A szótár mint kultikus műalkotás

Néhány évvel ezelőtt megkérdezte tőlem egy kisiskolás gyermek, hogy mi a szótár. Természetesen rávágtam, hogy a szavak tára. Aztán elgondolkodtam, igen-igen, de ennél azért sokkal több.

tinta-konyvek.jpg

Hiszen a nyelv két részből áll, nyelvtanból és építőkockákból. A legtermészetesebb építőkockák a szavak. (Kockáknak tekinthetjük még persze a hangokat meg a toldalékokat is.) Szóval a szavak egy nagy építőkészlet elemei. A szótárak ezeket leltározzák számtalan oldalról. De nemcsak leltárkönyvnek kell tekintenünk a szótárakat, ennél sokkal több egy-egy patinás szótár.

A szótár az emberi gyűjtőmunka csúcsa, a rendszerezés mintája. Az emberi elme egyik legkiválóbb alkotása, amelyben a képlékeny, a szinte megfoghatatlan, gyakran átvitt szójelentések adatolva vannak. És tárgyak is, gyönyörű kötéssel, szép feliratokkal. Klasszikusan szép betűívek, aranyozások.

Hajtsuk meg fejünket a hajdani szótárszerkesztők, nyomdászok és könyvkötők előtt!

Kiss Gábor (TINTA Könyvkiadó)