A Magyar szókincstár, az örökifjú magyar nyelv kincsesbányája

Idestova negyed század telt el azóta, hogy 1998-ban először jelent meg a Magyar szókincstár. Az éppen kézbeillő, vaskos kötet átütő sikert aratott. Vezette a könyveladási sikerlistákat. A TINTA Könyvkiadó főszerkesztője, Kiss Gábor a szerkesztőtársakkal együtt a legmerészebb álmaikban sem gondoltak ilyen fergeteges fogadtatásra.

Kiss Gábor a Magyar szókincstárral a kezében

Negyed század egy ember és egy könyv életében is nagy idő. Kíváncsian ütöttem fel ismét a kötetet a tizedik kiadás megjelenése alkalmából; bizsergető érzés járt át, semmit sem öregedett, aminek egyszerű oka van: az örökifjú magyar nyelv. A Magyar szókincstár egynyelvű szótár, minden egyes szava magyarul van, ha felütjük, nem egy idegen nyelvű megfelelőt keresünk, hanem a megfelelő magyar kifejezést. Mindenkivel megesik, hogy keresi a szavakat, mert nem ötlik azonnal eszébe az odaillő szó. Néha megfeledkezünk róla, de a saját nyelvünket is holtig tanuljuk mindnyájan.

Gondolkodó embert többféle viszony fűzhet a szótárhoz. Akad, aki nem szereti, idegesíti, türelmetlenül lapozgatja, bosszúsan a sarokba hajítja. Van, aki szerelmes szavakkal illeti, mint a magyar szavak varázslatos mestere, Kosztolányi Dezső. Mások nem önmagáért lapozgatják, hanem valamit keresnek benne, mégis belefeledkeznek az olvasásba. A legtöbb ember ebbe a csoportba tartozik, aminek egyszerű a magyarázata: a szójelentések hálózatot alkotnak, és – képletesen szólva – a háló rabul ejti az olvasót.

szokincstar-szep-magyar-konyv-oklevelj-02.jpgA Magyar szókincstár oklevele a Szép Magyar Könyv versenyről

John L. Austin nyelvfilozófust a Concise Oxford Dictionary egynyelvű értelmező szótár segítette elmélete megalkotásában. Az angol szótár meghatározásait tanulmányozva arra lett figyelmes, hogy létezik egy legbelső kör, melybe a legalapvetőbb, legfontosabb szavak tartoznak. Ezek nélkül nem lehetne meghatározni más szavak jelentését, és ezek a meghatározások egymásra épülnek. Azt is megfigyelte, hogy a szavak egy-egy jelentése távolabbi-közelebbi rokonságban áll számos másik szó jelentésével. Azonban csak ritkán mondható el két szóról, hogy pontosan ugyanazt fejezik ki, azaz hogy teljes szinonimák. Az angol tudós szótár szavai között megtett képletes útja hosszú csillagtúrához hasonlítható, melynek során egy-egy szóból kiindulva, mindig ugyanoda tért vissza.

A Magyar szókincstár 25500 vastagon szedett címszót tartalmaz, és többféle szótár erényeit egyesíti magában. Minden szócikk a rokon értelmű szavak sűrű bokrával indul, aztán megadja a szócikk élén álló címszóval hasonló jelentésű szólásokat. A szócikk a címszó ellentéteivel végződik.

Magyar szókincstár

Ha azonos hangalakhoz, betűképhez eltérő jelentéstartalom társul (a nyelvészeti szakirodalomban ezeket a nevezik homonímiáknak), akkor a szerkesztők indexszámokkal különítették el egymástól a címszavakat: ég1, ég2. Így választották el egymástól a ’lángokban áll’ jelentésű igét a ’mennybolt’ jelentésű főnévtől.

A legtöbb szónak több jelentése van. A szótár természetesen a szavak minden egyes jelentésének új szinonimasort feleltet meg. Például a finom szó hét különböző jelentéséhez a szerkesztők hét külön szinonimasort állítottak össze. (A fekete káró után pedig az ellentétes szavakat, az antonimákat olvashatjuk.) Jól látható a finom szó szinonimáit olvasva, hogy a szinonim szavak jelentős része stílusminősítést kapott, a kecsteli régies szó, a delikát pedig választékos.

ss.jpg

A Magyar szókincstár egyszerre egyesíti magában a szinonimaszótárak, a szólásgyűjtemények és az ellentétszótárak legfontosabb és leghasznosabb jegyeit. Voltaképpen még értelmező szótárnak is tekinthető, mert a rokon értelmű szavak bokra az anyanyelvi beszélőnek szájbarágó körmönfont mondatok nélkül is körülhatárolja a szó lehetséges értelmezési tartományát. A különféle egynyelvű szótárak közül egyedül a szavak eredetét nem tartalmazza a Magyar szókincstár, mégpedig azért nem, mert az íráskor a szóismétlés elkerüléséért szinonimákat kereső embert ebben a helyzetben szavak jelentése érdekli, nem pedig az eredete.

szokincstar-fitz-jozsef-dij-02.jpgA Fitz József könyvdíj emléklapja

A Szókincstár többszörösen összetett szó, a három egytagú szóból áll: szó, kincs, tár. A szótár címválasztása igen szerencsésnek mondható, mert mintegy szóintarziaként, a szókincs, a kincstár és a szótár jelentéseit is magába olvasztja. Csupa értékes dologét, amelyek egymás hatását erősítik. Lassan arra is gondolni kell, hogy közeledik a karácsony, és a Magyar szókincstár tizedik kiadása kerüljön először az idei karácsonyfa alá, aztán pedig legyen mellettünk a helye, legfeljebb karnyújtásnyi távolságban.

Hernád Lajos

A Magyar szókincstárat 2022. november 20-ig 40% kedvezménnyel lehet megrendelni közvetlenül a kiadótól 11.990 Ft helyett 7.194 Ft-ért a következő linken: Magyar szókincstár - TINTA Könyvkiadó Webáruház