Sznobszótár – a modern fiatalok hatékony segítője vagy a nyelvi mismásolás és a nyelvrontás eszköze?

Egy eddig soha nem látott szótár ironikus megközelítése

A TINTA Könyvkiadó Magyarító szótára arra szolgál, hogy a szóhasználatunk magyaros legyen. Ez a szótár segít, hogy az idegen kifejezések helyett igazi magyar szavakat ültessünk a szókincsünkbe, beszédünkbe. A szótárral sokan újra visszatalálhatnak a jól csengő magyar szavakhoz, és el tudják kerülni az idegen vagy „magyartalan” lexikai elemeket.

Ha van magyarító szótár, vajon létezik-e a szótárpiacon „magyartalanító” szótár? Hiszen aki világlátott és művelt embernek akar látszani, a szó mai értelmében, az végül is milyen szavakat kell hogy használjon?! Hát homályos jelentésű idegen szavakat és kifejezéseket! Tehát a modern embertől a környezete szinte elvárja, hogy tudjon bánni a kacskaringós és minél bonyolultabbnak tűnő idegen szavakkal, kifejezésekkel. Itt jön képbe a TINTA Könyvkiadó Első magyar sznobszótára! A szótár címéből is adódik, hogy idegen szavak olyan gyűjteményét tartjuk a kezünkben, amely használatával az ember „sznob” lehet. Hiszen a szótárban könnyen megtalálja egy-egy szépen csengő magyar szónak idegen megfelelőjét, amely használatával azt a látszatot keltheti, hogy igen jártas az idegen kifejezésekben. Hiszen ha sznobok akarunk lenni, miért ne mondhatnánk az alábbi szép magyar szavak helyett a következő idegen szavakat?

adomány: donáció, donum, benefícium
ajándékoz: prezentál
aláírás: szignatúra, autogram, szignó, szubskripció
állít: konfirmál, statuál
apró: mini, mikroszkopikus, miniatűr
árnyalat: tónus, nüansz
átlagos: szimpla, normális
átváltható: konvertibilis, transzferábilis

Első magyar sznobszótár

Cserháthalápy Halápy Gábor: Első magyar sznobszótár

A Magyarító szótár – ha jó sejtjük – szerves és közvetlen előzménye volt az Első magyar sznobszótárnak, mert, ha jól gondoljunk, annak megfordításával születhetett. A Sznobszótár 12.973 hagyományos magyar szónak adja meg 10.129 idegen, azaz sznob megfelelőjét. A szótár összeállítója – mint a fülszövegből megtudjuk – Cserháthalápy Halápy Gábor, a humán kommunikációnak, azon belül is különösen a verbalitás sznob aspektusainak jeles kutatója, ismert szakembere. Az más kérdés, hogy a számítógépes keresőben beütve a Cserháthalápy Halápy Gábor nevet, más találatot nem dob ki a gép. Akkor talán mégse ismert szakember Cserháthalápy Halápy Gábor?

A összeszedett és a szótárban a magyar szavak mellett felsorolt idegen szavak mind-mind „segítenek” a mai modern világban való eligazodásban. Hiszen egy frissdiplomás egy állásinterjún hogy is brillírozhatna elegánsabban, mint ha sok idegen kifejezéssel varázsolja el a vezetőséget és a kérdezőket? Mert mit is sugall magáról egy művelt, sok idegen kifejezést ismerő és használó fiatal? Azt, hogy piacképes, a felsőoktatásban hosszú ideig szervesen részt vevő diák volt, a jelenben él, és a külföldi szavaktól és szóvirágoktól sem riad vissza. Merész és vakmerő, helytállna egy tárgyaláson, és nem áll távol tőle a megfelelő szaktudással rendelkező ember nagyképűsége. Ő az, aki idegen szavakkal teletűzdelve beszédét az üzleti tárgyaláson, lukat beszél a partnere hasába! A Sznobszótár már abban is csodás, hogy létrejött. A fiatalságnak hatalmas segítő kezet nyújt. Mert így ma már kéznél van egy szótár, amely gyorsan megmutatja, hogy hogyan ködösítsünk.

A Sznobszótár előszavából idézzük:

Hogyan használjuk a sznobszótárt? Ha találkozunk egy közönséges, mindennapi magyar szóval, mint például igazol, akkor felütjük az Első magyar sznobszótárt az i betűnél, és megnézzük, hogy milyen fontoskodó sznob szóval helyettesíthetjük ezt a szót. Gazdag a kínálat, 6 szó közül is válogathatunk.
IGAZOL: verifikál, jusztifikál, attesztál, legitimál, rehabilitál, exkuzál.

A magyar beszélőt korábbi évtizedekben arra biztatták, hogy őrizze meg becses anyanyelvét. De most az Első magyar sznobszótárral megismerhet egy „új” világot, amely már bizonyosan tartalmazza a jövőt. Az idegen szavak professzionális használatról beszélhetünk ezután. Ez a szótár a nyelv valóságos forradalma, egy olyan forradalomé, amely elősegíti, hogy a fiatalok az érvényesüléshez szükséges mismásolással, ködösítéssel gyakran és hatékonyan éljenek.

Magyarító szótárTótfalusi István: Magyarító szótár

A szótár ezek mellet segít az embereknek önbizalmukat is építeni. Tekintve a mai reklámkampányokat, kinek a szavára adunk igazán? Akinek hozzáértését igazolja a nyelvhasználat és a jártasság a témát illetően. Ha valaki tudományosabban fogalmaz idegen szavak segítségével, máris elér egy bizonyos szimpátiaszintet (függetlenül attól, érti-e a szó jelentését), és megnyerő lesz.

Az idegen kifejezésektől nem kell tartani, és nem kell mindenáron kerülni őket, hozzátartoznak a mai modern életfelfogáshoz, hiszen életünknek már szerves részévé váltak. A szótár kitűnő és tökéletesen hiteles segítő, hogy mi is tudjunk használni sok-sok flancos és bonyolult kifejezést. Ez a különleges és egyedi segítő igen hasznos és fontos útmutatásokkal látja el az olvasókat. Egy új, fényes világ kapuit tárja fel az emberek előtt, a nyelvi manipuláció világát, ahol sem a beszélő, sem a hallgató nem érti pontosan, miről is van szó.

No de félre az iróniával, végezetül szögezzük le, ha rendelkezne minden magyar ezzel a szótárral, jobban becsülné a magyar szavakat, és azokat még gyakrabban használná. A különféle idegen kifejezések ismerete mellett újra ráeszmélne gyönyörű anyanyelvére.

Adamik Zsuzsanna

Az Első magyar sznobszótár és a Magyarító szótár is kedvezményesen megvásárolható a Tinta Könyvkiadó webáruházában (www.tinta.hu) vagy a kiadó székhelyén (1116 Bp., Kiskőrös u. 10.).