Haladó nyelvtörők

Igényesebb nyelvközösségekben léteznek nyelvtörők, nyelvgyötrők, azaz olyan szavak, mondatok, amelyek arra hivatottak, hogy a helyes kiejtést kialakítsák, illetve karbantartsák.

A legegyszerűbbek közvetlenül a nyelvelsajátítás végén jelentkeznek. A magyarban például a rendkívül ritka szókezdő ty miatt érdekes a Szemétdombon kakas, szemétdombon tyúk mondóka, mivel a nyelvelsajátítás egy szakaszában hibásan, még mint Szemétdombon kakas, szemétdombon csúk realizálódhat. Ehhez hasonló a még mindig óvodás szintű Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz kis szűcs? (Vargha 1962: 69, Lukácsy 1974: 38, Grétsy 1974: 242). Továbbfejlesztett változat a Tán szusiszószos sós húst sütsz kis szűcs? Végső soron a nyelvtörőkhöz sorolhatók a bizonyos hangok begyakorlását célzó mondókák, például Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó és Gyere, Gyuri, Győrbe, a gyufagyárba, gyertyát gyújtsunk!

Haladóbb szinten a nyelvtörők “olyan szavak és mondatok, amelyeket a groteszk tartalom, a mássalhangzó torlódás, a szokatlan alliteráció, az idegen mássalhangzók találkozása miatt nehéz gyorsan vagy többször egymás után kimondani” (Lukácsy 1974: 35).

Nyelvtörőinket Grätzer József az 1920-as évektől rendszerezte, majd az 1970-es évek első felében több könyv is foglalkozott velük (Vargha 1972: 67–70, Lukácsy 1974: 35–40, Grétsy 1974: 221–4). Grétsy László nyelvi játékaink nagykönyvében a nyelvtörőkről sem feledkezett meg, s mesévé duzzasztott nyelvtörőket is bemutat (2012: 362–366). A legismertebb, haladó szintű magyar nyelvtörők a következők:

(1) Sárga bögre, görbe bögre.

(2a) Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök között.

(2b) Öt török ördög öt görög ördögöt dögönyöz örökös örömök között.

(3) Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál.

(4) Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög-görcsök.

(5) Két tucat kupac csupasz kopasz kukac meg két tucat kupac csupasz kopasz kukac az négy tucat kupac csupasz kopasz kukac.

(6) Egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot, mire a pocakon pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon pöckölte az õt pocakon pöckölő icike-picike pockot.

(7) Jó nyár jár rája.

(8) Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad meggymag vagy?

(9) Cserszömörcés sört szürcsöl Csörsz?

(10) Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.

(11) Két pék két szép kék képet kér.

(12) Két kis kék pap két képet kap.

(13) Agostyánban agg atyák a gatyáikat aggatják.

(14) Ede, de bedezodoroztad magad!

(15) Minden kiskakas kikukorékolásáig él.

(16) Fekete bikapata kopog a pepita patika fekete kövezetén.

(17a) Nem minden fajta szarka farka tarka, csak a tarka farkú szarka farka tarka.

(17b) Nem minden fajta tarka szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka fajta tarka szarka farka tarkabarka.

(18) Az ipafai papnak fapipája van, ezért hát az ipafai papi pipa ez a fapipa.

(19) Ádám bátyám fánál állván, pávát látván, száját tátván, sóbálvánnyá vált.

(20) A Moszkvics-slusszkulcs egy luxusszükséglet.

(21a) Te tetted e tettetett tettet, te!

(21b) Te tettetett tettek tettese, te!

(22a) Elkáposztásítottalanítottátok!

(22b) Ezt a kertet jól elkelkáposztástalanítottátok.

(22c) Ezt a tálat jól elkelkáposztástalanítottátok.

(23) Megnemszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért.

(24) Legkedvesebb megegészségesedésedre!

(25) Fiaiéi.

A nyelvtörők sajátsága, hogy továbbfejleszthetők, például (2a) és (2b), illetve (17a) és (17b). Számos nyelvtörő memóriapróbának is tekinthető, például (5) és (6). A fokozottan haladó, a nyelvről való beszélést képviselő, kiváltképpen a magyar szó lehetséges hosszúságát illusztráló metanyelvi nyelvtörők legismertebbje talán (22a), kontextusban is elhelyezve is használatos, (22b) és (22c). (23) már szinte megjegyezhetetlenül hosszú és kirívóan mesterkélt. (25) ötszótagos szó, amely mindössze hat betűből áll (Lukácsy 1974: 40).

*

Idegen nyelvek nyelvtörői is tanulságosak, Például csupa mássalhangzóból áll a cseh Strč prst skrz krk ‘Dugd le az ujjad a torkodon’ felszólítás.

*

A metanyelvi nyelvtörők, a magyar (22a) és (23) típusába tartozó angol nyelvtörők leghíresebbike a floccinaucinihilipilification főnév, amelynek jelentése ‘valamit értéktelennek tartani vagy ítélni’ (erről és további képzéseiről például Pinker 1995: 131). A szó fő funkciója az, hogy bemutassa, milyen hosszú tud lenni egy angol szó. Létezik egy alig használt ige is: floccinaucinihilipilificate ‘lebecsül, eljelentéktelenít’.

A szó első írott előfordulása egy kertész, William Shenstone egyik levelében található, aki 1741-ben írta le és 1777-ben publikálta (“I loved him for nothing so much as his flocci-nauci-nihili-pili-fication of money”). XIX. század eleji használói például Sir Walter Scott (akinél a második elem -pauci-, nem -nauci-) és a költő Robert Southey.

Etimológiája szerint a XVIII. században az Eton Latin Grammarban volt egy szabály, amely négy szót hozott le ‘kis értékű vagy értéktelen’ jelentéssel: flocci, nauci, nihili és pili. Ezek összerakva a -fication képzővel (mint a classification ‘osztályozás’ szóban) egészültek ki. Flocci a floccus ‘pehely’ többesszáma, pili a pilus ‘hajszál, szőrszál’ szóé. Nihili a nihil ‘semmi’ származéka, míg a nauci jelentése ‘értéktelen’.

Galambos Kristóf

Irodalom: 

  • Grétsy László: Anyanyelvünk játékai. Bp.: Gondolat 1974.
  • Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve. Bp.: TINTA Könyvkiadó 2012.
  • Lukácsy András: Elmés játékok, játékos elmék. (Irodalmi játékszoba.) Bp.: Minerva 19742.
  • Pinker, Steven: The Language Instinct. The New Science of Language and Mind. Harmondsworth: Penguin 1995.
  • Vargha Balázs: Játsszunk a szóval! Bp.: Móra Kiadó 1972.