A pop-rock és a beatzene inspirálta az angoltanárnőket

Interjú az angol szókincsbővítő kötetek szerzőivel

A napokban jelent meg a szótárairól, nyelvkönyveiről híres TINTA Könyvkiadóban az Angol szókincsfejlesztés felsőfokon című kétkötetes kiadvány. A szerzők, Rónay Ágnes és Sárdi Csilla a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol tanszékének oktatói. A megjelenés alkalmából velük beszélgetett Cserháthalápy Ferenc, a kiadó munkatársa.

Cserháthalápy Ferenc: Önök hogy találkoztak az angol nyelvvel és hol tanulták meg?
Rónay Ágnes: Popzenében hallottam először angol szót. De igazán a gimnáziumban kezdtem tanulni a nyelvet, ahol annyira megszerettem, hogy az egyetemen is ezzel akartam foglalkozni, és azóta is rendületlenül tanulom.
Sárdi Csilla: Az 1970-es évek vége felé találkoztam először az angol nyelvvel a pop-rock és a beatzene segítségével. Ennek hatására a gimnáziumban kezdtem komolyan angolul tanulni, és azóta sem hagytam abba. Mindig van hová továbbfejlődni.

Cserháthalápy Ferenc: A mostani Szókincsbővítő kiadványoknak mi az újdonsága?
Rónay Ágnes: Bátran mondhatjuk, a két kötet hiánypótló. Az első kötet a szóképzésre épül. Az egész kötet szóképzéses feladatokat tartalmaz, ami egyedülálló, mert ilyen nyelvkönyv még nincs a piacon. Az elöljárós szerkezetek kötete pedig végigvesz rengeteg elöljárós kifejezést, amit több típusfeladaton gyakoroltat.
Sárdi Csilla: Több olyan szókincsbővítő könyv létezik, amely a középfokú nyelvtudásszint elérésében segíti a nyelvtanulókat. Ez a könyv azoknak nyújt segítséget, akik már elérték ezt a célt, most is önállóan képesek használni a nyelvet, azonban mesterfokú nyelvhasználókká szeretnének válni, vagyis minél jobban meg szeretnék közelíteni az anyanyelvi beszélők angolnyelv-tudását. Angol kiadásban megjelent ugyan néhány kiadvány, amely ezt a célt szolgálja, ám ezek nemzetközi piacra készültek, vagyis nem veszik figyelembe, hogy a nyelvtanulók milyen anyanyelvi háttérrel közelítenek az angol nyelvhez. Mi azonban kifejezetten magyar anyanyelvű nyelvtanulók számára készítettük a könyvünket.

angol-szokincsbovito-2-konyv-cimlapok.jpg

Cserháthalápy Ferenc: Az angol tankönyvek, munkafüzetek kiadása valóságos iparággá vált Angliában. Ezek természetesen a világ bármely országában használhatók. Miért szükséges kifejezetten magyar nyelvtanulók számára kifejleszteni és kiadni az angol tanulásához tankönyveket, munkafüzeteket?
Rónay Ágnes: Rengeteg kiváló tankönyv jelenik meg Angliában. A Magyarországon megjelent kiadványok azokra a pontokra koncentrálnak, melyek a magyar nyelvtanulók számára gondot okoznak. Ezeket próbálják megvilágítani és kiküszöbölni. Mindezt sok gyakorlat segítségével teszik. Ezekben a könyvekben több, az adott pontra koncentráló feladat található, melyek segítenek a tökéletesebb elsajátításban.
Sárdi Csilla: A nyelvtanulók fejében meglévő és formálódó nyelvi rendszerek nem egymástól elszigetelten léteznek. Egy magyar anyanyelvű tanuló számára nem szűnik meg a magyar nyelvtudása, amikor az angollal foglalkozik. Ez egy olyan adottság, amely nem megváltoztatható. Így ahelyett, hogy arra biztatnánk a tanulókat, hagyják figyelmen kívül a magyart, amikor az angollal foglalkoznak, az a célunk, hogy megmutassuk, hogyan lehet az anyanyelvet hatékonyan segítségül hívni az angol nyelvtudás fejlesztése érdekében.

Angol szókincsfejlesztés felsőfokon I.

Cserháthalápy Ferenc: Önök szerint a tesztek, a drillek és a beszélgetések közül melyik a leghatékonyabb nyelvtanulási módszer?
Rónay Ágnes:
Ezeket nem lehet szétválasztani. Nyelvtanulótól függ, hogy mi segít a tanulásban. Azt gondolom, mindegyikre egyformán szükség van.
Sárdi Csilla:
A tapasztalataim azt mutatják, hogy nincs egyetlen, minden nyelvtanuló esetében ugyanolyan hatékonysággal működő módszer. Egyrészt minden nyelvtanuló más, és ezért könnyen előfordulhat, hogy ami az egyik esetben jól működik, az a másikban kevésbé lesz hatékony. Másrészről az angol nyelv kompetens használata számos készség elsajátításának eredménye. Célszerű tehát a rendelkezésre álló nyelvtanítási, nyelvtanulási technikák minél szélesebb körét alkalmazni, mert így lehet ezek minél tágabb körét eredményesen fejleszteni.

Angol szókincsfejlesztés felsőfokon II.

Cserháthalápy Ferenc: Mit gondolnak, a sok internetes segédanyag felhasználásával valaki meg tud tanulni angolul önállóan, tanár nélkül?
Rónay Ágnes: Egy bizonyos szintig meg lehet tanulni ezek segítségével. De egy szint után szükség van a tanárra, aki rávezeti a tanulót, hogyan tudja rendszerbe szedni a tudást, amit innen-onnan összeszedett. Kiválasztja számára a legmegfelelőbb anyagot, és azokat gyakoroltatja.
Sárdi Csilla: A rövid válasz az, hogy valamilyen mértékben igen. A hosszabb válasz az, hogy attól függ, mit értünk azon, hogy valaki „megtanul angolul”. Természetesen önállóan is meg lehet tanulni jól angolul, sokaknak sikerült már. Azt feltételezem azonban, hogy ehhez nem elegendő az interneten fellehető segédanyagok használata. Ezek minősége egyébként is meglehetősen vegyes képet mutat, ezért a megfelelő tananyagok kiválasztása már önmagában is próba elé állíthatja az önálló nyelvtanulót

https://images.pexels.com/photos/5428012/pexels-photo-5428012.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260

Cserháthalápy Ferenc: Hosszú tanári tapasztalatuk szerint mit a legnehezebb elsajátítani az angol nyelvből a magyar diákoknak?
Rónay Ágnes: Az angol nyelvtan mindig gondot okoz. Már alap- és középszinten is vannak olyan nyelvtani szerkezetek, melyek problémát okoznak, ami csak fokozódik emelt szinten. Ezenfelül a szavak és kifejezések helyes használata választékos beszédben szintén problémás, pedig ez lényeges lenne.
Sárdi Csilla: Vannak az angol nyelvben olyan nyelvtani jelenségek, amelyek a magyarban nem találhatóak meg. Ezek megértése és helyes használatának elsajátítása sokak számára időbe telik. Az első példa, ami általában eszünkbe jut, a befejezett aspektus (pl. present perfect, past perfect, future perfect) elsajátítása. Azonban ha a kommunikáció eredményessége szempontjából nézzük a kérdést, akkor nehézségként mégis inkább a választékos szókincs elsajátítását emelném ki, ami kulcsfontosságú azok számára, akik felsőfokú angol nyelvtudás megszerzésére törekednek.

Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
Rónay Ágnes: Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal 

Cserháthalápy Ferenc: Mit gondolnak, a papíralapú segédkönyveknek, kiadványoknak van még létjogosultsága a mai elektronikus világban?
Rónay Ágnes: Mindenképpen van. Ezek jobban forgathatók, mindenhol használhatók, ott is, ahol nincs internet-hozzáférés.
Sárdi Csilla: Igen. A választ azonban onnan kezdem, hogy az elektronikus tananyagok hasznosságához nem fér kétség. Például lehetővé teszik több médium együttes felhasználását, interaktívak, valamint rugalmasak is, tehát szükség szerint alakíthatóak, módosíthatóak és kiegészíthetőek. Azonban a digitális tananyagok nem feltétlenül érhetőek el mindenki számára, mert megfelelő eszköz és megbízható internetkapcsolat is szükséges hozzájuk. Másrészről a papír alapú segédkönyvek használata más élményt nyújt, mint a digitális tananyagoké, így a tanulás folyamatát is más módokon segíti. Az elektronikus tananyagok használata során a tanulást nem támogatják fizikai tapasztalatok. Egy digitális tananyag esetében hiányzik például a nyomtatott könyv érintésének, lapozásának élménye, vagy az, hogy meghatározott helyre ceruzával vagy tollal írjuk be a megoldásokat. Nem is gondolnánk, hogy ezek a hétköznapi mozdulatok mennyi segítséget nyújtanak memóriánknak a tudás elmélyítésében.

https://images.pexels.com/photos/110473/pexels-photo-110473.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260

Cserháthalápy Ferenc: Igaznak tartják azt a közérdekű vélekedést, hogy az angol nyelvet viszonylag könnyű megtanulni egy jó alapszintig, de aztán már nagyon nehéz továbblépni az angol nyelv elsajátításában?
Rónay Ágnes: Ez teljesen igaz. Tapasztalatom szerint egy bizonyos szint fölött rengeteg fejtörést okoz az angol nyelv. Ez igaz a nyelvtanra, a kifejezésekre, és a helyes kifejezésmódra.
Sárdi Csilla: Igen. Az angol sok kezdő nyelvtanuló számára lehet vonzó, mert az angol nyelv körülvesz bennünket, így az is felismer és használni tud mozaikkifejezéseket (pl. happy birthday, thank you very much, I’m loving it) és szavakat (pl. airport, supermarket, smartphone), aki nem tanulta a nyelvet. Ráadásul az angolban nincsenek nyelvtani nemek, mint pl. a németben, bonyolult ragozás, mint az oroszban, vagy olyan sok igeidő, mint például az olaszban. Ezért viszonylag kis idő- és energiabefektetéssel el lehet érni egy bizonyos társalgási szintet. A továbblépés nehézségét többek között az is okozhatja, hogy a magasabb nyelvtudásszint elérése olyan szókincs elsajátítását feltételezi, amely segítségével a különböző jelentésárnyalatok és stílusok is pontosan kifejezhetők. Viszonylag kicsi, néhány ezer szavas szókinccsel már sikeresen kommunikálhatunk angolul. Ha azonban azt szeretnénk, hogy a nyelvhasználatunk pontosan tükrözze az üzenetünket, pontosan illeszkedjen az adott kommunikációs szituáció kontextusába, és az anyanyelvi nyelvhasználó számára természetesen hasson, akkor a szóképzés, az állandósult szókapcsolatok, vagy pl. a rokon értelmű szavak jelentésárnyalatbeli különbségei is fontossá válnak. Ezek elsajátítása és magabiztos használata időt vesz igénybe.

Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv I.
Rónay Ágnes: Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv I.

Cserháthalápy Ferenc: Önöknek nagy tapasztalatuk van a diákok nyelvvizsgáztatásában. Önök szerint igazságos a magyarországi nyelvvizsgarendszer?
Rónay Ágnes: Rengetegféle nyelvvizsgát tehetnek a tanulók, ezek mind szigorún kidolgozott és átgondolt nyelvvizsgák. Mindegyik írás- és szóbeli vizsgát tartalmaz. A vizsga sikeres letétele örömöt okoz a nyelvtanulónak, de fontos, hogy ne hagyja abba a vizsga letétele után, hanem folytassa, mert ha nem ezt teszi, elfelejteni, amit hatalmas energiával megtanult.
Sárdi Csilla: A Magyarországon akkreditált nyelvvizsgarendszerek kidolgozása és működése szigorú szakmai ellenőrzés mellet zajlik. Ez garancia az itt szerzett eredmények érvényességére és megbízhatóságára. A nyelvvizsgáztatás rendszere fontos szerepet játszik a nyelvtanulás ösztönzésében is. Tapasztalatból tudjuk, hogy bármely vizsga pozitívan hat vissza a tanulásra, mert komoly motivációs erővel bír. Ez igaz a nyelvtanulásra is. A kérdés inkább az, hogy mi történik az elért nyelvtudásszinttel a sikeres nyelvvizsgát követően. Tapasztalatból tudjuk azt is, hogy a nyelvtudásszint vissza is tud fejlődni, ha nem foglalkozunk vele.

angol-szokincsfejlesztes-portre-ronay-sardi-2.jpgSárdi Csilla és Rónay Ágnes

Cserháthalápy Ferenc: Hogy látják, mennyivel másabbak a mai angol nyelvtanuló diákok, mint a 15-20 évvel korábbiak?
Rónay Ágnes: A mai diákok sokkal többet találkoznak az angol nyelvvel. Filmek, internetes anyagok, játékok segítségével. Így könnyebben rájuk ragad a nyelv, könnyebben értik a beszédet, használják is, de a rendszer hiányzik. Felszínesebb tudásuk van, mivel sok helyről szedik össze, de nem alaposan.
Sárdi Csilla: A ma angolt tanuló diákok nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert az angol valóban élő nyelv a számukra, amely körülveszi őket akkor is, ha nem jutnak el angol nyelvterületre, vagy nincs alkalmuk anyanyelvi beszélővel találkozni. Ezért az iskolai nyelvórák szerepe is átértékelődik, megváltozik, hiszen az órai munka és az órára készülés mellett számos módját lehet még találni annak, hogy a nyelvet használják és a nyelvtudásukat fejlesszék. Mindezt a nyelvtanítás folyamata során is érdemes figyelembe venni és kihasználni.

Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. Vizsgafeladatokkal
Rónay Ágnes: Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. Vizsgafeladatokkal

Cserháthalápy Ferenc: Az angol nyelv az utóbbi két-három évtizedben egyeduralkodóvá vált a világban. Mit gondolnak, valaha elveszítheti az angol nyelv az elsőbbségét?
Rónay Ágnes:  Nem valószínű, hogy elveszti elsőbbségét. Sőt, szerintem egyre többen és többen fogják használni. Ez az az a nyelv, amit mindenhol tanítanak, és amelynek segítségével a különböző népek egymással kommunikálnak.
Sárdi Csilla: Ami a távoli jövőt illeti, jóstehetség kellene ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk. Az biztos, hogy globalizált világunkban szükség van közvetítő nyelvre. Ez most az angol, és belátható időn belül nem várható változás véleményem szerint. Ennek egyik oka, hogy az USA, az angol anyanyelvi beszélők fontos fellegvára, továbbra is a világ egyik vezető nagyhatalma. Egy másik ok pedig az, hogy Kínában, a világ másik legnagyobb gazdasági hatalmú országában is angolt tanítanak az iskolákban. Ugyanez a helyzet az arab országokban és Indiában is, tehát nem látszik olyan tendencia, hogy a kínai, az arab, a hindi vagy az urdu nyelv venné át az angol közvetítő szerepét.

Cserháthalápy Ferenc: Terveznek további kiadványt az angol nyelvtanulók számára?
Rónay Ágnes: Igen. Az egyik könyvre az online tanítás adta az ötletet, ami talán megkönnyítheti a tanárok óratervezését. Ezenfelül a szókincs fejlesztésére további ötleteket tartalmazó kiadványt tervezünk.
Sárdi Csilla: Igen. Rónay Ágnes kolléganőm sikeres nyelvtani gyakorlókönyvei mellett még több lehetőséget szeretnénk biztosítani a magyar nyelvtanulóknak arra is, hogy az angol szókincsüket felsőfokú szintre fejlesszék, illetve ezt a nyelvtudást szinten tartsák.

Az angol szókincsbővítő könyvek kedvezményesen kaphatók a TINTA Kiadó webboltjában: www.tinta.hu!