"Hasonlít hozzá, mint Ave Caesar az Ave Máriához"

A beszéd közben felhasznált számos költői eszköz közül a hasonlatokat alkalmazzunk szinte a leggyakrabban. Azonban ha egy hasonlatban úgy hasonlít valaki valakihez, mint Ave Caesar az Ave Máriához, vagy akár mint ég a földhöz,* akkor az a tréfás szituáció áll fenn, hogy muszáj egy másik, jobban illő hasonlatot keresnünk. Ebben a nehézségünkben pedig kiváló segítséget nyújthat Balázsi József Attila 2017-ben megjelent Hasonlatszótára.

A szerző nyelvész, akinek kutatási területe a frazeológia, az etimológia és a lexikográfia, emellett nem ez az első műve, amelyet a Tinta Kiadó gondozásában jelentetett meg. Vagyis egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy annyit értene az író a hasonlatokhoz és a szótárkészítéshez, mint a tyúk az ábécéhez.

Hasonlatszótár

Balázsi József Attila: Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai

A kötetben először stílusosan Radnóti Miklós Hasonlatok című versét olvashatjuk, majd az Előbeszédben Balázsi József Attila egy általános ismeretanyagot, egyfajta háttértudást ad olvasójának a hasonlatokról. Ír többek között a hasonlatok mibenlétéről, a hasonlítások fajtáiról, a szóláshasonlatokról, a hasonlatok szerkezetéről és modalitásáról, valamint az ismétlésről is. Emellett természetesen kitér a szóláshasonlatok jelentéstanára, illetve szinonimitására is. Ebben a bevezetőjében megnevezi a szerző a szóláshasonlatok legfontosabb jellemzőit (fölidézhetőség, állandósultság, közismertség, képszerűség és kifejezőerő), és végül kitér hasonlataink történelmi háttérére is, azaz hogy milyen nyelvekből és kultúrákból kerültek át a magyar nyelvbe az általunk teljes természetességgel használt különféle hasonlatok. Legvégül pedig az egyedi, írói hasonlatokat említi meg a szerző.

Az Előbeszédet a szótár használatához elengedhetetlenül szükséges, praktikus információkat tartalmazó útmutató követi, amely az egyes szócikkek felépítés magyarázza meg. Ezt az idézett szerzők listája, illetve a példamondatok forrásjegyzéke követi.

Az elméleti és gyakorlati tudnivalók után elérkezünk az általunk leginkább keresett és várt szótárrészhez, a hasonlatok közléséhez. A címszavak (a hasonlatok igéi) ábécérendben következnek egymás után, így könnyen megtalálhatjuk az általunk keresett kifejezést. A keresésben szintén nagy segítségünkre lehetnek a szótár végén található mutatók, amelyeket különböző szempontok szerint állítottak össze.

Hasonlatok

Balázsi József Attila: Hasonlatok

A Hasonlatszótár megismeréséhez és a benne található hasonlatok elsajátításához a szerző által készített munkafüzet szintén segítségünkre lehet. A rövid, tréfás feladatok megoldása közben szinte észrevétlenül rögzülnek az egyes kifejezések. Ráadásul ezek a feladatok rendkívül hasonlítanak a felvételikben és az érettségi tesztekben megtalálható játékos, nyelvi fejtörőkhöz is, így a munkafüzet kitöltése egyfajta megoldási rutinhoz is hozzásegíti a diákokat. A szótárral megegyező borítójú, vékony füzet összesen 48 feladatot tartalmaz, amelyekhez természetesen megoldókulcsot is csatolt a szerző. Különböző tematikus egységekbe szerveződnek a feladványok: kapcsolódhatnak az időjáráshoz (elázik vki, mint egy ürge), az állatokhoz és a hozzájuk társított tulajdonságokhoz (szabad vki, mint a madár), irodalmi művekhez (éhezik vki, mint a Toldi Miklós lova) vagy éppenséggel akár egy-egy íróhoz, költőhöz (Jókai – „Hisz olyan bizonyos, hogy azt a határt elveri akkor a jégeső, mint a tízparancsolat”) is. Kereshetünk kakukktojást az egyes hasonlatok között, vagy kitalálhatjuk azt is, hogy milyen hasonlathoz tartozik az eszperente nyelven leírt jelentés.

A szórakoztató és ötletes feladatok egyéni vagy közös megoldása remek kiegészítése lehet egy-egy iskolai magyarórának, de akár szabadidős, családi programnak is beillhet. Ugyanígy a Hasonlatszótár forgatása rendkívül hasznos lehet akármilyen kisebbek vagy nagyobbak által megírandó szöveg (iskolai fogalmazás, újságcikk, regény) készítésekor is. Azonban akkor is érdemes fellapoznunk, ha nem keresünk benne egy konkrét hasonlatot, mert az egyes példák, kifejezések olvasgatása észrevétlenül teheti egyre képszerűbbé beszédünket. Ennek hatására lesz a nyelvi eszköztárunk olyan színes, mint a felhők, és az idősebb generáció tagjai emiatt nem fognak sóhajtozni, mint a kárvallott cigány, hogy folyamatosan fejlődik vissza a mai fiatalok szókincse.

Bene Ildikó Mária

* A szövegben felhasznált néhány hasonlat mind az említett Hasonlatszótárból származik.

A Hasonlatszótár és a Hasonlatok munkafüzet is kedvezményesen megvásárolható a TINTA Kiadó webshopjában!