótárakkal. Hol ismerkedtél meg az angol nyelvvel, és aztán hol sajátítottad el?

Magay Tamás: Az előbbi kérdést folytathatom: Pali bá megszerettette velem az angol nyelvet, később beajánlott engem barátjának, Országh Lászlónak a figyelmébe, aki aztán tanárom lett az Eötvös Collegiumban. De az élő angol nyelvet érettségi után, elsőéves angol szakos bölcsészhallgató koromban sajátítottam el kétéves skóciai kint létem során, úgy is, mint egy farmon mezőgazdasági munkás, és úgy is, mint az Edinburghi Egyetem New College-ának vendéghallgatója, a teológiai karon.

Kiss Gábor: Országh Lászlóval évtizedekig dolgoztatok együtt angol szótárak szerkesztésén, összeállításán. Hogy kezdődött a munkakapcsolatotok?

Magay Tamás: A kezdeteket már említettem, a folytatás az Akadémiai Kiadóban volt, ahol Országh László szótárainak kezdetben szerkesztője, később főmunkatársa, ill. még később főszerkesztője voltam.

https://static.szombathelypont.hu/image/2015/08//thax2-orszgh-lszl.jpg
Országh László

Kiss Gábor: Milyen emlékeid vannak Országh Lászlóról? Milyen ember volt a nagy tudós?

Magay Tamás: Mint mesteremre néztem föl rá (aki 20 évvel volt idősebb nálam). Mindent tőle tanultam, illetőleg lestem el, amit a szótárírásról tudni lehet, s amit aztán továbbfejlesztettem. 1990-ben mentem nyugdíjba, de tovább folytattam a szótári munkát mind a gyakorlatban, mind elméleti szinten. Beválasztottak az EURALEX (European Association for Lexicography) alapító tagjainak a sorába az angliai exeteri egyetem kötelékén belül. 1993-ban pedig a református egyház felkérésére alapítója lettem a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarán az angol nyelv és irodalom szaknak, később anglisztikai intézetnek. Magyarországi egyetemeken elsőként bevezettem a lexikológia és lexikográfia egyetemi szintű oktatását.

Kiss Gábor: Korábbi interjúkban többször említetted családodat. Hol ismerted meg feleségedet? Mit köszönhetsz neki és lányaidnak?

Magay Tamás: Csodálatos családból jöttem, és csodálatos családdal ajándékozott meg Isten. Két tündéri lányomnak hét gyermeke (6 fiú és 1 csodálatos lány) született, s az unokák házasságaiból 9 gyermek, azaz 9 dédunoka örvendeztetett meg bennünket. Erre szoktam mondani: boldog, megelégedett és gazdag ember vagyok!

Kiss Gábor: A szerencsés hosszú élet, mint a tied, azzal a szomorúsággal is jár, hogy óhatatlan módon az ember mellől kidőlnek a kortársai, pályatársai. Kis azok, akiknek az elvesztése nagyon fájt neked?

Magay Tamás: Talán legjobban az unokabátyámat sajnálom és hiányolom, Magay Andrást, Bandit. Gyermekéveimnek ő volt a főszereplője mind Kaposváron, mind Bélatelepen, az imádott Balatonon. Bár jóval idősebb volt nálam, de mély baráti kapcsolat kötött Simándy Józsefhez, a neves operaénekeshez. Az egyetemen éppen Shakespeare kapcsán az Othellóval foglalkoztunk, Simándy meg Verdi operájára készült, és én büszke voltam, hogy irodalmilag én „készíthettem föl” „Józsi bátyámat”, aki akkor éppen erre a rendkívüli operára készült. Az pedig, hogy a Hazám, hazámat meg a Psalmus Hungaricust nálánál szebben, meggyőzőbben senki sem énekelte, az nyilvánvaló.

simandy_jozsef_otello_szerepeben_foto_magyar_allami_operahaz_2031354_1530.jpg
Simándy József Othello szerepében

Kiss Gábor: Köztudott, hogy hitedet megélő ember vagy. Ért a Kádár-korban ezért valamilyen hátrány vagy sérelem téged?

Magay Tamás: Mindenki tudta rólam, hogy én elvégeztem a református teológiát, s bár lelkészi szolgálatot nem végeztem, a „hitet megtartottam”. Tudományos fejlődésemet és életem egészét az Eötvös Collegium kritikai szelleme és a Ráday Kollégiumban magamba szívott hitvalló lelkület határozta meg, amely mindent sub specie aeternitatis, vagyis az örökkévalóság jegyében élt meg és szemlélt. Engem senki sem környékezett meg, hogy „jelentsek”, egy szóval: nem lettem „tégla”. De tudományos munkásságomat és eredményeimet mind hazámban, mind külföldön elismerték. Szerettem dolgozni, mind a mai napig szeretek.

Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások,
bölcsességek magyarul és angolul

Kiss Gábor: Visszatérve az angol nyelvhez, mennyit változott az angol ahhoz képest, amikor több mint fél évszázada megismerted?

Magay Tamás: A nyelvet leginkább egy mély kúthoz vagy akár a tengerhez tudom hasonlítani, amelyet nem lehet kimerni. A nyelvi változásokat, finomságokat az angolban rendületlenül figyelem, tanulmányozom, gyűjtöm. Ez jelenti nekem a „frissítést” akár a papíralapú, akár a digitális (online) szótáraimban, amint már említettem.

Angol-magyar orvosi szótár
Angol-magyar orvosi szótár

Kiss Gábor: A TINTA Könyvkiadónál az elmúlt években megjelent a biblia szólásokról és közmondásokról szótárad, valamit összeállítottad az angol–magyar és magyar–angol orvosi szótárt. A most megjelent angol–magyar ellentétszótár összeállítása során milyen kérdések vetődtek fel?

Magay Tamás: Mivel ez új vállalkozás, és új műfaj, senkire nem támaszkodhatom. Ahhoz, hogy a sok-sok felmerült kérdésekre pontosan válaszolni tudjak, egy újabb beszélgetésre lenne szükség.

 

Angol-magyar szókincsbővítő ellentétszótár
Angol-magyar szókincsbővítő ellentétszótár

Kiss Gábor: A világon talán az angol nyelvnek a leggazdagabb a szótárirodalma. Volt olyan szótár, amit jól fel tudtál használni az angol–magyar ellentétszótárhoz?

Magay Tamás: Volt, de nagyon kevés, és nagyon áttételes módon tudtam használni például egy amerikai Webster szinonima-antonima szótárt, és egy angol oxfordi szótárt (pl. Oxford Advanced Learner’s Dictionary).

magay-ellentetszotar-belso-oldal.jpgEgy oldal az Angol-magyar szókincsbővítő ellentétszótárból

Kiss Gábor: Végezetül megkérdezem, hogy telik egy átlagos napod? Tervezel esetleg egy újabb szótár összeállításába belevágni? Esetleg volna kedved a mostani újdonság „megfordításában”, azaz a magyar–angol ellentétszótár szerkesztésében közreműködni?

Magay Tamás: Egyedül élek, drága feleségem, aki mindenben társam és segítőm volt, már hét éve nincs velem. Két tündéri lányom mindennap eljön, ellátnak mindennel. Mivel éltető elemem a munka, szívesen belevágnék a megfordított magyar–angol kötet szerkesztésébe. Az új kötet szerkesztési elveivel már gondolatban foglalkozom.

Magay Tamásnak a TINTA Könyvkiadónál megjelent szótárai kedvezményes áron megrendelhetők a kiadó webboltjából: www.tinta.hu!

magay-ellentetszotar-belso-cimlap.jpg