A könyv ópium és álom

75 gondolat a könyvről

A könyv szellemi manna, égi táplálék. A könyv ópium és álom. 75 gondolat a könyvről

 1. A tudás: könyvtárak párlata. (Anatole France)
 2. Őrizkedj attól, akinek csak egy könyve van. (Aquinói Szent Tamás)
 3. Könyvekről szólni egy kicsit mindig annyi, mint önmagunkról szólni. (Babits Mihály)
 4. A könyvekben a bölcsekkel társalkodunk, a cselekvésben a bolondokkal. (Francis Bacon)
 5. Sok ember van, aki csak azért olvas, hogy gondolkodni ne kelljen. (Bajza József)
 6. A könyvtáros, tapasztalatom szerint, lelki orvos. (Benedek Marcell)
 7. A könyv kenyér és bor. Táplál és elragad. (Bibó Lajos)
 8. A könyv nélkül nincs élet. (Bibó Lajos)
 9. Nincs olyan szórakozás, amely elhódítana a könyvektől. (Geoffrey Chaucer)
 10. A szoba könyv nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. (Marcus Tullius Ciceró)
 11. Ha a könyvek nem lennének, tudatlanok és tanulatlanok volnánk valamennyien; nem volna emlékünk a múlt eseményeiről, semmi ismeretünk nem volna az isteni vagy emberi dolgokról. (Comenius)
 12. A folyók, így mondják, mozgásban lévő utak. A könyvekről azt lehetne mondani, hogy mozgásban lévő részei egymást követő képeknek, amelyeket lehetetlen egyszerre áttekinteni. (Eugene Delacroix)
 13. A szótár, az nem könyv; csupán eszköz könyvek és más munkák megírásához. (Eugene Delacroix)
 14. A könyvekben olyan igazságokat találsz, amelyeket barátaid nem mernek elmondani. (Démokritosz)
 15. Az a meggyőződésem, hogy azok a könyvek, amelyeket semmi áron sem kívánnék másodszor is olvasni, nagyobb hatással voltak rám, mint azok, amelyeket tízszer is átböngésztem. (Déry Tibor)
 16. Minden jó könyv olvasása olyan, mintha e könyvek szerzőivel, az elmúlt századok legkiválóbb embereivel társalkodnánk. (René Descartes)
 17. A könyv nyelvünk, kultúránk maradandóságának, folytonosságának, megújhodásának biztosítéka. (Domokos Géza)
 18. Nincs könyve! Kiáltottam. Hogy tud élni könyvek nélkül? (Emily Bronte)
 19. Mikor pénzem lesz, először könyveket vásárolok, azután ruhát. (Rotterdami Erasmus)
 20. A könyv is olyan és főleg olyanná lett, mint a mákony. Az első véletlen hatásadag után a többi már KELL. A könyv ópium és álom. Bódító álom és altató ópium. Jótékony betegség, halálos egészség. (Gaál Gábor)
 21. A könyvre kiadott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag. (Gárdonyi Géza)
 22. Az emberben minden könyv nyomot hagy, jegyet ver lelkére, mint obeliszkre a képíró. (Gárdonyi Géza)
 23. Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy másik embernek a lelke volna bennem. (Gárdonyi Géza)
 24. Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek. (Gárdonyi Géza)
 25. A tankönyvek legyenek vonzók; ilyenné csak úgy válnak, ha a tudást és a tudományt legderűsebb, leghozzáférhetőbb oldaláról mutatják be. (Johann Wolfgang Goethe)
 26. Minél több könyvet olvastam, annál közelebb került hozzám a világ, annál világosabb és fontosabb lett számomra az élet. (Makszim Gorkij)
 27. Az olvasó a sorok között többet érez, mint mit a szavak mondanak. (Gozsdu Elek)
 28. Sokszor a szavak alatt fénylik ki a gondolat csilláma, és ezek a csillámok bevilágítják, meleg fénybe vonják az olvasó lelkét. (Gozsdu Elek)
 29. Ahol könyvet égetnek, ott végeredményben embereket is égetnek. (Heinrich Heine)
 30. A kinyomtatott könyvek olyanok, mint a megszületett csecsemők: mondhat az ember róluk akármit, rosszat vagy jót, ők mindenesetre itt vannak. (Johann Gottfried Herder)
 31. Éjjel-nappal, nagy görög írók műveit olvassátok! (Horatius Flaccus)
 32. A könyv ajándékozása vázánál, pohárnál jobban megrögzíti a baráti érzést, mert emelkedettséget fűz a barátság fogalmához. (Alexander von Humboldt)
 33. Mi másért olvasunk könyvet, ha nem azért, hogy a jó példákat látva a jót kövessük, a rosszat pedig kerüljük. (Hunyadi Mátyás)
 34. A képregény az olvasói kedv legdurvább elgáncsolása. Mákfőzet. Elaltatja, elsorvasztja az olvasói fantáziát. (Illés Endre)
 35. A könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe. (Jókai Mór)
 36. Egy kellemes olvasmány éppoly hasznos egészségünknek, mint a fizikai testgyakorlatok. (Immanuel Kant)
 37. A legszebb könyvet még nem írták meg. (Karinthy Frigyes)
 38. A könyv olyan, mint a szép leány: a szív édesen vonzódik hozzá, mint honja virágához; ha rossz, kettősen sínyli veszteségét. (Kisfaludy Sándor)
 39. Azok a könyvek, amelyek legnagyobb hatással voltak rám, rendesen olyanok, hogy utánuk egyszerre más szemmel véltem látni a világot. (Kner Imre)
 40. A betű öl. Gyilkolja, apasztja a sötétség bacilusait. (Kner Izidor)
 41. A könyv olyan étel, amely még éhesebbé tesz bennünket. (Kornis Gyula)
 42. A könyv szellemi manna, amelyből mindenki jóllakhat, az égi táplálék, amely minél inkább fogyasztják, annál több lesz belőle, a bűvös kenyér, amely senkit se hagy éhen, minden ínséget kielégít, hatalmassá tesz, úgyhogy mindenki az ismeretek tőkése és nagybirtokosa lehet általa, gondolatmilliomos. (Kosztolányi Dezső)
 43. Minden könyv fölfedezés. (Kosztolányi Dezső)
 44. Jusson eszedbe: a könyvek száma végtelen, a te éveid pedig végesek; s óráidat s napjaidat oly sok egyéb foglalatosság kívánja magának. (Kölcsey Ferenc)
 45. Inkább imádkozzál egy új könyv felnyitásakor, mint az asztalhoz ülés előtt. (Charles Lamb)
 46. Sokat kell az embernek olvasni, hogy megtudja, milyen kevese tud. (Lao-Ce)
 47. Nem szükséges, hogy mindent elolvass; csak azt kell elolvasnod, ami választ ad a szívedben megfogalmazott kérdésekre. (Lev Tolsztoj)
 48. Minden könyvem víz; a nagy zseniké bor. Vizet mindenki iszik. (Mark Twain)
 49. Aki megsemmisít egy jó könyvet, magát az értelmet öli meg. (John Milton)
 50. Könnyebb a könyvet megőrizni, mint azt, ami benne van. (Michel de Montaigne)
 51. Nem fecske módra kell átsurranni a könyvön. Meg kell abban merülni (Móra Ferenc)
 52. Bizonyára nem véletlen, hogy a kalandos könyvek szerzői jó részt békés otthonülők. (Alberto Moravia)
 53. A gyermek lelke tiszta lap. Gondold meg, mivel írja tele a könyv, melyet kezébe adsz. (Móricz Zsigmond)
 54. A könyv és az élet ugyanaz. (Móricz Zsigmond)
 55. A könyvbe hamisság ne csússzék, és az igazság ki ne maradjon belőle. (Morus Tamás)
 56. Az olvasott mű és az élet között mindig van egy szigetelő zóna, a mű algebrai jegyeit csak a legritkább olvasó tudja saját számtanával kapcsolatba hozni. (Németh László)
 57. Egy regény megráz, pedig csak olvasmány: gyakran az emberek csöppet sem sajnálják a koldust az utcán, az életben, de a regényekben leírt koldus hat rájuk. (Páskándi Géza)
 58. Vannak vezérek, akiket katonáinak túl nagy száma gátol a győzelemben. Éppígy vannak emberek is, akiket az általuk olvasott könyvek sokasága gátol a gondolkodásban. (Francesco Petrarca)
 59. Sokat vagy nem sokat; olvasni kell. (ifjabb Plinius)
 60. A könyv címével mutatkozik be az olvasónak. Mint egy idegen úr, aki kalapját udvariasan megemeli, vagy csupán gőgösen billent egyet rajta, a szerint, hogy mit tart saját magáról (Ráth-Végh István)
 61. Lehetséges-e, hogy az az ember, aki szereti a könyvet, vagyis a könyv lapjaiban elraktározott szellemet, fenevad módjára emberi életet zúzzon szét, embertársát küldje a halálba? (Ráth-Végh István)
 62. Az irodalomtanárnak az a hivatása, hogy megtanítsa a növendékeit olvasni! (Riedl Frigyes)
 63. A könyvtárak a legbiztosabb és legmaradandóbb emlékezetei az emberiségnek. (Arthur Schopenhauer)
 64. Szabad idő könyv nélkül halál, élve eltemetés. (Lucius Annaeus Seneca)
 65. Életem egyik döntő pillanata volt, mikor nyelvismereteim vizsgálása után magamra hagytak a könyvtárszobában. Az evangéliumi tüzes szél fújt át rajtam, könnyek csordultak szemeimbe, és kitártam karjaimat a könyvek felé. (Szabó Dezső)
 66. A szavak úgy VANNAK, mint egy ház vagy egy erdő, s csak alapjuk, talajuk a könyv, a papír, mint ahogy a házak és erdők alapja a föld, a talaj. (Szabó Lőrinc)
 67. Bizonyos értelemben mindnyájan könyvek vagyunk, az emlékezőképesség tesz azzá bennünket. (Szabó Lőrinc)
 68. Az írás-olvasás nem árt az asszonyi állatnak, ha jól él vele. (Szenczi Molnár Albert)
 69. A díszkiadásoktól félek és a nagyon értékes műmellékletektől. Az ilyen könyvekben nincs semmi közvetlenség, nem nyílnak ki barátságosan. (Szerb Antal)
 70. A nagyon szép könyv megfélemlíti, zavarba hozza az embert, mint a nagyon szép nő, Azt mondják, hogy a nagyon szép nők nehezen mennek férjhez. A nagyon szép könyvek nehezen találnak olvasót. (Szerb Antal)
 71. Az igazi világirodalom, azt lehet mondani, elfér egy gondosan és helyesen megválasztott magánkönyvtárban. (Szerb Antal)
 72. Minden könyv propaganda. (Upton Sinclair)
 73. Csak a divatos könyvek mennek ki a divatból. (Oscar Wilde)
 74. Meg kell vallanom, hogy az emberi elme mind vitézi mesterségre, mind más minden dologra sehonnan annyi segítséget nem vészen, mint a tanulásból és a históriaolvasásból. (Zrínyi Miklós)
 75. Régi könyvek illata nem hasonlítható semmihez. (Volf György)

Összeállította: Cserháthalápy Gábor barátai gyönyörködtetésére