A kenguru szó eredete

Ausztrália faunájának legjellegzetesebb képviselőit az erszényes emlősök rendje adja (mintegy 200 faj; Dél-Amerikában is megtalálhatók), ezen belül pedig kiváltképpen a kengurufélék családja (51 fajuk ismeretes). Valamennyi kengurufélét a legutóbbi időkig a kenguru elnevezés fogta egybe és csak az újabban meghonosodó vallabi szó jelentkezésével módosult a helyzet. (A két szó végső soron két különböző ausztráliai bennszülött nyelvből jövevényszó.) A kenguruk és vallabik megkülönböztetése az ausztráliai angol köznyelvből származik és az utóbbi években különböző útleírásokon és tudománynépszerűsítő műveken keresztül elterjedt több európai nyelvben is. Az ausztráliai köznyelvben csak néhány nagy testű kengurufaj megnevezése kangaroo [kEngöru:], a közepes és kis termetűeké wallaby [wolöbi], sőt más, kevésbé átfogó terminusok is használatosak, például wallaroo [wolöru:] az egyik fajtára (Balázs 1981: 44–45).

James Cook kapitány társaival 1770-ben hajózta végig Ausztrália keleti partjait, és figyelmüket a kontinens erszényesei is felkeltették. (Egyébként európaiak a mintegy 200 ausztráliai nyelv egyikével is ekkor találkoztak először.) A kenguru szó a „guugu yimidhirr” nyelvet beszélő bennszülöttek nyelvéből való, akikkel akkor kerültek kapcsolatba, amikor Cook Endeavour („Törekvés”) nevű hajójának javításakor a Botany-öböltől, a mai Sidneytől mintegy kétezer mérföldre északra, a kontinens északkeleti csücskén, az Endeavour-folyó vidékén, a mai Cooktown környékén időztek. Különösen Sir Joseph Banks jeleskedett a guugu yimidhirr szavak gyűjtésében. 1773-ban, amikor Cook hajónaplóját megjelentették, hatvan szavas listát publikáltak a gyűjtésből. Ebben szerepelt a helybeli nyelv gangurru szava (náluk ’nagy fekete kenguru’, valószínűleg a Macropus nemre vagy valamely fajára), amelyet kangooroo, kanguru formában jegyeztek fel, majd a kengurufélék családjának valamennyi tagjának („kenguruknak és vallabiknak”) jelölésére vált használatossá.

A kenguru etimológiájával kapcsolatos konfúziókat Philip P. King kapitánynak az Endeavour-folyó vidékén 1820-ban tett látogatása indította meg. King a Cook, Banks és társaik által összeállított listát összevetve saját feljegyzéseivel arra a következtetésre jutott, hogy az előző lista helyes, kivéve a kengurut, ami nála más. King észrevételéből többen arra következtettek, hogy Cookék tévedtek, ráadásul pedig a kenguru szó eredetijének jelentése az illető nyelvben ’nem tudom’ lehetett. (A magyarázattípus egyébként meglehetősen elterjedt, például máshonnan ismeretesek ’nem tudom’ jelentésű helyneveket regisztráló térképészekről szóló történetek.) Ezzel szemben W. E. Roth (1898) és John B. Haviland (1972) etnográfusok helyszíni gyűjtéseiből kiderült, hogy az illető nyelvben a gangurru szó jelentése valóban ’nagy fekete kenguru’, a King által ’kenguru’ jelentéssel felvett szó eredetije pedig minden bizonnyal minha ’bármely ehető állat’ (Dixon 1980: 8–9).

Az ausztráliai nyelvek érdekes jellegzetessége, hogy számos esetben külön szókészlet, úgynevezett anyós-, sógor- stb. nyelvek szolgálnak a házasság révén rokonságba kerültek bizonyos csoportjainak érintkezésére (Dixon 1980: 58–65). Ezen nyelveknek, így a guugu yimidhirr sógornyelvnek is, az az egyik fontos jellegzetesssége, hogy gyakran a hétköznapi nyelv több specifikus terminusának egyetlen generikus megfelelője van (Haviland 1979, Dixon 1980: 61, 64). A guugu yimidhirr sógornyelvben például megvan a daaralagan minden kengurufélét átfogó terminus, míg a hétköznapi nyelvben legalább tíz specifikus terminus van: gadaar ’kis vallabi’, bawurr ’szirti vallabi’, bibal ’kis bozótkenguru’, dyadyu ’kengurupatkány’, gangurru ’fekete kenguru’, nharrgali ’vörös kenguru’, ngurrumugu ’nagy fekete kenguru’, walurr nőstény kenguru’, wudul ’ostorfarkú kenguru’, dhulmbanu ’szürke vallaru’ (Haviland 1979: 371). A hétköznapi nyelvben tehát nincs összefoglaló terminus, míg a sógornyelvben csak összefoglaló terminus van.

Amy Adams a kenguru szó etimológiájáról beszél az Érkezés című filmben

A gangurru az angol közvetítésével, különböző változatokban jutott el az európai nyelvekbe. a magyarba valószínűleg a németből (itt a Känguruh változat rögzült) került át. Németországban az 1780-as évek elejétől olyan kimagasló természettudósok számoltak be Cook útjairól, mint Georg Forster és Georg Christoph Lichtenberg. A már 1801-ből kimutatható magyar kenguru szó történetével Országh László foglalkozott részletesebben (1968).

Kicsi Sándor András

Irodalom

Balázs Dénes: Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia. Bp.: Panoráma 1981.
Dixon, R. M. W.: The Languages of Australia. Cambridge: Cambridge University Press 1980.
Haviland, John B.: „Guugu Yimiddhirr brother-in-law language.” Language in Society 8(1979)3: 365–393.
Országh László: „Kenguru.” Magyar Nyelvőr 92(1968)3: 339–340.